Sensacyjne odkrycie. Odkryto żłóbek, w którym Maryja położyła narodzonego Jezusa.

Maryja urodziła swego pierworodnego Syna,

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Łk 2, 7

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 grudnia 2022

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

 

Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki

 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu.

 

Łk 2, 6-7

 

 

Od samego początku, już od narodzin, na tym świecie nie ma miejsca dla Jezusa.

 

Dlatego dziś Maryja przychodzi do Ciebie, do Twojego domu.

 

Kładzie Dzieciątko Jezus w Twoim żłobie?

 

Co jest tym żłobem?

 

Tym żłobem, w którym Maryja chce położyć maleńkiego Jezusa jest Twoje serce.

 

 

Nasze życie, nie wiem jak Twoje, ale moje na pewno, bardziej przypomina stajnie Augiasza, pełną bałaganu, brudu, nieuporządkowanych myśli i spraw.

 

Aniżeli pięknie przystrojoną szopkę z naszych kościołów, przedstawiającą stajenkę, gdzie miał się narodzić Jezus.

 

Ile z okazji tych świąt wokół nas jest pięknie przystrojonych domów, wysprzątanych i udekorowanych mieszkań, w których jednak nie ma miejsca dla Jezusa?

 

Dla Maryi nie ma znaczenia to, czy masz wysprzątane i przystrojone mieszkanie, czy nadal panuje w nim bałagan.

 

To nie ma znaczenia.

 

Ważne jest i liczy się zupełnie co innego.

 

Stajenka, w której narodził się Jezus to była grota wykuta w skale.

 

 

Powiedz, co jest łatwiej zrobić?

 

Posprzątać i udekorować mieszkanie, nawet jak to jest ogromny dom.

 

Czy też wykuć stajnię, a nawet małą stajenkę, w litej, twardej skale?

 

 

Dlatego wielu ludzi woli posprzątać i udekorować swoje mieszkania, bo to zajmuje im co najwyżej kilka godzin, może kilka dni i już widać święta.

 

Jednak, często tam nie ma miejsca dla Józefa, Maryi i Jezusa.

 

Aniżeli podjęć się trudu wykuwania stajenki na żłób, w którym Maryja mogłaby położyć swojego Syna Jezusa.

 

 

Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie, to wykuwanie stajenki dla Jezusa zajęło prawie 40 lat.

 

Tak zatwardziałe miałem serce.

 

Pewnie się zastanawiasz, czym w tej twardej skale, wykuwa się grotę na stajenkę i złóg dla Jezusa, który ma się narodzić?

 

Potrzebne są trzy „narzędzia”.

 

Łaska Boga.

 

Duch Święty.

 

Słowo Boga.

 

I oczywiście czas.

 

Czasem to będzie 40 lat, jak w moim przypadku.

 

Czasem mniej, na przykład, tradycyjne 9 miesięcy.

 

 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,

 

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;

 

a Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł wszedł do Niej i rzekł:

 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

 

Lecz anioł rzekł do Niej:

 

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

 

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

 

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

 

Na to Maryja rzekła do anioła:

 

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?

 

Anioł Jej odpowiedział:

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

 

Na to rzekła Maryja:

 

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-38

 

 

Z początkiem 2023 roku zaczynamy wykuwać nowe stajenki dla Jezusa.

 

Potrzebne Ci będą:

 

Łaska Boga.

 

Wierz całym sercem, że Bóg obdarzy Cię ta łaską.

 

Duch Święty.

 

Miej żywą nadzieję, że Duch Święty zstąpi na Ciebie.

 

Słowo Boga.

 

Umiłuj Słowo Boga.

 

Karm codziennie Słowem Boga siebie i dzieciątko Jezus, które się w Tobie poczęło.

 

 

 

Proszę Cię gorąco o modlitwę za to nasze nowo rodzące się dzieło, 365 dni karmienia się Słowem Boga.

 

Trud jego przygotowania mam przeogromny.

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego