Po tym doświadczeniu chciał się zabić, 
a już po chwili zapragnął się zbawić

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 stycznia 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Przygotowujemy się do spotkania online naszej Społeczności ze Słowem BOGA.

 

Zgłębiamy Słowo z Dziejów Apostolskich o cudownym uwolnieniu.

 

Przeczytaj teraz ten fragment.

 

Zwróć uwagę na zmianę jaka dokonuje się w tym strażniku więziennym.

 

Dlaczego w jednej chwili chce się zabić?

 

Co się wydarzyło, co się zmieniło, zewnętrznie i wewnątrz tego człowiek, że już za chwilę ma zupełnie inne pragnienie.

 

Co sprawiło, że już za chwilę pragnie się zbawić?

 

 

Spróbuj odnieś to do swojego życia.

 

Do swoich, szczególnie tych trudnych i ciężkich doświadczeń, które zapewne w swoim życiu nieraz przechodzisz.

 

 

Po wymierzeniu wielu razów, wtrącono ich do więzienia.

 

Strażnikowi zaś wydano rozkaz, aby ich dobrze pilnował.

 

A on zgodnie z rozkazem zamknął ich w wewnętrznym lochu i zakuł im nogi w dyby.

 

Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu.

 

A inni więźniowie przysłuchiwali się.

 

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich opadły kajdany.

 

Zbudził się również strażnik i zobaczył otwarte bramy więzienia.

 

Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić.

 

Myślał bowiem, że więźniowie pouciekali.

 

Lecz Paweł zawołał głośno: „Nie rób sobie nic złego! Jesteśmy tutaj wszyscy!”.

 

Wtedy strażnik zażądał światła, wbiegł do środka, i drżąc, upadł do nóg Pawła i Sylasa.

 

Potem wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał:

 

„Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić!”.

 

„Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli - a zbawisz się ty i twoja rodzina”.

 

Potem jemu oraz wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana.

 

W nocy, jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany.

 

Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną.

 

Wprowadził ich do swego domu i nakarmił ich.

 

Cieszył się razem z domownikami, że uwierzył Bogu.

 

Dz 16, 23-34

 

 

Co posiada tak potężną moc, aby przemienić Twoje życie?

 

Co może rzucić nowe światło na całą sytuację, w jakiej się znajdujesz, aby zmienić Twoje życie?

 

Czy Słowo BOGA posiada taką moc?

 

Czy Jezus jest tą światłością?

 

 

Na te i inne ważne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi we wtorek 9 stycznia o godzinie 20:00 na naszym spotkaniu online.

 

Zapisz się na spotkanie.

 

 

Dołącz również do naszych całorocznych dzieł wprost związanych ze Słowem BOGA.

 

365 dni ze Słowem Boga w naszej strefie BOGActwa wraz z rozpiską rozdziałów z Biblii

 

3 X 365 SMSów ze Słowem BOGA

 

Dobra Nowina rzuci nowe światło na Twoje życie i Twoje życiowe doświadczenia.

 

Słowo Boga napełni Cię codziennie odwagą, abyś wszedł na drogę przemiany życia.

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego