Tak bardzo pragnę spożyć tę Paschę z wami.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 kwietnia 2023

 

Dostąpiłeś miłosierdzia i pojednałeś się z Bogiem.

 

Oczyściłeś swoje serce, przygotowałeś swoją duszę na Paschę, na przejście Jezusa.

 

Już jutro rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.

 

Pamiętaj, to najważniejsze trzy dni w roku.

 

To jedyna droga prowadząca do zmartwychwstania, do nowego życia.

 

 

 

Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę.

 

Jezus wysłał więc Piotra i Jana z poleceniem:

 

„Idźcie i przygotujcie nam Paschę do spożycia”.

 

Oni zapytali: „Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?”.

 

Odpowiedział: „Kiedy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody.

 

Idźcie za nim aż do domu, do którego wejdzie.

 

Powiedzcie gospodarzowi tego domu:

 

«Nauczyciel pyta: Gdzie jest pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?».

 

On wskaże wam na górze dużą salę usłaną dywanami.

 

Tam przygotujcie”.

 

Poszli więc, zastali wszystko, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

 

Gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy stole, a wraz z Nim apostołowie.

 

Wtedy powiedział do nich:

 

„Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał.

 

Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym”.

 

I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział:

 

„Weźcie go i rozdzielcie między siebie.

 

Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”.

 

Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc:

 

„To jest moje ciało, za was wydane.

 

Czyńcie to na moją pamiątkę”.

 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc:

 

„Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was.

 

Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest z moją na stole.

 

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, który Go wydaje”.

 

Wtedy zaczęli dociekać między sobą, kto spośród nich miałby to uczynić.

 

Łk 22, 7-23

 

 

 

Co się wydarzy w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 7, 7-14

 

2 List do Koryntian 9

 

Księga Liczb 4

 

Księga Jeremiasza 45

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego