Po co takie marnotrawstwo?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 kwietnia 2023

Spełnij dziś dobry uczynek względem Jezusa.

 

Duchowo namaść głowę Jezusa drogocennym olejkiem swojej modlitwy.

 

To co dziś uczynisz względem Jezusa pozostanie na pamiątkę na wieki.

 

 

Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole.

Widząc to, uczniowie oburzali się i mówili:

 

Po co takie marnotrawstwo?

 

Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim.

 

Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich:

 

Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie?

 

Spełniła dobry uczynek względem Mnie.

 

Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie.

 

Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła.

 

Mt 26, 6- 13

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 6, 25-34

 

2 List do Koryntian 7

 

Księga Liczb 2

 

Księga Jeremiasza 43

 

---

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego