To trudna decyzja dotycząca życia i śmierci.

Bądźcie szczęśliwi, gdy was znieważają z powodu imienia Chrystusa, bo spoczywa na was pełen chwały Duch Boży!

1P 4, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 września 2023

Pokój Tobie!

 

 

I jakie są Twoje przemyślenia?

 

Jakie są Twoje odpowiedzi na pytania, które wczoraj zadałem?

 

 

Trudność w odpowiedzeniu na takie pytania polega na tym, że próbujemy na nie odpowiadać tylko teoretycznie.

 

Nikt z nas nie był w takiej sytuacji jak małżeństwo Ulmów.

 

Jednak w życiu każdego z nas przychodzą takie złożone wydarzenia, które wymagają podjęcia trudnych decyzji.

 

Również dotyczących życia i śmierci.

 

I nie ma tu na myśli tylko tego życia doczesnego i śmierci fizycznej.

 

Mam przekonanie, że Józef i Wiktoria również nie rozpatrywali swojej decyzji tylko w wymiarze doczesnym.

 

Mieli świadomość, że w ciężkich czasach II wojny światowej oznacza to dla nich cierpienie i pewną śmierć, gdy Niemcy dowiedzą się, że przyjęli pod swój dach osiem osób narodowości Żydowskiej.

 

Nie wiem, czy brali to pod uwagę, że również osiem osób przed śmiercią, uchroniła Arka w czasie Biblijnego potopu.

 

Ktoś może uznać, że Ulmowie nie dość, że nie uchronili przed śmiercią tych ośmiu osób, to na dodatek sami wraz z siedmiorgiem swoich dzieci zostali zabici.

 

Tylko czy na pewno wszyscy oni umarli?

 

Jak uważasz?

 

 

Święty Piotr tak pisze w swoim Liście.

 

 

Któż was skrzywdzi, jeśli będziecie się starać o dobro?

 

Nawet jeśli cierpicie za sprawiedliwość, jesteście szczęśliwi!

 

Nie bójcie się tego, czego oni się boją, ani nie dajcie się zastraszyć!

 

Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei.

 

Bądźcie jednak delikatni i pełni respektu.

 

Zachowujcie czyste sumienie, aby zawstydzić tych, którzy was oczerniają i urągają waszemu chrześcijańskiemu postępowaniu.

 

Lepiej bowiem cierpieć niewinnie - jeśli Bóg tak chce - niż za złe czyny.

 

Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał - sprawiedliwy za niesprawiedliwych - aby was przyprowadzić do Boga.

 

Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą Ducha został przywrócony do życia.

 

Jego mocą poszedł również, aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, które niegdyś, za dni Noego, nie okazały posłuszeństwa.

 

Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie.

 

Teraz zaś przez znak wody zbawia was chrzest, który nie jest obmyciem cielesnego brudu, ale zobowiązaniem wobec Boga do czystego sumienia dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

 

Wzniósł się On do nieba i jest po prawej stronie Boga, a zostali Mu poddani aniołowie, potęgi i moce.

 

Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, również i wy przyjmijcie tę samą postawę ducha.

 

Kto bowiem cierpiał w ciele, unika grzechu, aby już dłużej nie kierować się ludzkimi żądzami, ale przeżyć resztę swego życia zgodnie z wolą Bożą.

 

Dosyć już dawnego życia według pogańskich upodobań: w rozpuście, namiętnościach, pijaństwie, ucztach, hulankach i niegodziwości bałwochwalstwa!

 

Dziwią się temu, że już nie płyniecie z prądem rozwiązłości i znieważają was.

 

Odpowiedzą przed Tym, który będzie sądził żywych i umarłych.

 

W tym celu ogłoszono Ewangelię również i tym, którzy umarli, aby skazani przez ludzi w ziemskim życiu, mogli żyć mocą Bożego Ducha.

 

Nadchodzi już koniec wszystkiego.

 

Bądźcie więc rozsądni i trzeźwi, aby się modlić.

 

Przede wszystkim wytrwale miłujcie się nawzajem, bo miłość przebacza wiele grzechów.

 

Bądźcie dla siebie gościnni i nie narzekajcie.

 

Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał.

 

Jeśli ktoś przemawia, niech przekazuje słowo Boże.

 

Kto usługuje, niech to czyni z mocą otrzymaną od Boga, aby we wszystkim był wychwalany Bóg przez Jezusa Chrystusa.

 

Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

 

Umiłowani, nie dziwcie się, gdy znajdziecie się w ogniu próby, bo to nic nadzwyczajnego!

 

Ale cieszcie się, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, abyście mogli mieć tym większą radość, gdy się objawi Jego chwała.

 

Bądźcie szczęśliwi, gdy was znieważają z powodu imienia Chrystusa, bo spoczywa na was pełen chwały Duch Boży!

 

Niech jednak nikt nie cierpi jako morderca, złodziej, przestępca czy mąciciel!

 

Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale chwali Boga za to, że nim jest!

 

Już pora, aby rozpocząć sąd od domu Bożego!

 

Jeżeli zaś najpierw od nas, to jakiż koniec spotka tych, którzy nie słuchają Bożej Ewangelii!

 

Jeżeli sprawiedliwemu trudno będzie się zbawić, jakiż los spotka bezbożnego i grzesznika?

 

Niech ci, którzy znoszą cierpienia zgodnie z wolą Bożą, powierzą swe życie godnemu zaufania Stwórcy i czynią dobro.

 

1P 3,13 – 4,19

 

---

 

 

(35)  Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.

 

(36)  A wy [bądźcie] podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

 

(37)  Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

 

Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał.

 

(38)  Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

 

(39)  A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

 

(40)  Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

 

Ewangelia Łukasza 12, 35-40

 

 

List do Filemona 1

 

2 Księga Królewska 16

 

Księga Hioba 18

 

 

257 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii o dobrym Samarytaninie.

 

Dobrowolnie z Kasią oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Gdyby nie ta oraz inne przypowieści, obietnice i słowa Jezusa, zapewne z wielką trwogą myślałbym co będzie dalej, zamartwiałbym się jak to przetrwamy.

 

Jezus mówi, że choć większość przejdzie obojętnie, jednak tą drogą przejdzie dobry Samarytanin, który w odruchu serca poratuje potrzebującego.

 

Między innymi da dwa denary, a nawet da więcej jak będzie potrzeba.

 

To doświadczenie braku pieniędzy, szczególnie przeznaczanych na dobrą działalność duchowego wspierania innych osób, to bardzo trudne doświadczenie.

 

To doświadczenie też jest po coś.

 

Z pustego i Salomon nie naleje, tu potrzeba dobrego Samarytanina.

 

Z braku, z niedostatku, z pustki tylko tak po ludzku nic się nie urodzi.

 

W takiej sytuacji pewne jest, że to co się z tego zrodzi, jest dziełem Boga, bo tylko Bóg może coś stworzyć z niczego.

 

Bóg nie działa sam, powołuje do współpracy i zaprasza do współdziałania.

 

Ktoś może sobie pomyśleć:

 

To zbyt patetyczne, górnolotne, zbyt wzniosłe, że to Bóg osobiście mnie zaprasza do współdziałania.

 

Jednak, mam to głębokie przekonanie, że każda dobra rzecz, każde dobre działanie pochodzi z natchnienia Boga, każde dobro jest dziełem Boga.

 

Dlatego, zapraszam Cię do współdziałania w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji i naszej dalszej działalności.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego