Trwamy w naszych 
Wakacyjnych REKOLACJACH w codzienności.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił.

Łk 1, 68

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 lipca 2023

Pokój Tobie!

 

Trwamy w naszych Wakacyjnych REKOLACJACH w codzienności.

 

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie mogli spotkać się z nami na żywo na pierwszym spotkaniu online.

 

Przygotowuję nagrania audio do odsłuchania fragmentów tego spotkania.

 

To również dobra wiadomość dla tych, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

 

Ja odsłuchuję tego nagrania, wypowiedzi uczestników i coraz bardziej się umacniam.

 

Jednocześnie coraz bardziej dostrzegam i się przekonuję, jak potrzeba nam takich spotkań.

 

Szukamy takiej przestrzeni z przyjazną atmosferą, w której możemy wspólnie budować nasze osobiste RELACJE i pogłębiać bliskie RELACJE z Bogiem.

 

Pierwszą cześć nagrania, jak Bóg da, udostępnię jutro w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju.

 

Następne części w kolejnych dniach.

 

A w najbliższy piątek o godzinie 20:00 spotkamy się ponownie online na żywo.

 

Zapisz się i koniecznie zaproś znajomych.

 

Niech nasza Społeczność się rozrasta jak wielkie drzewo wydające dobre, obfite owoce na chwałę Boga.

 

Niech nasze Wakacyjne REKOLACJE w codzienności dotrą do nowych osób, szukających Boga.

 

Do tych pragnących nawiązać i pogłębiać osobiste, bliskie RELACJE z Bogiem.

 

 

Dołącz również do naszej Społeczności w Strefie BOGActwa Rozwoju, gdzie każdego dnia, przez cały tydzień możemy dzielić się refleksjami i przemyśleniami.

 

 

 

Prośba o modlitwę.

 

Na spotkaniu Ola poddała pomysł abyśmy wspólnie, w całej naszej Społeczności wspierali się modlitwą, również w konkretnych naszych osobistych intencjach.

 

W naszej Strefie BOGActwa Rozwoju uruchomiłem skrzynkę intencji, gdzie każdy może dodać swoją prośbę o modlitwę.

 

Prośbę o modlitwę możesz również przesłać do mnie na maila.

 

Prośby o modlitwę będę przesyłał do całej naszej Społeczności.

 

Jana, która akurat nie była na spotkaniu, jakby wiedziała o tej nowej inicjatywie, bo już przesłała mi swoją prośbę.

 

Proszę o modlitwę o zdrowie dla męża Jany oraz o siły i umocnienie dla Jany. Aby Bóg otoczył ich opieką i przeprowadził ich przez to trudne doświadczenie.

 

Dziękuję.

 

--- 

 

Dziś na naszej stronie internetowej udostępniam kolejny dotykający serca i dający do myślenia wpis Antoniego.

 

Zachęcam Cię gorąco.

 

Podziel się na stronie internetowej pod tym wpisem kilkoma słowami swojej refleksji.

 

 

PSALMOWANIE

 

Psalm 105

 

 

Szczyćcie się Jego świętym imieniem;

niech się weseli serce szukających Pana!

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,

szukajcie zawsze Jego oblicza!

(Ps 105,3-4)

 

 

Oblicze Boga to pejzaż

który nie jest pejzażem

to góry które nie są górami

mgła która nie jest mgłą

twarz która nie przypomina twarzy

może to być jedynie ślad

który skłania do dalszego szukania

 

---

 

(67)  Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

 

(68)  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił,

 

(69)  i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:

 

(70)  jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,

 

(71)  że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

 

(72)  że miłosierdzie okaże ojcom naszymi wspomni na swoje święte przymierze - (73)  na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,

 

(74)  iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć Mu będziemy (75)  w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

 

(76)  A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;

 

(77)  Jego ludowi dasz poznać zbawienie, [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, (78)  dzięki litości serdecznej Boga naszego.

 

Przez nią nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, (79)  by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.

 

(80)  Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

 

Ewangelia Łukasza 1, 67-80

 

 

2 List do Tesaloniczan 1

 

Księga Rut 4

 

Księga Koheleta 9

 

 

184 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego