Teraz nadeszła dla Ciebie godzina powstania ze snu.

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!

Rz 13, 12

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Czym jest ta godzina powstania ze snu?

 

Ta godzina nadchodzi, a nawet już jest.

 

Pisze o niej święty Paweł w swoim Liście do Rzymian.

 

 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

 

Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

 

Albowiem przykazania:

 

Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie:

 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!  

 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.

 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.

 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.

 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!  

 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.

 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Rz 13, 8-14

 

 

To jest fragment, który również pięknie podsumowuje nasze rozważania z ostatnich tygodni.

 

Zanim podzielę się z Tobą moimi podsumowaniami, zacytuje dwa listy, które otrzymałem.

 

 

Ela, napisała:

 

„Co za piękne treści dla Społeczności BOGActwa Rozwoju … otóż mamy kolejną godzinę powstania ze snu! Skoro żyjemy Bogiem i tu jesteśmy to z pewnością przeszliśmy proces nawrócenia. Zastanawiam się czym jest to powstanie? Dla mnie osobiście to działanie, nieść światu Boga poprzez miłość. Miłość zatem jest doskonałym wypełnieniem prawa to miłość, która nie wyrządza zła bliźniemu. Jak Wy to odbieracie?”

 

 

No właśnie.

 

Jak Ty to odbierasz?

 

 

Darek, tak napisał:

 

„myślę, że tą godziną jest czas naszego nawrócenia i zawierzenia życia Bogu. A więc nie tylko wiara w Boga ale i świadoma ufność Bogu. Że to co się dzieje, nie jest przypadkowe - jeżeli prosimy o jego wsparcie w życiu i oddajemy Jemu nasze sprawy i troski, to otrzymamy oczekiwaną pomoc. W czasie o którym On wie, że jest odpowiedni. Bo Jego „godzina” a może i sekunda wzięta z wieczności to może być nawet całe nasze życie…”

 

 

Co Ty o tym myślisz?

 

 

Napisz mi również swoje przemyślenia i refleksje.

 

A jeszcze lepiej, oprócz napisania i podzielenia się w liście tym co porusza Twoje serce.

 

Przyjdź na nasze poniedziałkowe spotkanie online.

 

Wspólnie zagłębimy się w tą godzinę, która nadchodzi, a nawet już jest teraz.

 

Czy to będzie nasza godzina powstania ze snu?

 

 

Przyjdź i osobiście się przekonaj.

 

Spotykamy się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 20:00.

 

Zapisz się w formularzu poniżej.

 

 

Obiecałem Ci wczoraj, że dam Ci dzisiaj jeszcze jedno pytanie, które ma moc zmienić Twoje myślenie i nastawienie.

 

Bo jeśli dziś jeszcze nie możesz o sobie, i o swoim życiu powiedzieć, że jest cudownym, godnym podziwu dziełem Boga.

 

To zastanów się teraz i odpowiedz na pytanie.

 

Co dziś, jeszcze w tej godzinie możesz zrobić, zmienić, zacząć, zakończyć, abyś mógł o sobie powiedzieć, że jesteś cudowny, a Twoje życie jest godnym podziwu dziełem Boga?

 

 

 

Napisz mi, jaka pierwsza myśl pojawiła się, kiedy przeczytałeś to pytanie.

 

Nie chodzi mi o to, żebyś mi napisał co masz zrobić.

 

Tylko jaka pierwsza myśl przyszła Ci do głowy, jakie odczucie się pojawiło, jakie emocje.

 

 

Na to pytanie również, poszukamy wspólnie odpowiedzi w poniedziałek wieczorem na naszym spotkaniu.

 

 

Niech pomocą w odpowiedzi na pytania, które Ci zadaję będzie moje podsumowanie ostatnich tygodni naszych wspólnych rozważań.

 

Dużo w tym czasie zadawaliśmy pytań Jezusowi.

 

Skoro więc poddając się prowadzeniu Ducha Świętego doszliśmy w naszych rozważaniach do pytania, które dziś sobie zadajemy.

 

Co dziś, jeszcze w tej godzinie możemy zrobić, abyśmy mogli o sobie powiedzieć, że życie każdego z nas jest cudownym, godnym podziwu dziełem Boga?

 

To znaczy, że w naszych rozważaniach minionych tygodni kryje się odpowiedź i na to pytanie.

 

Ten fragment Słowa z Listu do Rzymian zbiera w jednym miejscu niemal wszystkie wątki, które rozważaliśmy.

 

Ukazuje nam tą pięknie wyhaftowaną tkaninę od góry.

 

Pokazuje, że wszystko działo się po coś.

 

 

Przypominasz sobie nasze refleksje z ostatnich tygodni?

 

Zaczęliśmy od zadania Jezusowi ważnego pytania. (Mt 19, 16)

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

Inaczej mówiąc.

 

Jakie uczynki prowadzą mnie do nawrócenia i zbawienia?

 

Rozważaliśmy w dniu Wszystkich Świętych kto na tych cmentarzach jest bardziej nieżyjącym.

 

Kto jest pogrążony w głębszym śnie?

 

Ci co leżą w grobach, czy Ci stający nad grobami umarli duchowo?

 

Którzy z nich mają usłyszeć ten głos Boga żywego, aby żyć?

 

Którzy na wołanie Jezusa mają się obudzić, przejść z ciemniści do światła, ze śmierci do życia?

 

Pytaliśmy również Jezusa (Mt 22, 36)

 

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

 

Pierwsze i największe jest przykazanie miłości.

 

Jednak jak zauważaliśmy, wielu lekceważy Boga i odrzuca zaproszenie Boga do tej osobistej, bliskiej, intymnej relacji miłości.

 

Nie chcą się obudzić, wyjść z ciemności i odrzucają zaproszenie Boga na wielką Ucztę Niebieską.

 

A nawet jak przyjmą zaproszenie to nie zabierają zapasu oliwy i pozostają w ciemnościach.

 

Niby się obudzili, ale śpią nadal.

 

Czym jest ta oliwa?

 

To osobista, bliska, intymna relacja z Oblubieńcem.

 

Zbiera się ją na tą godzinę spotkania.

 

Gromadzi się jej zapasy przez całe życie.

 

Nie da się tej osobistej relacji z Bogiem kupić za żadne pieniądze.

 

Tak samo jak nie da się prawdziwej, głębokiej miłości nabyć za żaden skarby tego świata.

 

 

Zauważyliśmy również, że są tacy którzy nawet jak już wejdą na tą ucztę, to bez stroju weselnego.

 

Czym jest ten strój weselny?

 

W tym fragmencie Listu świętego Pawła dostajemy jasną odpowiedź.

 

Mamy przyoblec się w zbroję światła.

 

Czym jest ta zbroja światła?

 

To nasze dobre uczynki miłości.

 

Tego stroju nie da się kupić ani pożyczyć.

 

Mamy przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa.

 

Strojem weselnym, który zapewnia nam życie wieczne na Uczcie z Bogiem są codzienne uczynki miłości, którymi tkamy i piękne haftujemy nasza osobistą, bliską, intymną relację z Jezusem.

 

Na co dzień mogą się one nie wydawać nam za bardzo istotne i wielce wartościowe.

 

Niteczka do niteczki, supełek do supełka.

 

Ale nadejdzie godzina, że ujrzysz te wszystkie swoje drobne uczynki, gesty, słowa z góry.

 

A wtedy zobaczysz siebie i swoje życie tak jak patrzy na Ciebie i Twoje życie Bóg i zawołasz z radością.

 

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.

 

I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.

 

Mnie w zalążku widziały Twoje oczy i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

 

Ps 139, 14-16

 

 

Mówiliśmy również, że w godzinie sądu ostatecznego już nic nie będzie zależało od Ciebie.

 

Decyzję o tym czy idziesz na zmartwychwstanie do życia podejmie Bóg.

 

Godziną, w której decyzja jest w Twoich rękach, nadchodzi, na nawet już jest.

 

Teraz nadeszła dla Ciebie godzina powstania ze snu.

 

Co z tą godziną zrobisz?

 

Decyzja zależy tyko od Ciebie.

 

 

 

Prezent, który z okazji moich 48 urodzin mam dla uczestników poniedziałkowego spotkania, związany jest właśnie z tą decyzją.

 

Dlatego warto przyjść na spotkanie :-)

 

Daj znać, napisz mi proszę, czy będziesz (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś).

 

 

---

 

 

321 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(14)  Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał.

 

(15)  Żydzi dziwili się, mówiąc: Skąd zna on Pisma, skoro się nie uczył?

 

(16)  Odpowiedział im Jezus, mówiąc: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał.

 

(17)  Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.

 

(18)  Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały.

 

Kto zaś szuka chwały Tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.

 

(19)  Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, [bo] dlaczego usiłujecie Mnie zabić?

 

(20)  Tłum odpowiedział: Jesteś opętany przez złego ducha! Któż usiłuje cię zabić?

 

(21)  W odpowiedzi Jezus rzekł do nich: Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni.

 

(22)  Oto Mojżesz nadał wam obrzezanie - a nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków - i obrzezujecie człowieka w szabat.

 

(23)  Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całkowicie człowieka?

 

(24)  Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy.

 

(25)  Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić?

 

(26)  A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią.

 

Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem?

 

(27)  Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.

 

(28)  A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem.

 

Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.

 

(29)  Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.

 

(30)  Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

 

(31)  Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego, i mówili: Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?

 

(32)  Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o Nim w podnieceniu.

 

Kapłani więc wraz z faryzeuszami wysłali strażników, aby Go pojmać.

 

(33)  Ale Jezus rzekł: Jeszcze przez krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który Mnie posłał.

 

(34)  Będziecie Mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę, wy pójść nie możecie.

 

(35)  Rzekli Żydzi do siebie: Dokąd to zamierza on pójść, że go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i nauczać Greków?

 

(36)  Cóż znaczy to jego powiedzenie: „Będziecie Mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę, wy pójść nie możecie”?

 

Ewangelia Jana 7, 14-36

 

 

Księga Ezdrasza 8

 

Mądrość Syracha 48

 

Mądrość Syracha 49

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Zbliża się BLACK FRIDAY i cały ten okres największych w całym roku zakupów, prezentów i świątecznych wydatków.

 

Czy wiesz, że z tej okazji robiąc zakupy przez internet możesz BEZPŁATNIE wesprzeć darowizną naszą fundację?

 

I to nie tylko w tym okresie, ale przez cały rok.

 

Jak?

 

To bardzo proste.

 

Wejdź na stronę FaniMani >>>

 

https://fanimani.pl/zaproszenie/24839/d411be9234e240019b5afed0813daa47/

 

Zarejestruj się i zrób zakupy, które i tak robisz.

 

Ty nic nie płacisz za zakupy więcej, to sklep przekaże część swojego zysku na naszą fundację :-)

 

Jak się dziś zarejestrujesz i w najbliższym czasie zrobisz zakupy to fundacja nasza otrzyma dodatkowe ekstra 10 zł.

 

Jeśli masz w związku z tym jakieś pytania to pisz do mnie śmiało.

 

Wiele odpowiedzi znajdziesz również na tej stronie.

 

Darczyńców, którzy nas w ten BEZPŁATNY sposób wspierają jest już 36 osób, dołącz i Ty.

 

 

---

 

 

Oczywiście możesz również bezpośrednio wesprzeć i przekazać darowiznę na naszą fundację.

 

Włączyć się w realizację naszej misji i jeśli chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA.

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

 

---

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 140 książek... i nie tylko książek.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na wsparcie Fundacji.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego