PSALMOWANIE - Psalm 25 
drugi wpis Antoniego z Gdańska

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 czerwca 2023

Pokój Tobie!

 

 

Wczoraj, w dzień wspomnienia św. Antoniego z Padwy podzieliłem się pierwszym zapiskiem Antoniego z Gdańska.

 

Dziś dzielę się z Tobą drugim zapiskiem.

 

To krótki komentarz Toniego do Psalmu 25.

 

Psalmokreska pociągnięta tuszem i słowem.

 

 

Zachęcam Cię gorąco.

 

Podziel się na stronie internetowej pod tym wpisem kilkoma słowami swojej refleksji.

 

Przeczytaj

 

PSALMOWANIE

 

Psalm 25

 

 

---

 

 

(17)  W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go:

 

Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?

 

(18)  On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu:

 

„Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”.

 

(19)  Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

 

(20)  Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami.

 

(21)  A gdy jedli, rzekł:

 

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda.

 

(22)  Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego:

 

Chyba nie ja, Panie?

 

(23)  On zaś odpowiedział:

 

Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda.

 

(24)  Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany.

 

Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.

 

(25)  Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł:

 

Czyżbym ja, Rabbi?

 

Odpowiedział mu:

 

Tak, ty.

 

Ewangelia Mateusza 26, 17-25

 

 

Psalm 49

 

Księga Jozuego 24

 

Księga Ezechiela 35

 

 

165 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Dziś ostatnie dzień naszego konkursu na najpiękniejsze zakończenie historii o małym chłopcu budującym domek z kart i jego kochającym tacie.

 

Początek tej historii znajdziesz w listach z długiego łykendu lub z ich tekstem na naszej stronie internetowej.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego