Usłyszałeś to żywe Słowo 
czy tyko przeczytałeś martwą literę prawa?

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

1Kor 15, 20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

Proroctwo Ezechiela, które wczoraj usłyszałeś…

 

No właśnie.

 

Czy Ty je usłyszałeś?

 

To jest kluczowe.

 

Czy usłyszałeś?

 

Nie pytam tylko o to, czy przeczytałeś wczorajszy list i ten fragment z Księgi Proroka Ezechiela.

 

Bo samo przeczytanie to stanowczo za mało.

 

Mogłeś co prawda przeczytać ten niezwykły Biblijny opis cmentarzy pełnych wyschłych kości i wyschłych dusz.

 

Przeczytałeś o nieżywych ciałach leżących w grobach oraz umarłych duchowo stojących nad ich grobami.

 

Jest jednak coś ważniejszego niż samo przeczytanie.

 

Co jest ważniejsze?

 

Czy usłyszałeś te Słowa proroctwa?

 

Nie tylko czy je przeczytałeś oczami, usłyszałeś uszami, poznałeś je ludzkimi zmysłami.

 

Czy usłyszałeś te Słowa proroctwa duchowo?

 

Czy usłyszałeś te Słowa głęboko swoim sercem?

 

 

Kiedy tylko przeczytałeś, to znaczy, że zatrzymałeś się tylko na martwej literze prawa i proroków Starego Testamentu.

 

Tą literę prawa i proroków, te słowa Starego Testamentu potrzeba ożywić Duchem, aby stały się ciałem i nabrały życia.

 

Kiedy Ty nie usłyszysz tych Słów proroctwa i nie przyjmiesz ich jako skierowanych osobiście do Ciebie, pozostaną martwe, a Ty razem z nimi.

 

 

Wszystkie proroctwa Starego Testamentu w pierwszej kolejności wypełniły się w Jezusie Chrystusie.

 

To Jezus jest tym Synem Człowieczym, który prorokuje nad nami, którzy jeszcze jesteśmy pogrążeni w cieniu śmierci.

 

Jutro, jak Bóg da, przeczytamy Słowa, które już nie prorok Starego Testamentu, ale sam Jezus wypowiedział na ten temat.

 

Przeczytasz o tym, dlaczego tak ważne dla Twojego życia, jest abyś prawdziwie usłyszał Słowo Jezusa.

 

Bo kiedy usłyszysz głos Syna Bożego, będziesz żyć.

 

 

Dziś natomiast przeczytaj Słowo Boga, które Kościół daje nam na ten dzień Wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych.

 

Posłuchaj Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu.

 

 

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

 

1 Kor 15, 20-24a. 25-28

 

 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

 

Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

 

 

---

 

 

306 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

 

(2)  Ono było na początku u Boga.

 

(3)  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

 

(4)  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5)  a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

(6)  Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

 

(7)  Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

 

(8)  Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.

 

(9)  Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

 

(10)  Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

 

(11)  Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 

(12)  Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - (13)  którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

(14)  A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

(15)  Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

 

(16)  Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce.

 

(17)  Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

 

(18)  Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

 

Ewangelia Jana 1, 1-18

 

 

1 List św. Jana 3

 

2 Księga Kronik 25

 

Mądrość Syracha 29

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Krótkie podsumowanie październikowej działalności Fundacji oraz zrealizowanych przez nas działań.

 

Przez cały miesiąc, na różne sposoby, obficie sialiśmy Słowo Boga, które wspólnie w naszej Społeczności BOGA rozważaliśmy.

 

W październiku wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, które zadajemy Jezusowi, naszemu najdoskonalszemu Nauczycielowi: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne’”?

 

Wysłaliśmy prawie 200 tysięcy listów do ponad 6 tysięcy czytelników. Do kilku kolejnych tysięcy dotarliśmy przez stronę internetową oraz facebooka. Wysłaliśmy ponad 2,5 tysiąca SMSów z wybranymi wersetami z Biblii.

 

Utrzymujemy funkcjonowanie naszej internetowej strony oraz Strefy BOGActwa Rozwoju z naszymi duchowymi kursami rozwoju. Między innymi z kilkuset osobami trwamy w 365 dniach codziennego czytania Pisma Świętego.

 

Zorganizowaliśmy spotkanie online naszej Społeczności, aby jeszcze mocniej zagłębić się w Słowo Boga oraz pogłębić osobiste, bliskie pełne miłości relacje z Bogiem oraz relacje między nami w Społeczności Boga.

 

Przeprowadziliśmy również wiele indywidualnych rozmów, towarzysząc w życiowej i duchowej drodze, często pełnej trudnych doświadczeń i przeciwności.

 

Wszystkie te dzieła i aktywności mogliśmy zrealizować tylko i wyłącznie dzięki hojności 44 wspaniałych darczyńców, którzy w październiku wsparli naszą fundację kwotą 4450 zł.

 

Niestety kwota wystarcza na pokrycie tylko połowy kosztów. Z tego też powodu nie udało się nam zrealizować planowanego rozpoczęcia nowego kursu oraz nie poszliśmy dalej w rozwoju naszej internetowej Strefy BOGActwa Rozwoju.

 

 

---

 

 

Z nadzieją rozpoczynamy nowy miesiąc.

 

Kontynuujemy rozpoczęte działania i ufam, że rozpoczniemy nowe dzieła, na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA.

 

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

 

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego