Sprawdź jak dzięki tej jednej metodzie możesz podejmować 
dużo lepsze życiowe decyzje.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

18 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Tak pozytywnego i entuzjastycznego przyjęcia mojej propozycji i planów się nie spodziewałem.

 

Na pytanie, które zadałem uczestnikom naszego wczorajszego spotkania online.

 

Nie było osoby, która odpowiedziałaby nie, nie chcę, to mnie nie interesuje.

 

Wręcz odwrotnie.

 

Widziałem pełne entuzjazmu potakiwanie głowami, podniesione dłonie i kciuki w geście akceptacji, słyszałem lub czytałem na czacie słowa jednoznacznie mówiące tak, tak.

 

Tak mnie te tak bardzo pozytywne reakcje uczestników poruszyły, że w zamian rozdałem 20 x większe prezenty niż obiecałem przed spotkaniem.

 

Zapowiadałem, że wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają jedną sesję mojego kursu Wypłyń na Głębię.

 

A ostatecznie każdy otrzymał dostęp do całego programu, do wszystkich 23 sesji.

 

Programu uczącego tej kluczowej w dzisiejszym świecie umiejętności podejmowania trafnych życiowych decyzji zgonie z Wolą Boga.

 

 

To właśnie moje pytanie.

 

Czy chcesz, czy widzisz potrzebę rozwijania tej umiejętności rozeznawania Woli Boga oraz podejmowania decyzji, aby były zgodne z Wolą Boga?

 

Wzbudziło taki entuzjazm i pozytywną odpowiedź wszystkich.

 

W gronie uczestników spotkania naszej Społeczności zapadła więc jednoznaczna decyzja.

 

Zabieramy się za intensywną pracę i poświęcamy najbliższe wakacyjne miesiące na odnowienie kursu Wypłyń na Głębie.

 

Rozszerzone w treści i pogłębione w przekazie nowe wydanie programu uczącego praktycznej umiejętności podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga.

 

 

Kurs Wypłyń na Głębię, który w ostatnim mocno rozszerzonym wydaniu w 2017 roku nazwałem Programem Przemiany Życia, opracowywałem od połowy 2014 roku przez ponad 3 lata.

 

To był mój najbardziej zaawansowany i rozbudowany program rozwoju osobistego i duchowego jaki do tej pory zrobiłem.

 

Mam przekonanie, że praca nad tym programem oraz same treści rozwijające praktyczną umiejętność rozeznawania i podejmowania decyzji, mnie samego głęboko w sercu ukształtowały.

 

Od tamtego czasu, od zakończenia ostatniej edycji programu, minęło już 7 lat.

 

Wiele wydarzeń i doświadczeń ostatniego czasu oraz liczne znaki pokazują mi, że dopełniły się niejako lata tego etapu mojej drogi i chodzenia za Jezusem.

 

Teraz chcę się z Tobą podzielić całym moim doświadczeniem jaki w tym czasie zdobyłem.

 

Wiele, bardzo wiele przez te wszystkie lata się zmieniło, zarówno wokół mnie, a jeszcze więcej we mnie samym.

 

Wiem, że gdyby nie to skupienie na rozeznawaniu Woli Boga.

 

Gdyby nie podejmowanie trafnych decyzji i ta umiejętność, której wciąż cały czas sam się uczę i rozwijam.

 

Nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem dziś, w tej bliskiej osobistej relacji z Bogiem.

 

Wielokrotnie na tej drodze upadałem, nie raz podejmowałem nie trafione decyzje, źle wybierałem.

 

Jednak właśnie te trudne doświadczenia nauczyły mnie najwięcej.

 

Tymi moimi ciężkimi doświadczeniami też będę chciał się z Tobą podzielić.

 

Ufam, że może to ustrzec Ciebie przed popełnieniem podobnych błędnych decyzji.

 

 

Dziś zadaję również osobiście Tobie to pytanie, które wczoraj zadałem uczestnikom spotkania na żywo.

 

Czy widzisz potrzebę rozwijania tej kluczowej umiejętności rozeznawania Woli Boga oraz podejmowania decyzji, aby były zgodne z Wolą Boga?

 

Czy chcesz wziąć udział w nowej, całkowicie odnowionej, rozszerzonej i pogłębionej wersji Programu Przemiany Życia – Wypłyń na Głębię?

 

Czy ty chcesz rozwijać swoją praktyczną umiejętność podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga?

 

 

Wczoraj, na spotkaniu na żywo 100% osób odpowiedziało:

 

– Tak, ma to sens i chcę rozwijać tą umiejętność podejmowania decyzji.

 

Zastanawiam się jednak, czy taki sam pozytywny i entuzjastyczny odzew będzie z całej naszej Społeczności.

 

Najbardziej jednak interesuje mnie, Twoja osobista odpowiedź, co Ty na ten temat myślisz, jakie jest Twoje zdanie.

 

 

Żeby Cię nieco zmotywować do napisania do mnie odpowiedzi w komentarzu.

 

Mam również dla Ciebie prezent.

 

Ten sam, który zapowiadałem i obiecałem uczestnikom spotkania.

 

Otrzymasz ode mnie dostęp do nagrania oraz głęboko przenikającego serce ćwiczenia.

 

Poznasz jedną z najważniejszych dla mnie metod podejmowania trafnych życiowych decyzji.

 

To moja autorska metoda, którą sam każdego dnia stosuję dla podejmowania trudnych życiowych wyborów i decyzji przekraczających moje ludzkie siły i możliwości.

 

A taką decyzją niewątpliwie jest zapieranie się siebie, branie swojego krzyża i naśladowanie Jezusa pośród codziennych trudów i przeciwności.

 

Metoda ta wprost wypływa z tej nauki Jezusa, którą przekazuje swoim uczniom.

 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:

 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

Mt 16, 24

 

 

Z tej sesji programu, która nosi nazwę  charakter/osobowość dowiesz się między innymi.

 

Co dla mnie osobiście znaczy, że mam zaprzeć się samego siebie?

 

Jaki jest mój krzyż, który biorę codziennie, aby naśladować Jezusa?

 

 

Ufam, że będzie to głęboka inspiracja również dla Ciebie.

 

 

Sprawdź jak dzięki tej jednej metodzie możesz podejmować dużo lepsze życiowe decyzje.

 

Sesja zawiera nagranie wideo z prezentacją, w którym rozważam ten werset i omawiam tą metodę podejmowania decyzji.

 

Dodatkowo otrzymujesz nagranie audio, które możesz odsłuchać bezpośrednio w naszej aplikacji w STREFIE BOGActwa Rozwoju lub pobrać i odsłuchać w dowolnym momencie.

 

Otrzymasz także rozpisany szczegółowo sposób na zapieranie się swojego charakteru i osobowości tak aby podejmować lepsze decyzje.

 

Już ta jedna metoda może bardzo głęboko przemienić Twoje myślenie i sposób podejmowania kolejnych ważnych życiowych decyzji.

 

 

Jak pisze Święty Paweł w Liście do Rzymian.

 

Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,

 

abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża:

 

co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

 

Rz 12, 2

 

 

Słowa te prowadziły nas przez cały Program Przemiany Życia.

 

Aby ostatecznie przemienić swoje myślenie, podjąć trafną decyzję zgodną z Wolą Boga i Wypłynąć na Głębię, na ocean pełen życiowych możliwości.

 

Mam nadzieję, ufam i głęboko wierzę, że nasz odnowiony program poruszy jeszcze głębiej serca uczestników.

 

Odnowi umysły bardzo wielu osób, którzy zaczną rozpoznawać jaka jest Wola Boga dla ich życia i zaczną ją wypełniać każdego dnia.

 

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego