Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Pamiętasz od czego rozpoczęła się historia wyjścia ludu Bożego, Izraelitów z niewoli Egipskiej i pójścia do Ziemi Obiecanej?

 

Od spotkania Mojżesza z Bogiem, który ukazał mu się w płonącym żywym ogniem krzewie.

 

Bóg objawił mu swoje imię: Jestem, który Jestem.

 

Kila tysięcy lat później, Jezus spotyka się z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy i mówi do nich:

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym

 

Dalej mówi im o płomiennej miłości jaką mają się wzajemnie miłować.

 

Jezus wyprowadza ich z niewoli grzechu i wprowadza do Królestwa Niebieskiego.

 

Mija kolejne kilka tysięcy lat i zapowiada się kolejne spotkanie.

 

Może nie będzie to tak samo przełomowe dla całego świata spotkanie jak te dwa poprzednie?

 

Lecz jeśli z uczniami spotyka się Jezus, który mówi Ja Jestem, kiedy mówi o krzewie, płomiennej miłości, ogniu Ducha Świętego i Jego owocach.

 

To wiedz, że dzieje się coś wyjątkowego.

 

 

 

Jutro, we wtorek o godzinie 19:30 spotkanie naszej wspaniałej społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Już sama data jest niezwykła:

 

22.02.2022

 

Przeczytaj ją od tyłu.

 

Ciekawe co się wydarzy o 20:02, bo do 22:22 raczej spotkanie nie będzie trwało :-)

 

 

 

LINK DO POKOJU SPOTKANIA

 

 

Dziś, w ten, z wielu powodów, wyjątkowy dzień, niezwykłe, takie już nigdy się nie powtórzy, spotkanie naszej, cudownej, jedynej w swoim rodzaju społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Nie wierz mi na słowo, tylko sam osobiście przyjdź i sprawdź co jest wyjątkowego w tym dniu, niezwykłego w naszym spotkaniu, cudownego w naszej społeczności.

 

Rozpoczniemy spotkanie o 19:30.

Dziś, czyli we wtorek 22.02.2022.

 

 

Słowo Boga, wokół którego się zgromadzimy i którym będziemy się karmić.

Jak będziesz mógł, to przeczytaj te rozdziały przed spotkaniem.

 

Księga Wyjścia - Rozdział 3

 

Powołanie Mojżesza i jego misja

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię

Wj 3, 10

 

 

1 List do Koryntian – Rozdział 12

 

Mistyczne Ciało Chrystusa i dary duchowe czyli charyzmaty

 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami.

1Kor 12, 27

 

 

Ewangelia Jana – Rozdział 15

 

Krzew winny i wybrani przez Jezusa do misji.

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

J 15 ,16

 

 

 

 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb.

 

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.

 

[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

 

Dlaczego krzew się nie spala?

 

Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:

 

Mojżeszu, Mojżeszu!

 

On zaś odpowiedział:

 

Oto jestem.

 

Rzekł mu [Bóg]:

 

Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

 

Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.

 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

 

Pan mówił:

 

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.

 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.

 

Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie:

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.

 

A Mojżesz odrzekł Bogu:

 

Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?

 

A On powiedział: Ja będę z tobą.

 

Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.

 

Mojżesz zaś rzekł Bogu:

 

Oto pójdę do Izraelitów i powiem im:

 

Bóg ojców naszych posłał mnie do was.

 

Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?

 

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:

 

JESTEM, KTÓRY JESTEM.

 

I dodał:

 

Tak powiesz synom Izraela:

 

JESTEM posłał mnie do was.

 

Wj 3, 1-14

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

22 lutego 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM.

I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.

Wj 3, 14

Takie spotkanie zdarza się raz na kilka tysięcy lat Już dziś o 19:30