Takie spotkanie zdarza się raz na kilka tysięcy lat Już dziś o 19:30

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM.

I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.

Wj 3, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 lutego 2022

Pamiętasz od czego rozpoczęła się historia wyjścia ludu Bożego, Izraelitów z niewoli Egipskiej i pójścia do Ziemi Obiecanej?

 

Od spotkania Mojżesza z Bogiem, który ukazał mu się w płonącym żywym ogniem krzewie.

 

Bóg objawił mu swoje imię: Jestem, który Jestem.

 

Kila tysięcy lat później, Jezus spotyka się z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy i mówi do nich:

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym

 

Dalej mówi im o płomiennej miłości jaką mają się wzajemnie miłować.

 

Jezus wyprowadza ich z niewoli grzechu i wprowadza do Królestwa Niebieskiego.

 

Mija kolejne kilka tysięcy lat i zapowiada się kolejne spotkanie.

 

Może nie będzie to tak samo przełomowe dla całego świata spotkanie jak te dwa poprzednie?

 

Lecz jeśli z uczniami spotyka się Jezus, który mówi Ja Jestem, kiedy mówi o krzewie, płomiennej miłości, ogniu Ducha Świętego i Jego owocach.

 

To wiedz, że dzieje się coś wyjątkowego.

 

 

 

Jutro, we wtorek o godzinie 19:30 spotkanie naszej wspaniałej społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Już sama data jest niezwykła:

 

22.02.2022

 

Przeczytaj ją od tyłu.

 

Ciekawe co się wydarzy o 20:02, bo do 22:22 raczej spotkanie nie będzie trwało :-)

 

 

 

LINK DO POKOJU SPOTKANIA

 

 

Dziś, w ten, z wielu powodów, wyjątkowy dzień, niezwykłe, takie już nigdy się nie powtórzy, spotkanie naszej, cudownej, jedynej w swoim rodzaju społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Nie wierz mi na słowo, tylko sam osobiście przyjdź i sprawdź co jest wyjątkowego w tym dniu, niezwykłego w naszym spotkaniu, cudownego w naszej społeczności.

 

Rozpoczniemy spotkanie o 19:30.

Dziś, czyli we wtorek 22.02.2022.

 

 

Słowo Boga, wokół którego się zgromadzimy i którym będziemy się karmić.

Jak będziesz mógł, to przeczytaj te rozdziały przed spotkaniem.

 

Księga Wyjścia - Rozdział 3

 

Powołanie Mojżesza i jego misja

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię

Wj 3, 10

 

 

1 List do Koryntian – Rozdział 12

 

Mistyczne Ciało Chrystusa i dary duchowe czyli charyzmaty

 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami.

1Kor 12, 27

 

 

Ewangelia Jana – Rozdział 15

 

Krzew winny i wybrani przez Jezusa do misji.

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

J 15 ,16

 

 

 

 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb.

 

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.

 

[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

 

Dlaczego krzew się nie spala?

 

Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:

 

Mojżeszu, Mojżeszu!

 

On zaś odpowiedział:

 

Oto jestem.

 

Rzekł mu [Bóg]:

 

Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

 

Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.

 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

 

Pan mówił:

 

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.

 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.

 

Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie:

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.

 

A Mojżesz odrzekł Bogu:

 

Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?

 

A On powiedział: Ja będę z tobą.

 

Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.

 

Mojżesz zaś rzekł Bogu:

 

Oto pójdę do Izraelitów i powiem im:

 

Bóg ojców naszych posłał mnie do was.

 

Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?

 

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:

 

JESTEM, KTÓRY JESTEM.

 

I dodał:

 

Tak powiesz synom Izraela:

 

JESTEM posłał mnie do was.

 

Wj 3, 1-14

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego