Po co takie marnotrawstwo?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 kwietnia 2023

Spełnij dziś dobry uczynek względem Jezusa.

 

Duchowo namaść głowę Jezusa drogocennym olejkiem swojej modlitwy.

 

To co dziś uczynisz względem Jezusa pozostanie na pamiątkę na wieki.

 

 

Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole.

Widząc to, uczniowie oburzali się i mówili:

 

Po co takie marnotrawstwo?

 

Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim.

 

Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich:

 

Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie?

 

Spełniła dobry uczynek względem Mnie.

 

Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie.

 

Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła.

 

Mt 26, 6- 13

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 6, 25-34

 

2 List do Koryntian 7

 

Księga Liczb 2

 

Księga Jeremiasza 43

 

---

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego