REKOLACJE w drodze – dzień 2
Idziemy z pośpiechem

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem

w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy.

Łk 1, 39

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 sierpnia 2023

Przyjęcie Słowa Boga uruchamia i uzdalnia do wyjścia ze swoich ograniczeń.

 

Przyjęte Słowo posyła do drugiego człowieka.

 

I to nie jutro, za tydzień, czy kiedyś tam.

 

Przyjmij Słowo Boga do swojego serca i idź już dziś, wyrusz w dalszą drogę swojego życia już teraz.

 

Dziś jak Maryja udaj się z pośpiechem do kogoś z odwiedzinami.

 

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy.

 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

 

Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  

 

Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości

dzieciątko w moim łonie.

 

Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

 

Łk 1, 39-45

 

 

---

 

W naszej Strefie BOGActwa Rozwoju w skrzynce intencji napisz swoją prośbę.

 

Wraz z Maryją zaniesiemy ją i przedstawimy Dobremu Ojcu.

 

Gdyż jak mówił Jezus swoim uczniom (Mt 18, 19)

 

Zapewniam was jeszcze:

Jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą,

otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie.

 

Niech Ojciec nasz Niebieski uczyni w Twoim życiu, te wszystkie wielkie rzeczy i cuda, o które prosisz.

 

 

Prosimy Cię również o modlitwę za nas i za wszystkich pielgrzymów.

 

Niech Cię Bóg błogosławi, a Anioł Sróż niech Cię strzeże przed wszelkim złem.

 

 

---

 

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

---

 

 

Napełnieni mocą Ducha Świętego po pielgrzymce wracamy prosto do Krakowa.

 

Aby już w sobotę 26 sierpnia spotykać się z Wami wszystkimi na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jeśli się wybierasz na nasze wspólne spotkanie, a jeszcze nie było Ci dane się zapisać, to dziś jest na to najlepszy moment.

 

Zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

 

---

 

(1)  Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

 

A było z Nim Dwunastu

 

(2)  oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób:

 

Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;

 

(3)  Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda;

 

Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, [udzielając] ze swego mienia.

 

Ewangelia Łukasza 8, 1-3

 

 

Psalm 84

 

2 Księga Samuela 14

 

Księga Mądrości 10

 

 

219 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

Błogosławionego dnia

 

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

 

PS

Podejmujemy trud pielgrzymowania dla umocnienia naszego ducha aby po powrocie z jeszcze większą mocą działać i dalej służyć, realizując kolejne wartościowe dzieła na Chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności.

 

Ciebie prosimy, jeśli uznasz to za słuszne, włącz się w działalność naszej fundacji wpłacając darowiznę na pokrycie kosztów kontynuowania aktualnie trwających dzieł (konkretne, aktualnie prowadzone przez nas dzieła znajdziesz wypisane na naszej stronie).

 

Na ten szczególny czas pielgrzymowania z Matką Bożą, przygotowaliśmy w prezencie dla naszych wspaniałych darczyńców Maryjne SMSy ze Słowem Boga.

 

Wesprzyj proszę darowizną nasze wspólne działania, podejmowane dzieła naszej Społeczności i odpierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego