Refleksje po wczorajszym spotkaniu naszej Społeczności BOGA

Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

Łk 19, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

21 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Wczoraj wieczorem spotkaliśmy się w bliskim gronie naszej Społeczności BOGA.

 

To było szczególnie wyjątkowe spotkanie.

 

Budzące do życia.

 

Wzywające do dobrego działania.

 

Napełniające miłością.

 

Budujące.

 

To była ta prawdziwa godzina powstania ze snu.

 

To tylko kilka zdań, myśli, refleksji, po przeczytaniu listów, które dostałem po tym naszym spotkaniu.

 

Ja osobiście również jestem mocno zbudowany tym naszym spotkaniem, dzieleniem się, świadectwami i rozmową.

 

Bóg dał mi, dał nam, wielkie obietnice i już teraz, w tej chwili obecnej, w tej godzinie naszego spotkania zaczął swoje obietnice prawdziwie wypełniać.

 

W kolejnych listach będę się z Tobą dzielił się tym jak Bóg w naszym życiu, w naszej społeczności działa z mocą.

 

 

Na początek podzielę się refleksją, którą przesłała Jana w nawiązaniu do wczorajszego spotkania i dzisiejszej Ewangelii.

 

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.

 

A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.

 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:

 

«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

 

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.

 

A wszyscy, widząc to, szemrali:

 

«Do grzesznika poszedł w gościnę».

 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana:

 

«Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

 

Na to Jezus rzekł do niego:

 

«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Łk 19, 1-10

 

 

„Szczęść Boże Kasiu i Arku,

 

Po wczorajszym spotkaniu i dzisiaj mamy piękną kontynuację rozmowy z Bogiem.

Jezus mówi do Zacheusza - Zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu".

Słowo klucz: PRĘDKO.

Jezus nie pyta czy mogę do ciebie przyjść???? kiedy ci pasuje???? Po prostu przychodzi czyli jest ze mną zawsze.

A ja? czy jestem jak Zacheusz? "Zszedł z pośpiechem i przyjął Go rozradowany".

Zacheusz też się nie zastanawiał czy teraz, a może lepiej jutro, albo za tydzień.

Przyjął Jezusa natychmiast i działał: przygotował ucztę a Jezus natychmiast odmienił jego serce.

Oto rozdał połowę swego majątku ubogim a kogo skrzywdził zwracał poczwórnie.

Nie składał obietnicy, że zrobi to za rok, może za dwa albo później.

Zrobił to natychmiast.

 

Kochani, życzę każdemu z Was i sobie również, abyśmy zawsze odpowiadali natychmiast na Słowo Jezusa nie zwlekając ani chwili, abyśmy czytali Jego Słowo, słuchali Jego Słowa i wdrażali w życie.

 

Z Panem Bogiem

 

Jana”

 

 

Ja miałem podobne myśli, słuchając tej Ewangelii dziś rano na Eucharystii.

 

To kontynuacja i potwierdzenie od Jezusa naszych wczorajszych rozważań.

 

Kiedy Jezus przechodzi przez Twoje życie, konieczne jest Twoje działanie.

 

Musisz coś zrobić i to prędko.

 

Po co?

 

Po to, aby wyprzedzić swoje słabości i ograniczenia, zanim dopadną Cię destrukcyjne myśli i zwątpienie.

 

Konieczne jest działanie z pospiechem, gorliwością, śmiałością, abyś poznał Jezusa i samemu dał się poznać Jezusowi.

 

To jest Twój wyraz Twojej miłości i pragnienia serca, aby poznać Jezusa i pogłębić swoją osobistą, bliską relację z Jezusem.

Wtedy Jezus równie prędko odpowie i zatrzyma się w Twoim sercu, a zbawienie stanie się Twoim udziałem.

 

 

Wczorajsza Ewangelia była o niewidomym, żebraku siedzącym przy drodze do Jerycha.

 

Zarówno ten niewidomy żebrak jak i ten bogaty Zacheusz jak tylko usłyszeli o tym, że właśnie przechodzi Jezus.

 

Natychmiast, w tej samej chwili wykonali konkretne działanie.

 

Nie zwlekali, nie mówili sobie później, jutro, kiedyś.

 

Jeden natychmiast zaczął głośno wołać do Jezusa.

 

Drugi pobiegł, wspiął się, uważnie wyglądał za Jezusem.

 

Obydwoje również, jak tylko Jezus zwrócił się do nich osobiście.

 

Pierwszy natychmiast zrzucił z siebie płaszcz i poszedł do Jezusa.

 

Drugi prędko zszedł z drzewa i zaprosił Jezusa do siebie.

 

 

Jezus w tej godzinie przechodzi przez Twoje życie.

 

Co Ty dziś, natychmiast, teraz, w tej chwili zrobisz, aby Jezus Cię zauważył i usłyszał?

 

Co zrobisz aby Jezus zatrzymał się w Twoim sercu?

 

 

 

---

 

 

325 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

 

(2)  Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?

 

(3)  Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże.

 

(4)  Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień.

 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.

 

(5)  Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.

 

(6)  To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego; (7)  i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany.

 

On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

 

(8)  A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?

 

(9)  Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny.

 

On zaś mówił: To ja jestem.

 

(10)  Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły?

 

(11)  On odpowiedział: Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”.

 

Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem.

 

(12)  Rzekli do niego: Gdzież on jest? Odrzekł: Nie wiem.

 

(13)  Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.

 

(14)  A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.

 

(15)  I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał.

 

Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę.

 

(16)  Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu.

 

Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam.

 

(17)  Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok.

 

(18)  Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; (19)  i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?

 

(20)  Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy.

 

(21)  Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy.

 

Zapytajcie jego samego, ma swoje lata: będzie mówił sam za siebie.

 

(22)  Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów.

 

Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi.

 

(23)  Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie.

 

(24)  Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu.

 

My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem.

 

(25)  Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem.

 

Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę.

 

(26)  Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?

 

(27)  Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście.

 

Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?

 

(28)  Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza.

 

(29)  My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza.

 

Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi.

 

(30)  Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył.

 

(31)  Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę.

 

(32)  Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia.

 

(33)  Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.

 

(34)  Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz.

 

(35)  Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?

 

(36)  On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?

 

(37)  Rzekł do niego Jezus: Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie.

 

(38)  On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon.

 

(39)  A Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi.

 

(40)  Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi?

 

(41)  Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal.

 

Ewangelia Jana 9, 1-41

 

 

Psalm 144

 

Księga Nehemiasza 4

 

Księga Habakuka 3

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Zbliża się BLACK FRIDAY i cały ten okres największych w całym roku zakupów, prezentów i świątecznych wydatków.

 

Czy wiesz, że z tej okazji robiąc zakupy przez internet możesz BEZPŁATNIE wesprzeć darowizną naszą fundację?

 

I to nie tylko w tym okresie, ale przez cały rok.

 

Jak?

 

To bardzo proste.

 

Wejdź na stronę FaniMani >>>

 

https://fanimani.pl/zaproszenie/24839/d411be9234e240019b5afed0813daa47/

 

Zarejestruj się i zrób zakupy, które i tak robisz.

 

Ty nic nie płacisz za zakupy więcej, to sklep przekaże część swojego zysku na naszą fundację :-)

 

Jak się dziś zarejestrujesz i w najbliższym czasie zrobisz zakupy to fundacja nasza otrzyma dodatkowe ekstra 10 zł.

 

Jeśli masz w związku z tym jakieś pytania to pisz do mnie śmiało.

 

Wiele odpowiedzi znajdziesz również na tej stronie.

 

Darczyńców, którzy nas w ten BEZPŁATNY sposób wspierają jest już 36 osób, dołącz i Ty.

 

 

---

 

 

Oczywiście możesz również bezpośrednio wesprzeć i przekazać darowiznę na naszą fundację.

 

Włączyć się w realizację naszej misji i jeśli chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA.

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

 

---

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 140 książek... i nie tylko książek.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na wsparcie Fundacji.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

 

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego