Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 
 

Człowiek ma tendencję do szukania prostych odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

 

Taka szybka analiza i szybka odpowiedź często jest potrzebna, a nawet niezbędna.

 

Bo gdybyśmy mieli w każdą sytuację się całymi godzinami czy tygodniami zagłębiać i analizować, to nic innego byśmy w życiu nie robili.

 

Człowiek na przestrzeni tysięcy lat wyrobił w sobie instynkt, który podpowiada co masz zrobić.

 

Przykład takiego pierwotnego w człowieku instynktu jest reakcja na zagrożenie - uciekaj albo walcz.

 

W takiej sytuacji ta szybka ocena i odpowiedź wiele razy może człowiekowi uratować życie.

 

Jednak w życiu spotkają Cię takie doświadczenia, które wymagają zagłębienia się w nie dużo głębiej.

 

Nie wystarczy proste i szybkie określenie, że coś jest białe albo czarne, piękne albo brzydkie, dobre albo złe.

 

Po czym równie szybie pozostawienie tematu i pójście dalej.

 

Ponieważ na pierwszy rzut oka możemy się mocno pomylić.

 

I nie chodzi o sam błąd w ocenie, bo w tej ocenie możemy się nie pomylić.

 

Jednak już pozostawienie tematu dlatego, że szybko i prosto udało nam się nadać odpowiednią etykietę.

 

Wiele razy może nie być dla nas w dłuższej perspektywie korzystne.

 

 

 

Na przykład na pytanie:

 

Skąd się wzięła ta wojna?

 

Prosta odpowiedź:

 

Rosja na rozkaz Putnia zaatakowała Ukrainę i rozpętała wojnę.

 

Wielu ludziom taka odpowiedź wystarczy.

 

Jednak pozostawienie tego tematu na tym poziomie oceny może być dla każdego z nas bardzo niedobre w perspektywie całego naszego życia.

 

 

 

Jakub w swoim liście tak odpowiada na pytanie o wojnę.

 

 

 

Skąd wojny i walki między wami?

 

Czy nie z pożądliwości, które walczą w waszych ciałach?

 

Pożądacie, a nie posiadacie;

 

zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć;

 

toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie!

 

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

 

Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności.

 

Jk 4, 1-3

 

 

 

Czy to jest prosta odpowiedź?

 

Wojny biorą się z tego, że się źle modlimy?

 

Czy do takich wniosków doszlibyśmy po krótkiej refleksji nad obecną sytuacją?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

11 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

Jk 4, 3a

Skąd się wzięła ta wojna?