Pragniesz nawiązać z Jezusem bliską osobistą, 
głęboką, intymną relację?

Jezus rzekł do niej:

Mario!

A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku:

Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu!

J 20, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

Jezus rzekł do niej:

 

Mario!

 

A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku:

 

Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu!

 

J 20, 16

 

 

Maria Magdalena poznała Jezusa Zmartwychwstałego po tym jak wypowiedział jej imię:

 

Mario!

 

 

Na jaką ważną prawdę Ewangelia chce przez to zwrócić naszą uwagę?

 

Jaką Dobrą Nowinę chce to Słowo Boga nam przekazać?

 

 

Kiedy spotykamy się z kimś osobiście, to używa się czasem takiego obrazowego zwrotu:

 

spotkaliśmy się z twarzą w twarz lub spotkaliśmy się w cztery oczy.

 

To spotkanie Marii Magdaleny i Jezusa na początku odbyło się na tym ludzkim poziomie.

 

Maria zobaczyła Jezusa na własne oczy, spotkała się z Jezusem twarzą w twarz.

 

Jednak na tym poziomie ich spotkania nie poznała Jezusa.

 

Potrzeba było Marii wejść w tym osobistym spotkaniu z Jezusem na dużo głębszy intymny poziom.

 

Nie wystarczy spotkać się twarzą w twarz czy nawet w cztery oczy.

 

Potrzeba intymnego głębokiego spotkania serce w serce.

 

 

Jezusa Zmartwychwstałego nie rozpoznasz wzrokiem słuchem czy innymi ludzkimi zmysłami.

 

Aby spotkać się i rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego potrzeba spotkać się z Jezusem na głębokim intymnym poziomie zjednoczenia serc.

 

 

Chcesz nawiązać z Jezusem tak głęboką, osobistą, intymną relację zjednoczenia serc tak jak Maria Magdalena?

 

Co to za pytanie?

 

Tak, oczywiście, że tak… po trzykroć tak.

 

Dobrze odczytuję Twoje myśli?

 

 

Jeśli tak.

 

Jeśli Twoje serce głośno woła i pragnie nawiązać z Jezusem głęboką, osobistą, intymną relację.

 

To już zrobiłeś milowy krok do tego spotkania serca w serce z Jezusem.

 

Jezus na pewno na Twoje pragnienie odpowie.

 

 

 

Jaki jest więc naturalny kolejny krok na drodze do intymnego zjednoczenia serca z Jezusem?

 

Dam Ci dwie odpowiedzi.

 

Nie jakieś tam płytkie, teoretyczne pogadanki o spotkaniu z kimś kogo się nigdy w życiu tak naprawdę nie widziało.

 

 

 

Dam Ci dwie odpowiedzi wypływające z osobistego doświadczenia.

 

Świadectwo prawdziwego spotkania serca w serce z Jezusem.

 

Co z tym zrobisz to już Ty sam zdecydujesz.

 

 

Pierwsze to prawdziwe świadectwo Marii Magdaleny jakie na kartach Pisma Świętego opisali Ewangeliści.

 

Maria Magdalena pierwszy raz tak blisko spotkała Jezusa, kiedy wyrzucał z niej siedem złych duchów.

 

To spotkanie z Miłosiernym Jezusem było dla Marii Magdaleny jej nowymi narodzinami.

 

To był początek jej całkowicie nowego życia w zjednoczeniu serc z Jezusem.

 

Maria Magdalena spotkała Jezusa i poszła za Nim.

 

Od tej chwili już każdego kolejnego dnia trwała przy Jezusie.

 

Każdego dnia dbała, aby nie utracić tej osobistej relacji z Jezusem.

 

Każdego dnia pielęgnowała relacje, aby wchodzić w jeszcze głębszą intymną relację serc z Jezusem.

 

Od tego dnia została już przy Jezusie i trwała przy Jezusie aż do samego końca.

 

Była jedną z kilku osób, które trwały blisko przy Jezusie, aż po krzyż.

 

Maria Magdalena była jedną z ostatnich osób, które Jezus widział z krzyża przed swoją śmiercią.

 

Była również pierwszą, której Jezus się ukazał po swoim Zmartwychwstaniu.

 

To codzienne pielęgnowanie intymnej relacji z Jezusem pozwoliło Marii Magdalenie zobaczyć Zmartwychwstałego Jezusa.

 

Rozpoznała Jezusa, gdy serce Jezusa zawołało do serca Marii Magdaleny po imieniu:

 

Mario!

 

 

Imię Maria według jednych źródeł znaczy… Umiłowana!

 

Usta Jezusa wypowiadają jej imię:

 

Mario!

 

Serce Jezusa woła do serca Marii:

 

Umiłowana!

 

Dopiero serce Marii Magdaleny rozpoznaje, że to jej Umiłowany Jezus:

 

Odpowiada Jezusowi:

 

Rabbuni!

 

Mój Mistrzu!

 

Mój Nauczycielu!

 

 

Ja sobie myślę, że na głębokim poziomie relacji ich serc Jezus i Maria Magdalena mówią do siebie:

 

- Moja Umiłowana Mario!

 

- Mój Umiłowany Jezu!

 

 

Tak bliska osobista relacja nie bierze się z powietrza.

 

O tą bliską, intymną relację potrzeba dbać nieustannie i pielęgnować ją codziennie.

 

O czym świadczy Maria Magdalena i jej życie u boku Jezusa.

 

 

 

Jutro jak Bóg pozwoli dam Ci tą drugą, moją osobistą odpowiedź na pytanie:

 

Jak ja osobiście, codziennie buduję bliską, intymną relację serc z Jezusem.

 

 

 

Dziś jeszcze kilka zdań o tym jak Maria Magdalena codziennie towarzyszyła Jezusowi?

 

Przyglądała się Jezusowi, uczyła się od Jezusa, próbowała Jezusa naśladować.

 

Każdego dnia przede wszystkim słuchała Jezusa.

 

Słuchała uszami słów Jezusa i rozważała umysłem nauki Jezusa.

 

Każdego dnia również uczyła się słuchać Jezusa swoim sercem.

 

A to o wiele trudniejsze i wymagające wytrwałości w codziennym otwieraniu serca.

 

Maria Magdalena jest dla Ciebie świadkiem jak zbudować tą bliską, osobistą, intymną relację serc z Jezusem.

 

Codziennie słuchaj Jezusa i otwieraj dla Jezusa swoje serce.

 

Jak to możesz dziś osiągnąć?

 

 

W najbliższą niedzielę rozpoczyna się XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY.

 

Po Niedzieli Miłosierdzia, tego osobistego ponownego narodzenia do nowego życia.

 

To najlepszy moment, aby zacząć budować z Jezusem tą bliską osobistą relację poprzez codzienne słuchanie Jezusa.

 

Jak?

 

Czytając codziennie Słowo BOGA.

 

 

Co o tym myślisz?

 

Chcesz tego?

 

Pragniesz nawiązać z Jezusem głęboką, osobistą, intymną relację?

 

 

Jutro się dowiesz jakie to proste.

 

 

Abyśmy teraz wspólnie, a w szczególności Ty sam osobiście zaczął budować i rozwijać bliskie, osobiste relacje z Jezusem.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 11, 16-24

 

List do Galatów 3

 

Księga Liczb 23

 

Księga Przysłów 6

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego