Proroctwo na 1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

Tak mówi Pan Bóg:

Ez 37,4-5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Przeczytaj to proroctwo Ezechiela, bo ono idealnie pasuje do dnia dzisiejszego.

 

Dziś 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, miliony osób staną nad grobami swoich bliskich.

 

Czy na tych cmentarzach pełnych wyschłych kości wypełni się to proroctwo?

 

Tylko Bóg to wie.

 

Tylko, o kim tak naprawdę mówi Prorok Ezechiel?

 

Kto tu jest tak naprawdę nieżywy?

 

 

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

 

Była ona pełna kości.

 

I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.

 

Były one zupełnie wyschłe.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?

 

Odpowiedziałem:

 

Panie Boże, Ty to wiesz.

 

Wtedy rzekł On do mnie:

 

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

 

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

 

Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.

 

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.

 

I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

 

I powiedział On do mnie:

 

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:

 

Tak powiada Pan Bóg:

 

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.

 

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela.

 

Oto mówią oni:

 

Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas.

 

Dlatego prorokuj i mów do nich:

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.

 

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

 

Ez 37, 1-14

 

 

Czy Bóg mówi w tym Słowie tylko o wyschłych kościach tych nieżyjących osób leżących w grobach?

 

Czy też mówi o tych milionach wyschłych dusz stojących nad grobami?

 

Mam nadzieję, że to proroctwo dotyczy i jednych i drugich.

 

Wierzę, że Bóg wypełni swoją obietnicę w pełni.

 

Bóg udzieli Ducha Świętego, Ożywiciela zarówno tym zmarłym, których kości już wyschły i leżą w grobach.

 

Ufam również, że Bóg udzieli Świętego Ducha Ożywiającego tym wyschłym duszom stojącym nad grobami.

 

Mam głęboką nadzieję, że Ci, którzy już za życia duchowo umarli, powrócą do życia w pełni.

 

 

Bóg mówi nam również jak tego dokona.

 

Pośle swojego proroka.

 

Człowieka, który będzie mówił to, co mu Bóg każe mówić.

 

Ci którzy słuchać będą Słowa Boga z otwartym sercem.

 

Tym Bóg da Świętego swego Ducha, aby ożyli.

 

Aby poznali Boga osobiście i nawiązali z Panem bliską relację.

 

Ci wejdą do Królestwo Boga Żywego już dziś.

 

Niech to proroctwo, to Słowo Boga wypełni się dziś na każdym cmentarzu pełnym wyschłych kości i wyschłych dusz.

 

Niech Bóg otworzy groby wszystkich wyschłych dusz.

 

Niech Bóg udzieli Ducha Świętego każdej wyschłej duszy, aby ożyła.

 

 

---

 

 

Niezwykłe Słowo Ewangelii z 305 dnia czytania Biblii wypada dziś.

 

Zmartwychwstały Jezus staje pośród nas i potwierdza swoim przyjściem, że to proroctwo wypełni się w każdym Słowie.

 

305 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(36)  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

 

(37)  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

 

(38)  Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

 

(39)  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.

 

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

 

(40)  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

 

(41)  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia?

 

(42)  Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

 

(43)  Wziął i spożył przy nich.

 

(44)  Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

 

(45)  Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, (46)  i rzekł do nich: Tak jest napisane:

 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; (47)  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.

 

(48)  Wy jesteście świadkami tego.

 

(49)  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.

 

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.

 

(50)  Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.

 

(51)  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

 

(52)  Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, (53)  gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Ewangelia Łukasza 24, 36-53

 

 

1 List św. Jana 2

 

2 Księga Kronik 24

 

Mądrość Syracha 28

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Na początek nowego miesiąca  w podziękowaniu dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Proszę o Twoje wsparcie, dołącz do grona naszych wspaniałych darczyńców i odbierz w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

Jezus im odpowiedział:

Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego.

 

Mt 13,11

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego