Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
3 proste pytania. Sprawdź, jak wzrasta Twoja wiara i zaufanie.

Według wiary waszej niech wam się stanie.

Mt 9, 29

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 marca 2023

Minęły już 2 tygodnie naszego Wielkopostnego kursu wzrostu wiary i zaufania.

 

Zanim ruszymy dalej.

 

Warto, abyśmy sprawdzili, dokąd już doszliśmy.

 

Sprawdź, jak wzrasta Twoja wiara i zaufanie.

 

Zobacz, na jakim etapie wzrostu jest Twoja wiara i zaufanie.

 

Zadam Ci trzy pytania.

 

Od Twoich odpowiedzi zależy, w którą stronę ruszymy dalej.

 

 

 

Teraz odpowiedz na te trzy pytania.

 

Odpowiadaj po kolei.

 

Najpierw przeczytaj pierwsze pytanie i odpowiedz na nie.

 

Dopiero kiedy odpowiesz na to pierwsze pytanie, przejdź do drugiego pytania.

 

A kiedy już odpowiesz na to drugie pytanie, przejdź do trzeciego.

 

 

 

Pierwsze pytanie.

 

 

Co chcesz, aby Ci Jezus uczynił?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie pytanie.

 

 

Wierzysz, że Jezus może to dla Ciebie uczynić?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecie pytanie.

 

 

Gdyby stało się według tego jak teraz wierzysz, to co by się wydarzyło w Twoim życiu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec przeczytaj Ewangelię o uzdrowieniu przez Jezusa dwóch niewidomych.

 

 

 

Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno:

 

Ulituj się nad nami, Synu Dawida!

 

Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał:

 

Wierzycie, że mogę to uczynić?

 

Oni odpowiedzieli Mu:

 

Tak, Panie!

 

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:

 

Według wiary waszej niech wam się stanie.

 

Mt 9,27-29

 

 

 

Ty już znasz swoje odpowiedzi na te trzy pytania.

 

Żebyśmy dalej ruszyli w odpowiednim kierunku, tak aby Twoja wiara i zaufanie nadal wzrastały.

 

To zgodzisz się, że dobrze by było, abym i ja poznał Twoje odpowiedzi.

 

Bo skąd miałbym wiedzieć w jakim miejscu na swojej drodze wiary jesteś?

 

Tym samym, w jakim kierunku dalej wspólnie mamy ruszyć?

 

 

Jeśli się ze mną zgadzasz, to prześlij mi proszę teraz swoje odpowiedzi.

 

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 14, 66-72

 

1 List do Koryntian 4

 

Księga Wyjścia 36

 

Księga Jeremiasza 13

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

24 marca 2023
Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. Łk 4, 36
23 marca 2023
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Ps 51, 12
22 marca 2023
Obyście tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani w nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Kol 1, 23
21 marca 2023
O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Mt 15, 28
21 marca 2023
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24
15 marca 2023
Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Ps 40, 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego