Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Dziś dostajemy znak potwierdzenia, że idziemy dobrą drogą. 
Bóg spełnia swoje obietnice.

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Łk 4, 21

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 marca 2023

Dziś nam Bóg poprzez swoje Słowo potwierdza, że idziemy dobrą drogą.

 

W pierwszym czytaniu z dnia 13 marca dostajemy dokładnie ten fragment z 2 Księgi Królewskiej o uzdrowieniu Syryjczyka Naamana, który rozważamy.

 

Natomiast w Ewangelii Jezus nawiązuje do tej historii (Łk 4, 27)

 

Wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,

 

a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.

 

Te Słowa Jezusa sprawiły, że właśnie ten fragment z Księgi Królewskiej rozważamy w kontekście wzrostu wiary i zaufania.

 

Wielu bowiem jest dziś tych trędowatych, czyli grzeszników, więźniów grzechu, słabych, chorych, uciśnionych, ubogich, niewidomych, czyli niewierzących.

 

A do żadnego z nich, tylko do Ciebie Bóg dziś przychodzi z tym Słowem Obietnicy (Łk 4, 18-19)

 

Duch Pański spoczywa na Mnie,

 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

 

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

 

więźniom głosił wolność,

 

a niewidomym przejrzenie;

 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

 

abym obwoływał rok łaski od Pana.

 

 

Ten obecny czas Wielkiego Postu może stać się dla Ciebie początkiem Twojego osobistego roku łaski Pana.

 

Tylko uwierz w tą obietnicę.

 

Zaufaj dziś Jezusowi, że On chce Ci to wszystko dać.

 

 

Ja wierzę, że to dzisiejsze Słowo jest tym znakiem, który potwierdza, że idziemy dobrą drogą wypełniania się tych obietnic Boga w naszym życiu.

 

To są te ziarenka Słowa, które Jezus zostawia na drodze, aby były znakami, drogowskazami na naszej drodze wzrostu wiary i zaufania.

 

Ufam głęboko, że te wszystkie odpowiedzi, które przesłaliście na 3 pytania Jezus wypełni według Waszej wiary.

 

Jezus mówi (Łk 4, 21)

 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

 

 

Wierzysz, że dziś spełniły się te Słowa obietnicy w Twoim życiu?

 

 

 

Możesz jeszcze odpowiedzieć na te 3 pytania o Twoją wiarę.

 

Wejdź na TĄ stronę i odpowiedz na te trzy pytania.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 15, 33-41

 

1 List do Koryntian 8

 

Księga Kapłańska 2

 

Księga Jeremiasza 18

 

Księga Jeremiasza 19

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 października 2023
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj 23,20
29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego