Przedłużamy konkurs, 
a jutro wyjątkowy dzień dwóch Antonich 
– z Padwy oraz z Gdańska.

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Mt 25, 40

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 czerwca 2023

Pokój Tobie!

 

 

W minioną środę ogłosiłem konkurs na najpiękniejsze zakończenie historii o małym chłopcu budującym domek z kart i jego kochającym tacie.

 

Dostałem piękne zakończenia z bardzo wartościowymi przesłaniami.

 

Zapewne słoneczna pogoda sprzyjała weekendowym wjazdom i prawdopodobnie wiele osób przez ten czas nie zaglądało na maila.

 

W związku z tym postanowiłem konkurs przedłużyć do najbliższej środy.

 

Tak aby każdy miał szansę wziąć w nim udział.

 

A jeszcze ważniejsze, aby powstało jeszcze co najmniej kilka zakończeń z wartościowym przesłaniem dla świata.

 

 

 

Jutro natomiast czeka nas wyjątkowy dzień za sprawą dwóch Antonich.

 

 

Pierwszy to św. Antoni z Padwy, którego jutro będziemy obchodzić wspomnienie.

 

Tego św. Antoniego dopiero zaczynam bliżej poznawać, a już wywarł na mnie ogromne wrażenie.

 

Za jego wstawiennictwem Kościół odnotował liczne uzdrowienia z paraliżu, przywrócenia wzroku niewidomym, słuchu niesłyszącym, niemym mowy, a także dwa wskrzeszenia umarłych!

 

Jego niezwykle obrazowy i plastyczny przekaz, gromadził wielkie grono wiernych, tak, że musiał głosić kazania na placach, bo nie mieścili się w żadnym z kościołów.

 

Papież Grzegorz IX był pod tak ogromnym wrażeniem kazań Antoniego, że powiedział o nim - „Arka Testamentu”.

 

 

Natomiast drugi, to Antoni z Gdańska, mój serdeczny przyjaciel, którego znam już od 10 lat.

 

Jeśli ma się za patrona takiego świętego to nie dziw, że ten obrazowy i plastyczny przekaz się udziela.

 

Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Antoniego zapisków Niedoskończonych, Psalmowania oraz pslamokresek dlatego mogę powiedzieć o nim – „Arka Psalmów”.

 

Toni, to bardzo skromy i pokorny mężczyzna, który nigdy by tak o sobie nie powiedział, ale ja sobie mogę pozwolić :-)

 

Od jutra zacznę w moich listach oraz na naszej stronie internetowej co jakiś czas zamieszczać jego piękne dzieła.

 

Niedawno zastanawiałem się.

 

Dlaczego refleksje Antoniego i jego rysunki tak mnie do głębi serca poruszają, jak tylko Słowo Boga potrafi mnie mocno poruszyć?

 

Odpowiedź jest oczywista.

 

Toni pisze i rysuje pod wpływem czytania i rozważań Pisma Świętego, szczególnie Psalmów.

 

Tak pięknie i umiejętnie przekazuje to, jak Słowo Boga dotyka jego serca, że to poruszenie wprost przenosi się na kolejnych odbiorców.

 

Kilkadziesiąt lat pozostawania Antoniego w bliskiej relacji z Bogiem przynosi te piękne owoce, o których osobiście przekonasz się już od jutra.

 

---

 

(31)  Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

 

(32)  I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

 

(33)  Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

 

(34)  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:

 

„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

 

(35)  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

 

(36)  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

 

(37)  Wówczas zapytają sprawiedliwi:

 

„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić?

 

(38)  Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię?

 

(39)  Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

 

(40)  A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

 

(41)  Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie:

 

„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

 

(42)  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

 

(43)  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

 

(44)  Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

 

(45)  Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.

 

(46)  I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

 

Ewangelia Mateusza 25, 31-46

 

 

Księga Jozuego 22

 

Księga Ezechiela 32

 

Księga Ezechiela 33

 

 

163 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego