Po co takie marnotrawstwo?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 kwietnia 2023

Spełnij dziś dobry uczynek względem Jezusa.

 

Duchowo namaść głowę Jezusa drogocennym olejkiem swojej modlitwy.

 

To co dziś uczynisz względem Jezusa pozostanie na pamiątkę na wieki.

 

 

Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole.

Widząc to, uczniowie oburzali się i mówili:

 

Po co takie marnotrawstwo?

 

Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim.

 

Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich:

 

Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie?

 

Spełniła dobry uczynek względem Mnie.

 

Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie.

 

Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła.

 

Mt 26, 6- 13

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 6, 25-34

 

2 List do Koryntian 7

 

Księga Liczb 2

 

Księga Jeremiasza 43

 

---

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego