Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

27 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
26 września 2022
Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1J 5, 5b
23 września 2022
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Ap 3, 21
22 września 2022
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13
20 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
20 września 2022
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1P 5, 7
16 września 2022
Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady. Ps 107, 20

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 
 

Człowiek ma tendencję do szukania prostych odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

 

Taka szybka analiza i szybka odpowiedź często jest potrzebna, a nawet niezbędna.

 

Bo gdybyśmy mieli w każdą sytuację się całymi godzinami czy tygodniami zagłębiać i analizować, to nic innego byśmy w życiu nie robili.

 

Człowiek na przestrzeni tysięcy lat wyrobił w sobie instynkt, który podpowiada co masz zrobić.

 

Przykład takiego pierwotnego w człowieku instynktu jest reakcja na zagrożenie - uciekaj albo walcz.

 

W takiej sytuacji ta szybka ocena i odpowiedź wiele razy może człowiekowi uratować życie.

 

Jednak w życiu spotkają Cię takie doświadczenia, które wymagają zagłębienia się w nie dużo głębiej.

 

Nie wystarczy proste i szybkie określenie, że coś jest białe albo czarne, piękne albo brzydkie, dobre albo złe.

 

Po czym równie szybie pozostawienie tematu i pójście dalej.

 

Ponieważ na pierwszy rzut oka możemy się mocno pomylić.

 

I nie chodzi o sam błąd w ocenie, bo w tej ocenie możemy się nie pomylić.

 

Jednak już pozostawienie tematu dlatego, że szybko i prosto udało nam się nadać odpowiednią etykietę.

 

Wiele razy może nie być dla nas w dłuższej perspektywie korzystne.

 

 

 

Na przykład na pytanie:

 

Skąd się wzięła ta wojna?

 

Prosta odpowiedź:

 

Rosja na rozkaz Putnia zaatakowała Ukrainę i rozpętała wojnę.

 

Wielu ludziom taka odpowiedź wystarczy.

 

Jednak pozostawienie tego tematu na tym poziomie oceny może być dla każdego z nas bardzo niedobre w perspektywie całego naszego życia.

 

 

 

Jakub w swoim liście tak odpowiada na pytanie o wojnę.

 

 

 

Skąd wojny i walki między wami?

 

Czy nie z pożądliwości, które walczą w waszych ciałach?

 

Pożądacie, a nie posiadacie;

 

zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć;

 

toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie!

 

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

 

Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności.

 

Jk 4, 1-3

 

 

 

Czy to jest prosta odpowiedź?

 

Wojny biorą się z tego, że się źle modlimy?

 

Czy do takich wniosków doszlibyśmy po krótkiej refleksji nad obecną sytuacją?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

11 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.

Jk 4, 3a

Skąd się wzięła ta wojna?