Spójrz z góry na ten obraz pięknie wyhaftowany przez Boga.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

Rz 13, 8

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Przeczytaj teraz ten krótki fragment Listu do Rzymian.

 

Czytając zwróć uwagę, że te kilka wersetów mówi niemal o każdym z tematów, które wspólnie rozważaliśmy w ostatnich tygodniach.

 

Zadawaliśmy w tym czasie Jezusowi kilka pytań.

 

Ja zadawałem również pytania Tobie.

 

Tu możemy znaleźć krótkie, lecz bardzo treściwe odpowiedzi.

 

 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

 

Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

 

Albowiem przykazania:

 

Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie:

 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!  

 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.

 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.

 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.

 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!  

 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.

 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Rz 13, 8-14

 

 

Wczoraj mówiłem o tym porównaniu naszego życia do haftowanej przez Boga tkaniny.

 

Normalnie, na co dzień widzimy jej spodnią stronę.

 

Z plątaniną nitek i supełków.

 

Tak samo postrzegam nasze rozważania ostatnich tygodni.

 

Wiele tematów, nowych nici pojawiających się nie wiadomo skąd, nagle urywających się wątków i myśli.

 

Pewnie i były myśli i refleksje zagmatwane, które trudno Ci było rozsupłać i zrozumieć.

 

Wszystko te rozważania wyglądały być może tak jakoś bez ładu i składu.

 

Może się zastanawiasz.

 

Jaki jest do ich zrozumienia klucz?

 

Gdzie kryje się ich głęboki sens?

 

Zdradzę Ci, choć to nie jakaś tajemnica.

 

Sam do końca nie wiedziałem, gdzie ta droga nas poprowadzi.

 

Poddałem się prowadzeniu Ducha Świętego.

 

Dałem się ponieść temu wiatrowi, który wieje tam, gdzie chce.

 

Szum jego słyszałem, lecz nie wiedziałem skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Nie miałem pojęcia w którą stronę i gdzie mnie poniesie.

 

Dzieliłem się z Tobą każdym Słowem, które dostawałem i moimi refleksjami.

 

Dopiero w tym tygodniu, od niedzielnej Ewangelii zaczęło mi się wszystko układać w spójną całość.

 

Duch porwał mnie w górę, abym z góry spojrzał na tą haftowaną przez Boga tkaninę.

 

Ujrzałem obraz pięknie skomponowany z tych naszych wszystkich rozważanych Słów Boga, naszych refleksji i wątków, kolorowych nici.

 

Ten fragment z Listu świętego Pawła do Rzymian pięknie opisuje ten obraz.

 

Odnajdujesz w tym Słowie jaki piękny obraz naszych wspólnych rozważań Bóg nam wyhaftował?

 

 

Zanim ja się z Tobą podzielę jak to się sensownie komponuje w jeden spójny piękny obraz.

 

Napisz mi proszę w komentarzu, jaki Tobie ukazuje się piękny obraz, który Bóg we współdziałaniu z nami wyhaftował.

 

 

 

Jeszcze jedna nitka w naszym utkanym przez Boga obrazie, która pojawiła się całkiem przypadkowo.

 

Kiedy miesiąc temu planowałem terminy naszych kolejnych spotkań online.

 

W ogóle nie zwróciłem uwagi, że spotkanie, które mamy zaplanowane na poniedziałek 20 listopada to dzień po moich 48 urodzinach.

 

Nie świętuję jakoś szczególnie swoich urodzin, bo co tu świętować.

 

Jednak postanowiłem z tej okazji obdarować prezentami uczestników naszego spotkania.

 

Każdy kto będzie z nami w poniedziałek na spotkaniu otrzyma specjalny prezent niespodziankę.

 

Spotykamy się w poniedziałek, 20 listopada o godzinie 20:00.

 

Napisz mi proszę w komentarzu, czy przyjdziesz na nasze spotkanie.

 

 

---

 

 

319 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(22)  Nazajutrz tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami.

 

(23)  Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

 

(24)  A kiedy [ludzie z] tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.

 

(25)  Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś?

 

(26)  W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta.

 

(27)  Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.

 

(28)  Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?

 

(29)  Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

 

(30)  Rzekli do Niego: Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?

 

(31)  Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba.

 

(32)  Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

 

(33)  Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.

 

(34)  Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!

 

(35)  Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia.

 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

 

(36)  Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.

 

(37)  Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, (38)  ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

 

(39)  Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

 

(40)  To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.

 

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

(41)  Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił.

 

(42)  I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem.

 

(43)  Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą!

 

(44)  Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

 

(45)  Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga.

 

Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie.

 

(46)  Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

 

(47)  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

 

(48)  Ja jestem chlebem życia.

 

(49)  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.

 

(50)  To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze.

 

(51)  Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

 

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

 

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata.

 

(52)  Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia?

 

(53)  Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.

 

(54)  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

(55)  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

 

(56)  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

(57)  Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

 

(58)  To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali.

 

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

 

(59)  To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

 

(60)  A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa.

 

Któż jej może słuchać?

 

(61)  Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy?

 

(62)  A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?

 

(63)  To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda.

 

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

 

(64)  Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą.

 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać.

 

(65)  Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca.

 

(66)  Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.

 

(67)  Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?

 

(68)  Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

 

(69)  A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym.

 

(70)  Na to rzekł do nich Jezus: Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem.

 

(71)  Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty.

 

Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać.

 

Ewangelia Jana 6, 22-71

 

 

Psalm 142

 

Księga Ezdrasza 6

 

Mądrość Syracha 46

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

 

---

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 100 książek i z każdym dniem dodajemy kolejne.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na Fundację.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego