Wakacyjne REKOLACJE w codzienności –
pierwsze spotkanie online już DZIŚ

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Łk 1, 38

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 czerwca 2023

Pokój Tobie!

  

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności

 

ZAPISZ SIĘ na pierwsze spotkanie online Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

Spotykamy się DZIŚ o godzinie 20:00 we wspomnienie św. Piotra i Pawła.

 

 

REKOLACJE?

 

To nie błąd, przejęzyczenie ani nie literówka.

 

Na rekolekcjach rekolekcjonista przez kilka dni naucza i przekazuje (reko)lekcje.

 

Sam w bardzo wielu rekolekcjach brałem udział i sobie chwalę i szczerze polecam, taką formę duchowego rozwoju.

 

Jednak większość kończyłem z mniejszym lub większym niedosytem.

 

W wielu przypadkach najbardziej brakowało mi praktycznego przełożenia nauk rekolekcji na praktykę codzienności.

 

Niemniej jednak Bóg działał i przemieniał moje serce i moje życie.

 

Więc jak tylko nadarza Ci się taka możliwość wzięcia udziału w bardzo dobrych rekolekcjach, to z nich korzystaj.

 

Szczególnie bierz udział w tych, które prowadzą pełni Ducha Świętego rekolekcjoniści.

 

 

REKOLACJE to gra słów, życiowo bardzo ważnych słów.

 

RELACJE – Na naszych REKOLACJACH praktycznie skupimy się na osobistych RELACJACH.

Poprzez spotkania i inne formy wspólnie przeżytego letniego czasu, budować będziemy osobiste RELACJE między nami w naszej społeczności BOGActwa Rozwoju.

Przede wszystkim celem naszych REKOLACJI jest odnowienie i pogłębienie osobistych, bliskich RELACJI z Bogiem.

 

RE – przedrostek RE jak czytamy w słowniku PWN – ponownie, od nowa, w przeciwnym kierunku

Nasze REKOLACJE to ODNOWA RELACJI z Bogiem.

Wspólnie pójdziemy w przeciwnym kierunku niż cały dzisiejszy świat, zmierzający prostą drogą w ciemność. My pójdziemy wspólnie w stronę Wschodzącego Słońca, w kierunku Światłości Świata, jak nazywał Jezusa św. Jan w swojej Ewangelii.

 

KOLACJE – w sensie, że karmić się będziemy codziennie Chlebem Życia, Chlebem Żywym, Słowem Boga.

Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest pełnić Wolę Ojca, który Go posłał. Jezus został posłany do nas, do każdego z nas, abyśmy i my również starali się odkrywać i pełnić Wolę Boga, aby jej wypełnianie karmiło nasze dusze w drodze do Nieba, do życia wiecznego.

 

 

Piękne dziś Słowo Boga otrzymujemy na początek naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

Zarówno Słowo Boga w naszym codziennym społecznościowym czytaniu Biblii jak i w Liturgii Słowa z dzisiejszej Mszy Świętej.

Przeczytaj przed spotkaniem te Ewangelie, bo będą one dla nas zarówno pokarmem, jak i Światłem na początek naszej wspólnej REKOLACYJNEJ wakacyjnej drogi.

 

 

--- 

 

(26)  W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, (27)  do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

 

(28)  Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł:

 

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

 

(29)  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

 

(30)  Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

 

(31)  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

 

(32)  Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

 

(33)  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

 

(34)  Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

 

(35)  Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

(36)  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną.

 

(37)  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

 

(38)  Na to rzekła Maryja:

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Ewangelia Łukasza 1, 26-38

 

 

Psalm 58

 

Księga Sędziów 19

 

Księga Koheleta 4

 

 

180 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

--- 

 

(13)  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

 

(14)  A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

 

(15)  Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?

 

(16)  Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

 

(17)  Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

 

(18)  Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

 

(19)  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Mt 16, 13-19

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego