W swej udręce wołali do PANA, a On ich wybawił z ucisku.

Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady.

Ps 107, 20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

16 września 2022

W odpowiedzi na wczorajsze Słowo, chciałoby się powiedzieć

 

Zaśpiewajmy z radością i uwielbieniem Psalm 107

 

Lecz, że trudno wspólnie przez list zaśpiewać, to przeczytaj ten

 

Dziękczynny hymn ocalonych

 

 

Przeczytaj z uwagą każdy werset, każde zdanie.

 

Ja w tych Słowach odnajduję opis doświadczeń jakie przechodzę.

 

Sprawdź, które zdania mówią o Tobie, o Twoim życiu.

 

Zobacz jaką dostajesz radę od Boga, co robić w trudnych doświadczeniach.

 

Usłysz co uczynić, aby moc Boga się objawiła.

 

Przyjmij do serca obietnice Boga.

 

 

 

Sławcie PANA, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.

Niech mówią o tym wykupieni przez PANA, których wybawił z ręki wroga

i zgromadził z dalekich krain, ze wschodu i zachodu, z północy i południa.

Jedni błądzili po bezwodnej pustyni, nie znajdując drogi do zamieszkałego miasta.

Byli głodni i spragnieni; mdleli z osłabienia.

W swej udręce wołali do PANA, a On ich wybawił z ucisku.

Poprowadził ich prostą drogą, by doszli do zamieszkałego miasta.

Niech sławią PANA za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Bo nasycił zgłodniałych, a łaknących napełnił dobrami.

Inni siedzieli w mroku i w cieniu śmierci, skuci nędzą jak żelazem.

Gdyż buntowali się przeciw słowom Boga, a radami Najwyższego gardzili.

Cierpieniem skruszył ich serca; osłabli, a nikt im nie pomógł.

W swej udręce wołali do PANA, a On ich wybawił z ucisku.

Wyprowadził ich z mroku i cienia śmierci, a pęta ich rozerwał.

Niech sławią PANA za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Bo skruszył spiżowe bramy i połamał żelazne zawiasy.

Jeszcze inni marnieli z powodu buntu, za swe nieprawości zostali upokorzeni.

Sprzykrzył się im wszelki pokarm, zbliżyli się do bram śmierci.

W swej udręce wołali do PANA, a On ich wybawił z ucisku.

Zesłał swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady.

Niech sławią PANA za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Niechaj złożą ofiarę uwielbienia i głoszą Jego dzieła z radością.

Inni znowu wypłynęli statkami w morze, żeglując po ogromnych wodach,

sami widzieli dzieła PANA i Jego cuda na głębiach.

Na Jego rozkaz sztorm się zerwał i podniosły się morskie bałwany.

To wznosili się ku niebu, to spadali w otchłanie; mdleli w śmiertelnej trwodze.

Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość zniknęła.

W swej udręce wołali do PANA, a On ich wybawił z ucisku.

Rozkazał sztormowi, a nastała cisza, uspokoiły się fale morskie.

A oni cieszyli się, że umilkły.

I doprowadził ich do upragnionego portu.

Niech sławią PANA za Jego łaskę, za cuda wobec synów ludzkich.

Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i niech Go chwalą w radzie starszych.

On zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w krainę suszy,

ziemię urodzajną w jałowy step, z powodu niegodziwości jej mieszkańców.

On zamienił pustynię w jeziora, ziemię bezwodną w zielone oazy

i tam osadził zgłodniałych.

Założyli miasto i w nim zamieszkali.

Obsiali pola, zasadzili winnice, a praca ich wydała owoc.

Pobłogosławił ich i bardzo się rozmnożyli, bydła im nie brakowało.

Potem znów zmalała ich liczba i źle im się wiodło z powodu nieszczęść i bólu.

On wylewa wzgardę na władców i sprawia, że błądzą po bezdrożnym pustkowiu.

Lecz wspomaga nędzarza w ubóstwie i pomnaża rodziny jak stada.

Widząc to, prawi będą się cieszyć, a wszelka nieprawość zamknie usta.

Kto mądry, niech to zrozumie, aby pojął łaski PANA!

 

Psalm 107

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 października 2023
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj 23,20
29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego