Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Co ożywi Twoją wiarę?

Narodziliście się bowiem powtórnie nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa.

1P 1, 23

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 lutego 2023

Rosnąć, wzrastać i rozwijać się może tylko to, co żyje.

 

Dajmy na to taki kamień, to materia nieożywiona.

 

Jakbyś się nie starał, kamień nie urośnie.

 

Choćbyś zakopał taki kamień w najlepszej urodzajnej glebie, podlewał, okładał nawozem, pielęgnował, troszczył się… i nie wiem co jeszcze zrobił.

 

Kamień nie urośnie.

 

Podobnie jest z Twoją wiarą.

 

Kiedy Twoja wiara jest martwa jak kamień, nie urośnie.

 

Natomiast kiedy masz żywą wiarę, ona rośnie, wzrasta i rozwija się.

 

Jak możesz ożywić swoją wiarę?

 

Podłącz się do źródła, które żyje i ożywia.

 

Słowo Boga jest żywe.

 

Ewangelia ma moc ożywić zatwardziałe serca.

 

Dobra Nowina ma moc ożywić Twoją wiarę.

 

 

Narodziliście się bowiem powtórnie nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa.

 

Bo każde ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: uschła trawa, kwiat opadł; a słowo Pana trwa na wieki.

 

Jest nim właśnie słowo ogłoszone wam w Ewangelii.

 

1P 1, 23-25

 

 

Dlatego codziennie, na różne sposoby, otrzymujesz ode mnie Słowo Boga, aby każdego dnia ożywiało Twoją wiarę.

 

Codzienne listy, SMSy ze Słowem Boga, teraz podczas naszego Wielkopostnego Kursu, szczególnie Słowo Boga o Wierze i Zaufaniu.

 

 

Zachęcam Cię również, jeśli oczywiście jeszcze nie uczestniczysz w naszych 365 dniach ze Słowem Boga, abyś dołączył do naszego wspólnego codziennego czytania Pisma Świętego.

 

Do naszej internetowej strefy BOGActwa Rozwoju, gdzie otrzymasz wybrane Słowo Boga na każdy dzień roku, możesz dołączyć w każdej chwili i zaczniesz od pierwszego dnia.

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Dla tych, którzy dołączyli od początku roku to już 58 dzień z ożywiającym wiarę Słowem Boga.

 

 

Ewangelia Marka 13, 1-8

 

List do Rzymian 16

 

Księga Wyjścia 24

 

Księga Jeremiasza 2

 

 

 

Zobacz jak dzisiejsza nasza refleksja Wielkopostnego kursu pięknie się wpisała w dzisiejszy 58 dzień ze Słowem Boga w codzienności

 

W każdym fragmencie jest mowa przynajmniej o jednej kwestii, którą poruszyliśmy – o kamieniach, wierze, Ewangelii, posłuszeństwie i wypełnianiu Słowa Boga, a nawet nawiązanie do 40 dni Wielkiego Postu.

 

 

 

(1) Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów:

 

Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!

 

(2) Jezus mu odpowiedział:

 

Widzisz te potężne budowle?

 

Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.

 

Ewangelia Marka 13, 1-2

 

 

 

(25) Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, (26) teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, (27) Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków.

 

Amen.

 

List do Rzymian 16, 25-27

 

 

 

(3) Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia.

 

Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie:

 

Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy.

 

(4) Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana.

 

Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela.

 

(5) Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.

 

(6) Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz.

 

(7) Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi.

 

I oświadczyli:

 

Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.

 

(8) Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc:

 

Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.

 

(9) Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela.

 

(10) Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo.

 

(11) Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga.

 

Potem jedli i pili.

 

(12) Pan rzekł do Mojżesza:

 

Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć.

 

(13) Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą.

 

(14) Powiedział zaś tak do starszyzny:

 

Pozostańcie tu, aż wrócimy do was.

 

Oto macie Aarona i Chura.

 

Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich.

 

(15) Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył.

 

(16) Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni.

 

W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku.

 

(17) A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry.

 

(18) Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę.

 

I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy.

 

Księga Wyjścia 24, 3-18

 

  

 

(25) Uważaj na swoje nogi, aby nie stały się bose, i na swoje gardło, aby nie wyschło.

 

Lecz ty mówisz:

 

Na próżno!

 

Nie!

 

Kocham bowiem obcych i pójdę za nimi.

 

(26) Jak złodziej pełen jest wstydu, gdy zostanie schwytany, tak okrył się wstydem dom Izraela: oni, ich królowie i przywódcy, ich kapłani i prorocy.

 

(27) Ci, którzy mówią do drzewa:

 

Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia:

 

Ty mnie zrodziłeś, do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą, a gdy ich spotka nieszczęście, wołają:

 

Powstań, wybaw nas!

 

Księga Jeremiasza 2, 25-27

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego