Słowo o rzeczach ukrytych

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. 

J 3, 21

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 marca 2022

Dziękuję za liczne odpowiedzi, które dostałem po wczorajszym liście.

 

Znaczy to, że temat wojny porusza Was do głębi.

 

Widzę w tych odpowiedziach wielką potrzebę spojrzenia na dramatyczną sytuację w jakiej dziś żyjemy z Bożej perspektywy.

 

Z tej, o której w głównym medialnym przekazie nie usłyszysz.

 

Wojna jest odmieniana przez wszystkie przypadki i podawania w prawie każdym kontekście.

 

Jednak to jest jak podlewanie benzyną nieustannie już i tak od dwóch lat mocno rozpalanego ognia strachu i leku.

 

Godna pochwały jest postawa wielu Polaków, którzy licznie ruszyli z pomocą Ukraińcom uciekającym przed wojną.

 

Szczególnie piękne jest otwieranie swoich domów i przyjmowanie pod swój dach kobiet i dzieci, których mężowie zostali by walczyć o ich dom ojczysty i wolność.

 

Wielu w tej sytuacji może zadawać sobie pytanie:

 

Gdzie jest Bóg?

 

Gdzie jest Bóg, kiedy jeden naród bestialsko napada na drugi naród?

 

Co robi Bóg, kiedy mordowani są niewinni ludzie?

 

Jak Bóg może patrzeć na to, ze giną bezbronne dzieci?

 

Też pojawiają się w Twoje głowie takie pytania?

 

 

 

Nie ma na takie pytania łatwych i prostych odpowiedzi.

 

Pewne jest to, że nie znajdziemy na nie odpowiedzi patrząc na tą sytuację tylko po ludzku.

 

Z góry przegrani jesteśmy, jeżeli myśleć będziemy tylko po ludzku.

 

Wojna to zawsze jest chaos, bezład i ciemność.

 

Samo po ludzku myślenie może nas doprowadzić tylko do tragicznych wniosków, wycofania i osamotnienia.

 

Stąd już tylko krok do śmierci, i to tej prawdziwej śmierci, do śmierci duchowej.

 

 

Psalm 46, przez który Bóg odpowiedział mi na zadane pytanie, w pierwszym wersecie mówi:

 

psalm o rzeczach ukrytych

 

 

 

Co i przed kim jest ukryte?

 

Prawda przed tymi, którzy odrzucają Jezusa.

 

Światło przed tymi, którzy umiłowali ciemność.

 

Dobro przed tymi, których uczynki są złe.

 

 

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

 

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.

 

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

 

J 3, 16-21

 

 

 

Czas wojny to czas szczególnego działania Boga.

 

To czas kiedy nikt nie może powiedzieć - mnie to nie dotyczy.

 

Nie da się przejść bokiem i udawać, że nic się nie dzieje.

 

I nie chodzi o to żeby się opowiedzieć się po którejś stronie w tej wojnie.

 

Bo tu akurat jest oczywiste, która jest agresorem, a która musi się bronić i walczyć o wolność.

 

 

 

To jest czas kiedy w sposób szczególny wychodzi na światło jak potężna toczy się walka duchowa o dusze każdego człowieka… o Twoją duszę.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3
18 maja 2023
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 8
17 maja 2023
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Łk 10, 21
16 maja 2023
A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Łk 9, 20

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego