Proroctwo na 1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

Tak mówi Pan Bóg:

Ez 37,4-5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Przeczytaj to proroctwo Ezechiela, bo ono idealnie pasuje do dnia dzisiejszego.

 

Dziś 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, miliony osób staną nad grobami swoich bliskich.

 

Czy na tych cmentarzach pełnych wyschłych kości wypełni się to proroctwo?

 

Tylko Bóg to wie.

 

Tylko, o kim tak naprawdę mówi Prorok Ezechiel?

 

Kto tu jest tak naprawdę nieżywy?

 

 

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

 

Była ona pełna kości.

 

I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.

 

Były one zupełnie wyschłe.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?

 

Odpowiedziałem:

 

Panie Boże, Ty to wiesz.

 

Wtedy rzekł On do mnie:

 

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

 

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

 

Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.

 

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.

 

I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

 

I powiedział On do mnie:

 

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:

 

Tak powiada Pan Bóg:

 

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.

 

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela.

 

Oto mówią oni:

 

Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas.

 

Dlatego prorokuj i mów do nich:

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.

 

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

 

Ez 37, 1-14

 

 

Czy Bóg mówi w tym Słowie tylko o wyschłych kościach tych nieżyjących osób leżących w grobach?

 

Czy też mówi o tych milionach wyschłych dusz stojących nad grobami?

 

Mam nadzieję, że to proroctwo dotyczy i jednych i drugich.

 

Wierzę, że Bóg wypełni swoją obietnicę w pełni.

 

Bóg udzieli Ducha Świętego, Ożywiciela zarówno tym zmarłym, których kości już wyschły i leżą w grobach.

 

Ufam również, że Bóg udzieli Świętego Ducha Ożywiającego tym wyschłym duszom stojącym nad grobami.

 

Mam głęboką nadzieję, że Ci, którzy już za życia duchowo umarli, powrócą do życia w pełni.

 

 

Bóg mówi nam również jak tego dokona.

 

Pośle swojego proroka.

 

Człowieka, który będzie mówił to, co mu Bóg każe mówić.

 

Ci którzy słuchać będą Słowa Boga z otwartym sercem.

 

Tym Bóg da Świętego swego Ducha, aby ożyli.

 

Aby poznali Boga osobiście i nawiązali z Panem bliską relację.

 

Ci wejdą do Królestwo Boga Żywego już dziś.

 

Niech to proroctwo, to Słowo Boga wypełni się dziś na każdym cmentarzu pełnym wyschłych kości i wyschłych dusz.

 

Niech Bóg otworzy groby wszystkich wyschłych dusz.

 

Niech Bóg udzieli Ducha Świętego każdej wyschłej duszy, aby ożyła.

 

 

---

 

 

Niezwykłe Słowo Ewangelii z 305 dnia czytania Biblii wypada dziś.

 

Zmartwychwstały Jezus staje pośród nas i potwierdza swoim przyjściem, że to proroctwo wypełni się w każdym Słowie.

 

305 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(36)  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

 

(37)  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

 

(38)  Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

 

(39)  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.

 

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

 

(40)  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

 

(41)  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia?

 

(42)  Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

 

(43)  Wziął i spożył przy nich.

 

(44)  Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

 

(45)  Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, (46)  i rzekł do nich: Tak jest napisane:

 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; (47)  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.

 

(48)  Wy jesteście świadkami tego.

 

(49)  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.

 

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.

 

(50)  Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.

 

(51)  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

 

(52)  Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, (53)  gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Ewangelia Łukasza 24, 36-53

 

 

1 List św. Jana 2

 

2 Księga Kronik 24

 

Mądrość Syracha 28

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Na początek nowego miesiąca  w podziękowaniu dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Proszę o Twoje wsparcie, dołącz do grona naszych wspaniałych darczyńców i odbierz w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

Jezus im odpowiedział:

Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego.

 

Mt 13,11

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego