Tak bardzo pragnę spożyć tę Paschę z wami.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 kwietnia 2023

 

Dostąpiłeś miłosierdzia i pojednałeś się z Bogiem.

 

Oczyściłeś swoje serce, przygotowałeś swoją duszę na Paschę, na przejście Jezusa.

 

Już jutro rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.

 

Pamiętaj, to najważniejsze trzy dni w roku.

 

To jedyna droga prowadząca do zmartwychwstania, do nowego życia.

 

 

 

Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę.

 

Jezus wysłał więc Piotra i Jana z poleceniem:

 

„Idźcie i przygotujcie nam Paschę do spożycia”.

 

Oni zapytali: „Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?”.

 

Odpowiedział: „Kiedy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody.

 

Idźcie za nim aż do domu, do którego wejdzie.

 

Powiedzcie gospodarzowi tego domu:

 

«Nauczyciel pyta: Gdzie jest pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?».

 

On wskaże wam na górze dużą salę usłaną dywanami.

 

Tam przygotujcie”.

 

Poszli więc, zastali wszystko, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

 

Gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy stole, a wraz z Nim apostołowie.

 

Wtedy powiedział do nich:

 

„Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał.

 

Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym”.

 

I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział:

 

„Weźcie go i rozdzielcie między siebie.

 

Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”.

 

Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc:

 

„To jest moje ciało, za was wydane.

 

Czyńcie to na moją pamiątkę”.

 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc:

 

„Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was.

 

Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest z moją na stole.

 

Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, który Go wydaje”.

 

Wtedy zaczęli dociekać między sobą, kto spośród nich miałby to uczynić.

 

Łk 22, 7-23

 

 

 

Co się wydarzy w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 7, 7-14

 

2 List do Koryntian 9

 

Księga Liczb 4

 

Księga Jeremiasza 45

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego