Po tej ich modlitwie Bóg wyciąga swą rękę, aby uzdrawiać, dokonywać znaków i cudów.

Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Dz 4, 31

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 stycznia 2024

PAN obdarzy cię obfitym błogosławieństwem w kraju, który PAN, twój Bóg, daje ci w dziedziczne posiadanie,

 

jeśli tylko naprawdę będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga, i gorliwie wypełniał te wszystkie przykazania, które dziś ci przekazuję.

 

PAN, twój Bóg, będzie ci bowiem błogosławił, tak jak obiecał.

 

Pwt 15, 4-6

 

 

Bóg daje nam dziś Słowo, że będzie nam błogosławił.

 

Wypełni swoją wielką obietnicę, kiedy tylko my będziemy słuchali Jego głosu.

 

Kiedy tylko przyjmiemy i zaczniemy wypełniać Jego Wolę.

 

Z Dziejów Apostolskich jak i również dziejów naszej Społeczności wiemy, jak Bóg jest bardzo dobry i hojnie wypełnia swoje obietnice w obfitości.

 

Po pierwszej wielkiej mowie Piotra przyłączyło się 3 tysiące dusz.

 

Bóg jak już wiesz, tą obietnicę w naszej Społeczności wypełnił ponad miarę.

 

Po cudzie uzdrowienia człowieka przy Pięknej Bramie i drugiej wielkiej mowie, Piotr zostaje wtrącony do więzienia.

 

Mimo to, tych którzy przyjęli Słowo i uwierzyli, liczna sięgnęło 5 tysięcy mężczyzn.

 

Kobiet, nikt nie policzył, bo było ich tak dużo, że nie sposób było ich policzyć.

 

Bóg daje nam wielką obietnicę, a 5 tysięcy mężczyzn i jeszcze więcej kobiet, będzie tym widzialnym znakiem jej wypełnienia.

 

 

Całej naszej Społeczności, wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom, Bóg zapowiada i daje obietnice wyzwolenia i błogosławieństwa.

 

Modlitwa Piotra i jej efekty opisują Dzieje Apostolskie w kolejnych wersetach.

 

Ta modlitwa Piotra stała się dla mnie codzienną modlitwą, którą modlę się już od wielu miesięcy.

 

Z wiarą i nadzieją oczekuję spełnienia się tej Obietnicy.

 

 

Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi.

 

A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:

 

Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje,

 

Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida:

 

Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski?  

 

Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.

 

Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,

 

aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły.

 

A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i

 

daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,

 

gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.

 

Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani;

 

a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

 

Dz 4, 23-31

 

 

To jest moja modlitwa, którą modlę się codziennie.

 

Panie daj nam Twoim sługom z odwagą i śmiałością głosić Twoje Słowo, gdy Ty wyciągać będziesz swoją rękę, aby uzdrawiać, czynić znaki i cuda przez imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana.

 

Wierzę i mam głęboką nadzieję, że już wkrótce zadrży i wstrząśnięta zostanie niejedna ziemia serc wielu z nas i wszyscy w naszej Społeczności zostaną napełnieni Duchem Świętym i zaczną odważnie głosić Słowo Boga.

 

Amen.

 

Niech tak się stanie.

 

Niech nam się stanie według Słowa Boga.

 

Nie nasza wola, lecz Wola Boga niech się stanie.

 

 

Niech Pan napełni Cię … Duchem Świętym, abyś odważnie głosił Słowo, gdy Bóg wyciągał będzie swą rękę, aby uzdrawiać, czynić znaki i cuda przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

 

---

 

 

Zapraszam Cię do źródła życia, którym jest Słowo Boga.

 

Przez najbliższe 365 dni możesz, jeśli chcesz czerpać ze źródła, które daje Ci Jezus, karmić się Jego Słowem, które w cichości przemienia Twoje serce, myśli a nade wszystko życie.

 

Wystarczy, że klikniesz w ten link, a od razu przeniesiesz się do naszej STREFY BOGA ze Słowem BOGA.

 

Tu poznasz szczegóły.

Jezus i Ja zapraszamy Cię do przemiany Twojego życia, JESLI TYLKO CHCESZ…

 

Przeczytaj, jak dodatkowo przez 365 dni możesz, JEŚLI TYLKO CHCESZ otrzymywać 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem SMSem wybrane wersety z Pisma Świętego ze Słowo BOGA dodające Ci odwagi, śmiałości i zaufania.

 

  

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego