Takiej reakcji Ojca nie spodziewał się w najśmielszych oczekiwaniach

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

08 lipca 2024

Takiej reakcji Ojca nie spodziewał się w najśmielszych oczekiwaniach.

 

Syn marnotrawny po tym jak odszedł od Ojca i roztrwonił cały majątek.

 

Liczył, że po powrocie Ojciec uczyni go co najwyżej jednym z najemników.

 

Ułożył sobie całą mowę jaką wygłosi do Ojca (Łk 15 ,18-19)

 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.

 

Zanim jednak w ogóle zdążył otworzyć usta, Ojciec zaskoczył go po raz pierwszy ((Łk 15 ,20)

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

Pomimo tego, zaczął wygłaszać przygotowana mowę (Łk 15, 21)

 

A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

Jednak nie dokończył przygotowanego zdania.

 

Dopóki mówił o sobie, Ojciec słuchał.

 

Kiedy jednak chciał zacząć dyktować Ojcu co ma zrobić, co ma z nim uczynić.

 

Ojciec przerwał jego wypowiedź i zaskoczył go jeszcze mocniej (Łk 15, 22-23)

 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług:

 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się.

 

 

Ile razy my również chcemy Bogu dyktować co ma zrobić, jak postąpić.

 

Co Bóg ma uczynić z nami jak również z innymi ludźmi.

 

Zgrzeszyłem, więc Bóg powinien mnie odpowiednio ukarać.

 

Ktoś inny zgrzeszył, tym bardziej Bóg powinien mu wymierzyć odpowiednia karę i powinien odpokutować swoje winy.

 

Tym czasem Bóg na widok powracającego grzesznika, wzrusza do głębi i rzuca mu się na szyję.

 

Mało tego, że nie wymierza zasłużonej kary.

 

Tylko go jeszcze ubiera w najlepszą szatę, zakłada pierścień, daje sandały i urządza ucztę na jego cześć.

 

To nie uczciwe i nie wychowawcze.

 

Co Ty myślisz o takim postępowaniu Ojca?

 

 

---

 

 

RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem trwają.

 

Wejdź na naszą internetową STREFĘ BOGActwa Rozwoju i odbierz dostęp do RE(ko)LACJI.

 

W STREFIE BOGA znajdziesz wszystkie wcześniejsze rozważania.

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego