Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24
05 maja 2022
Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.  Rz 5, 3-4

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 
 

Człowiek ma tendencję do szukania prostych odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

 

Taka szybka analiza i szybka odpowiedź często jest potrzebna, a nawet niezbędna.

 

Bo gdybyśmy mieli w każdą sytuację się całymi godzinami czy tygodniami zagłębiać i analizować, to nic innego byśmy w życiu nie robili.

 

Człowiek na przestrzeni tysięcy lat wyrobił w sobie instynkt, który podpowiada co masz zrobić.

 

Przykład takiego pierwotnego w człowieku instynktu jest reakcja na zagrożenie - uciekaj albo walcz.

 

W takiej sytuacji ta szybka ocena i odpowiedź wiele razy może człowiekowi uratować życie.

 

Jednak w życiu spotkają Cię takie doświadczenia, które wymagają zagłębienia się w nie dużo głębiej.

 

Nie wystarczy proste i szybkie określenie, że coś jest białe albo czarne, piękne albo brzydkie, dobre albo złe.

 

Po czym równie szybie pozostawienie tematu i pójście dalej.

 

Ponieważ na pierwszy rzut oka możemy się mocno pomylić.

 

I nie chodzi o sam błąd w ocenie, bo w tej ocenie możemy się nie pomylić.

 

Jednak już pozostawienie tematu dlatego, że szybko i prosto udało nam się nadać odpowiednią etykietę.

 

Wiele razy może nie być dla nas w dłuższej perspektywie korzystne.

 

 

 

Na przykład na pytanie:

 

Skąd się wzięła ta wojna?

 

Prosta odpowiedź:

 

Rosja na rozkaz Putnia zaatakowała Ukrainę i rozpętała wojnę.

 

Wielu ludziom taka odpowiedź wystarczy.

 

Jednak pozostawienie tego tematu na tym poziomie oceny może być dla każdego z nas bardzo niedobre w perspektywie całego naszego życia.

 

 

 

Jakub w swoim liście tak odpowiada na pytanie o wojnę.

 

 

 

Skąd wojny i walki między wami?

 

Czy nie z pożądliwości, które walczą w waszych ciałach?

 

Pożądacie, a nie posiadacie;

 

zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć;

 

toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie!

 

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

 

Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności.

 

Jk 4, 1-3

 

 

 

Czy to jest prosta odpowiedź?

 

Wojny biorą się z tego, że się źle modlimy?

 

Czy do takich wniosków doszlibyśmy po krótkiej refleksji nad obecną sytuacją?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

11 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

Jk 4, 3a

Skąd się wzięła ta wojna?

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl