Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Dziś dostajemy znak potwierdzenia, że idziemy dobrą drogą. 
Bóg spełnia swoje obietnice.

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Łk 4, 21

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 marca 2023

Dziś nam Bóg poprzez swoje Słowo potwierdza, że idziemy dobrą drogą.

 

W pierwszym czytaniu z dnia 13 marca dostajemy dokładnie ten fragment z 2 Księgi Królewskiej o uzdrowieniu Syryjczyka Naamana, który rozważamy.

 

Natomiast w Ewangelii Jezus nawiązuje do tej historii (Łk 4, 27)

 

Wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,

 

a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.

 

Te Słowa Jezusa sprawiły, że właśnie ten fragment z Księgi Królewskiej rozważamy w kontekście wzrostu wiary i zaufania.

 

Wielu bowiem jest dziś tych trędowatych, czyli grzeszników, więźniów grzechu, słabych, chorych, uciśnionych, ubogich, niewidomych, czyli niewierzących.

 

A do żadnego z nich, tylko do Ciebie Bóg dziś przychodzi z tym Słowem Obietnicy (Łk 4, 18-19)

 

Duch Pański spoczywa na Mnie,

 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

 

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

 

więźniom głosił wolność,

 

a niewidomym przejrzenie;

 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

 

abym obwoływał rok łaski od Pana.

 

 

Ten obecny czas Wielkiego Postu może stać się dla Ciebie początkiem Twojego osobistego roku łaski Pana.

 

Tylko uwierz w tą obietnicę.

 

Zaufaj dziś Jezusowi, że On chce Ci to wszystko dać.

 

 

Ja wierzę, że to dzisiejsze Słowo jest tym znakiem, który potwierdza, że idziemy dobrą drogą wypełniania się tych obietnic Boga w naszym życiu.

 

To są te ziarenka Słowa, które Jezus zostawia na drodze, aby były znakami, drogowskazami na naszej drodze wzrostu wiary i zaufania.

 

Ufam głęboko, że te wszystkie odpowiedzi, które przesłaliście na 3 pytania Jezus wypełni według Waszej wiary.

 

Jezus mówi (Łk 4, 21)

 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

 

 

Wierzysz, że dziś spełniły się te Słowa obietnicy w Twoim życiu?

 

 

 

Możesz jeszcze odpowiedzieć na te 3 pytania o Twoją wiarę.

 

Wejdź na TĄ stronę i odpowiedz na te trzy pytania.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 15, 33-41

 

1 List do Koryntian 8

 

Księga Kapłańska 2

 

Księga Jeremiasza 18

 

Księga Jeremiasza 19

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego