Ty również dziś jesteś Dzieckiem… 
ukochanym Dzieckiem Boga Ojca.

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze

i dani na woń miłą Bogu. 

Ef 5, 1-2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 czerwca 2023

Pokój Tobie!

 

 

Dzień Dziecka to radosne święto, bez dwóch zdań.

 

Dlatego to najlepszy dzień, aby każde dziecko poczuło dziś tą dziecięcą radość.

 

Mam tu na myśli każde dziecko, z Tobą na czele!

 

Bo Ty również jesteś umiłowanym Dzieckiem Boga Ojca, najlepszego Tatusia.

 

 

Żeby nie zmącić tej radości, to nie napiszę dziś o tym jak ten świat zabija Dzieci Boga, jak niszczy tożsamość i godność Dzieci Bożych.

 

Nie będę Cię dziś pytał, jak wielką odczuwasz radość z tego, że jesteś ukochanym Dzieckiem Boga.

 

Bo być może również dałeś w sobie zabić to Dziecko i tą dziecięcą radość, zaufanie, nadzieję i miłość Ojca.

 

 

Dziś przychodzę do Ciebie z bardzo Dobrą Nowiną.

 

Jezus ma moc wskrzesić w Tobie to Dziecko.

 

Chrystus pragnie przywrócić w Twoim sercu tą wielką radość, to zaufanie i nadzieję, tą miłość kochającego Tatusia.

 

Jezus Zmartwychwstał abyś i Ty zmartwychwstał i miał w sobie życie pełne pokoju i radości.

 

Nie kiedyś tam, dopiero po fizycznej śmierci.

 

Chodzi o wskrzeszenie z tej śmierci duchowej, w której dziś wielu ludzi się znajduje, nawet o tym nie wiedząc.

 

Ta śmierć duchowa, zaczyna się właśnie od zabicia w sobie Dziecka Bożego, tej tożsamości i godności dziecięctwa Bożego.

 

Jezus chce wskrzesić w Tobie to Dziecko.

 

Bóg Ojciec pragnie Cię, swoje ukochane Dziecko obdarować swoim błogosławieństwem i wszelkimi łaskami.

 

Duch Święty chce przepełnić Twoje serce pokojem, radością, wolnością, odwagą, mądrością, męstwem, zaufaniem, nadzieją, miłością i wszelkimi innymi dobrymi darami.

 

 

W tym duchu, odbyło się nasze wtorkowe spotkanie.

 

Dałem świadectwo jak Jezus przyszedł do mnie i dał mi tak wielkie i piękne obietnice.

 

Kiedy zacząłem wątpić w spełnienie tych obietnic, że one nie dotyczą mnie.

 

Na moje wątpliwości odpowiedział mi Jezus konkretnie, krótko w trzech Słowach…

 

Mógłbym w tym miejscu napisać jakie to Słowa.

 

Lecz, kiedy nie znasz całego kontekstu, to nie wybrzmią one w Twoim sercu z taką mocą, jak ja je usłyszałem.

 

Wierzę również, że dziś ta obietnica jest również dla Ciebie osobiście i dla całej naszej Społeczności.

 

Być może również po Twojej głowie krążą podobne wątpliwości.

 

Dlatego dobrze jakbyś poznał całą moją historię i świadectwo.

 

Ufam, że i Tobie te trzy Słowa Jezusa rozwieją wszelkie wątpliwości.

 

Uwierzysz, że ta obietnica Jezusa się wypełni w Twoim życiu.

 

Przyjmiesz te wielkie dary od Boga Ojca, którymi Ciebie swoje ukochane Dziecko pragnie obdarować.

 

 

 

 

We wczorajszym liście pisałem, że zastanawiam się czy udostępniać mam nagranie z tego spotkania.

 

Dziewięć osób odpowiedziało na moje pytanie swoim wsparciem i darowiznami.

 

Za co pięknie Wam dziękujemy.

 

Dużo to, bo dla mnie ważna jest każda jedna osoba.

 

Te osoby na dniach otrzymają dostęp do nagrania.

 

Z drugiej strony to jedynie ułamek procenta naszej Społeczności.

 

Nie wiem co mam na ten temat myśleć.

 

Czy ani nagranie, ani temat pogłębiania osobistych, bliskich, intymnych relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym nie jest dla Was ważny?

 

Czy może jeszcze większość nie zdążyła przeczytać wczorajszego listu i nie zdążyliście na moje pytanie i prośbę odpowiedzieć.

 

Dlatego dziś jeszcze raz ponawiam moje pytanie i prośbę.

 

Czy chcesz, aby Ci udostępnić nagranie audio z naszego spotkania?

 

Tak, abyś miał możliwość zapoznać się z tematem, który ja osobiście dziś uważam za fundamentalny.

 

Jednocześnie, jeśli Twoim zdaniem, temat pogłębiania osobistych relacji z Bogiem jest ważny.

 

Jeśli uważasz, że potrzebny jest taki program prowadzący jak dziecko za rękę do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem Ojcem, bliskich i intymnych relacji z Jezusem i Duchem Świętym.

 

To wyraź swoje TAK wspierając darowizną naszą fundację i naszą dalszą pracę nad tym programem.

 

Każdy kto wesprze naszą fundację oczywiście otrzyma dostęp do nagrania.

 

Dodatkowo jeden lub dwa zestawy codziennych SMSów.

 

Szczegóły w codziennym liście mailowym.

 

Jeden ze Słowem Boga, od Ojca dla Dziecka Boga.

 

Drugi zestaw 365 SMSów z wersetami z Pisma Świętego z codziennym błogosławieństwem Słowem Boga Ojca.

 

 

 

Mówię wprost, że ma to również drugi praktyczny wymiar, istotny dla naszej fundacji ze względów finansowych.

 

Jeśli ten temat pogłębiania osobistych, bliskich, intymnych relacji z Bogiem znacznej większości osób z naszej społeczności nie interesuje.

 

To nie ma sensu nasza praca i dalsze zajmowanie się tym programem.

 

 

Jeśli uważasz, że jest taki temat, który dziś jest ważniejszy, to proszę napisz mi jaki to temat.

 

Może ja żyję w jakimś oderwaniu od rzeczywistości i zaprzątam Twoje serce sprawami drugorzędnymi.

 

Jeśli temat osobistych relacji z Bogiem nie jest ważny, to napisz mi proszę jaki temat jest dziś według Ciebie ważniejszy.

 

Pytam z prawdziwą ciekawością i otwartością na dyskusje na ten temat.

 

 

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.

 

Ef 5, 1-2

 

 

A to wszystko po to, aby Twoje umiłowane dzieci, PANIE, zrozumiały naukę, że nie z obfitości zebranych plonów żyje człowiek, ale Twoje słowo czuwa nad tymi, którzy wierzą Tobie.

 

Mdr 16, 26

 

 

 ---

 

 

152 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku

 

 

(41)  Gdy zebrali się faryzeusze, Jezus zadał im takie pytanie:

 

(42)  Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli Mu: Dawida.

 

(43)  Wtedy rzekł do nich:

 

Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:

 

(44)  Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.

 

(45)  Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być On [tylko] jego synem?

 

(46)  I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć.

 

Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.

 

Ewangelia Mateusza 22, 41-46

 

 

Psalm 47

 

Księga Jozuego 7

 

Księga Ezechiela 19

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego