Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga - informacje

Wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną;

towarzyszyli Mu także uczniowie.

Łk 22, 39

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 lutego 2024

Pokój i Radość!

 

 

Zapoznaj się z informacjami organizacyjnymi naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

Wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną;

 

towarzyszyli Mu także uczniowie.

 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:

 

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

 

A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem,

 

padł na kolana i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich.

 

Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

 

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go.

 

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił,

 

a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

 

Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.

 

Rzekł do nich:

 

Czemu śpicie?

 

Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

 

Łk 22, 39-46

 

 

 

W poniedziałek 12 lutego o godzinie 20:00 organizacyjne spotkanie online.

 

Poznasz na tym spotkaniu nie tylko szczegółowe informacje jak będą przebiegały nasze Wielkopostne Rekolacje.

 

Przede wszystkim dowiesz się, dlaczego w taki właśnie sposób to organizujemy.

 

A jest to bardzo ważne.

 

Bowiem wszystkie kroki w tej naszej wspólnej Rekolacyjnej drodze odkrywania i pełnienia Woli Boga mają swoje umocowanie w Słowie Boga.

 

Co więcej.

 

Nie tylko będziemy czerpać wiedzę i poznanie z nauki Jezusa.

 

Przypatrzymy się wnikliwie co robi i jak robi Jezus.

 

I na tym też jeszcze nie poprzestaniemy.

 

Nie tylko poznasz czego nas uczy Jezus.

 

Nie tylko przypatrzysz się jak sam Jezus w pełni wchodzi w pełnienie Woli Ojca.

 

Nie tylko z bardzo bliska przypatrzysz się tej duchowej walce Jezusa o wypełnienie Woli Boga.

 

Osobiście wejdziesz w głąb tego doświadczenia.

 

Jezus wybiera sobie trzech najbliższych uczniów, aby Mu towarzyszyli na modlitwie w Ogrodzie Getsemani (Mk 14, 33)

 

(Jezus) wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana

 

My również tego osobiście doświadczymy.

 

Połączymy się w grupki po trzy osoby, aby przez cały ten Wielki Post wspólnie towarzyszyć Jezusowi.

 

Aby wspierać się wzajemnie przede wszystkim duchowo i modlitwą w trudach czuwania.

 

 

Od Środy Popielcowej codziennie krok po kroku, Słowo po Słowie zagłębiać się będziemy w to doświadczenie, które opisują Ewangeliści.

 

W listach oraz w naszej internetowej Strefie Boga otrzymywać będziesz codziennie Słowo z pogłębioną krótką refleksją.

 

Dostaniesz pytania, które pomogą Ci to Słowo odnieś do siebie, do swojego życia.

 

Jezus nie raz wzywać nas będzie do podjęcia konkretnego działania.

 

Nie ja, lecz właśnie to Słowo, które wspólnie podejmiemy się zgłębiać, nie raz wezwie Cię do podjęcia działania.

 

Bo odkrywanie Woli Boga to nie wzniosła idea, teoretyczne rozważania, intelektualne rozmyślania.

 

Masz nie tylko poznać Wolę Boga, ale ją na wzór Jezusa wypełnić w swoim życiu.

 

Nasze Wielkopostne Rekolacje mają Ci pomóc poznać Wolę Boga i zacząć ją wypełniać w swoim życiu.

 

 

 

Kolejne spotkania wspólnego towarzyszenia i czuwania z Jezusem już w czasie Wielkiego Postu również w poniedziałki o godzinie 20:00.

 

19 lutego – poniedziałek godzina 20:00

 

26 lutego – poniedziałek godzina 20:00

 

4 marca – poniedziałek godzina 20:00

 

11 marca – poniedziałek godzina 20:00

 

18 marca – poniedziałek godzina 20:00

 

 

Zapisz się na nasze Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego