Przeczytałem tych kilka zdań o Tobie. 
Czy to prawda?

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Ef 5, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

18 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Kiedy odkrywasz wspólne elementy różnych Biblijnych historii i wydarzeń.

 

Nawet takich, które dzieli kilka tysięcy lat.

 

To odkrywasz tą wielką mądrość i zamysł Boga.

 

Dostrzegasz głębię z pozoru mało znaczącego wydarzenia, epizodu, jakiegoś spotkania, krótkiej rozmowy.

 

Poznajesz najgłębsze przesłanie jednego Biblijnego wersetu, jednego zdania, a nawet jednego Słowa.

 

Widzisz jak to jedno Słowo nadaje głęboki sens całemu wielkiemu wydarzeniu, które rozegrało się kilka tysięcy lat wcześniej.

 

Jak jedno zdanie wypowiedziane przez jakąś osobę okazuje się proroctwem, zapowiedzią, obietnicą, która okazuje się prawdą i spełnia się kilka tysięcy lat później.

 

Wielkim to dla nas wszystkich byłoby ograniczeniem, gdyby zamykało się tylko w ramach Ksiąg Pisma Świętego.

 

A tak nie jest.

 

Słowo Boga było i dziś nadal jest żywe.

 

Słowo nie daje się zamknąć na kartach historii.

 

Przebija zamknięte okładki Biblii.

 

Dziś jest tak samo żywe i aktualne jak w czasach spisywania tych wszystkich faktów, cudownych dziejów całych narodów i niezwykłych historii pojedynczych osób.

 

Żywe Słowo Boga dziś opisuje również Twoją historię życia, Twoje dzieje, opisuje osobiście Ciebie samego.

 

 

To jest ten jeden z najważniejszych powodów, dla których warto abyś czytał i zgłębiał Pismo Święte.

 

Po to abyś odkrył jaka jest ta głęboka prawda o Tobie.

 

Abyś dostrzegł te wspólne elementy swojej historii w opisanych historiach Biblijnych bohaterów.

 

Poznając coraz głębiej Pismo Święte poznajesz Boga, poznajesz osobiście Jezusa, a zarazem coraz lepiej poznajesz samego siebie.

 

W świetle Słowa Boga poznajesz prawdę o sobie.

 

Tą prawdę najgłębszą i najprawdziwszą bez fałszywych masek, kłamliwego udawania i oszukiwania samego siebie, grania, aby się komuś innemu przypodobać.

Poznając historie wielu postaci Biblijnych odkrywasz, że są podobni do Ciebie, albo Ty do nich.

 

Odkrywasz, że nie tylko Ty jesteś taki jaki jesteś, ale każdy jeden Biblijny bohater, oprócz samego Jezusa, jest słaby i grzeszny.

 

Jednemu brakuje wiary, drugiemu odwagi, trzeciemu nadziei, czwarty nie umie miłować, a kolejny się zapiera, inny zdradza.

 

Takie zestawienie krąży po internetach.

 

Cała prawda o tych świętych, o których możesz przeczytać w Biblii.

 

Noe się upił.

 

Abraham był stary.

 

Jakub był kłamcą.

 

Mojżesz się jąkał.

 

Gedeon był tchórzem.

 

Dawid miał romans.

 

Eliasz miał myśli samobójcze.

 

Sara była niecierpliwa.

 

Rachab była prostytutką.

 

Jonasz uciekał przed Bogiem.

 

Nie tylko Stary Testament miał takich bohaterów.

 

Podobnie jest z najważniejszymi postaciami z Nowego Testamentu.

 

Maryja była bardzo młoda.

 

Elżbieta była stara i niepłodna.

 

Zachariasz nie dał wiary słowom Anioła.

 

Marta była nerwowa.

 

Maria siedziała i nie usługiwała.

 

Łazarz był martwy.

 

Zacheusz był niski.

 

Tomasz był niedowiarkiem.

 

Jakub i Jan chcieli spalić miasto i jego mieszkańców.

 

Mateusz kolaborował z wrogiem.

 

Wszyscy Apostołowie pouciekali.

 

Uczniowie byli zalęknieni i chowali się.

 

Piotr zaparł się Jezusa

 

Paweł zabijał.

 

 

W której z tych postaci i jej historii Ty się odnajdujesz?

 

Tylko, to nie jest cała prawda o nich, tak jak i to nie jest cała prawda o nas.

 

To, że do wielu misji i zadań, do których Bóg ich wezwał i powołał po ludzku patrząc się nie nadawali, nie jest całą prawdą o nich.

 

Jaka jest więc ta najgłębsza prawda, zarówno o tych wszystkich bohaterach Biblijnych jak również o nas.

 

Kiedy wychodzi na światło dzienne cała najgłębsza prawda o Tobie, o mnie, o każdym z nas?

 

Czego potrzebujesz, aby poznać siebie tak na wskroś?

 

 

 

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.

 

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

 

Badajcie, co jest miłe Panu.

 

I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując [je], nawracajcie [tamtych].

 

O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.

 

Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

 

Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

 

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy.

 

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

 

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

I nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości,

 

ale napełniajcie się Duchem,

 

przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.

 

Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

Ef 5, 8-20

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

 

---

 

 

PS

 

Skorzystaj z pełnej puli trzech dzieł związanych ze Słowem Boga, które przygotowaliśmy na ten rok.

 

Dowiedz się więcej >>>.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego