Pieśń o Jezusie

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 marca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Czwarta pieśń o słudze Pana z Księgi Proroka Izajasza jest najważniejszym miejscem Starego Testamentu mówiącym o odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa.

 

Na tą ostatnią drogę odkupienia człowieka, aby przyjąć i wypełnić Wolę Boga, Jezus wszedł poprzez modlitwę na Górze Oliwnej.

 

W Ogrodzie Getsemani Jezus stoczył tą ostateczną bitwę dobra ze złem.

 

Pokazuje nam to,  jak my mamy toczyć walkę o podejmowanie decyzji zgodnych z Wolą Boga.

 

Jak?

 

Masz łączyć swoje słabe siły z mocą Jezusa.

 

Masz oddawać Jezusowi swoje słabości, cierpienia, grzechy.

 

Ty nie jesteś w stanie ich sam pokonać i zwyciężyć złego.

 

Jezus tylko czeka abyś mu to z czym sam sobie nie radzisz, czyli wszystko, oddawał Jemu.

 

Tylko oddając Jezusowi swoje słabości, cierpienia, grzechy może je wziąć i ponieść, aby je pokonać na krzyżu.

 

Ten świat nie jest w stanie pojąć sensu śmierci Jezusa, tym bardziej tak pełnej męki i cierpienia.

 

W tej pieśni kryje się sedno Dobrej Nowiny.

 

W całkowitym posłuszeństwie Woli Boga, Sługa, czyli sam Jezus przyjmuje na siebie całe zło, grzechy i cierpienia każdego z nas, również moje i Twoje.

 

Jezus dobrowolnie czyni z siebie ofiarę wynagradzającą za nasze, również moje i Twoje grzechy.

 

Nadaje tym sens swoim cierpieniom, męce i haniebnej śmierci na krzyżu.

 

Niestety, to wielkie dzieło odkupienia i wyrwania z ciemności śmierci zostaje zlekceważone przez ludzi, przez cały ten świat.

 

Wolą Boga jest, aby przez cierpienie Sługi, swojego Syna Jezusa Chrystusa zbawić każdego człowieka, również mnie i Ciebie.

 

Jezus pod ciężarem naszych cierpień, boleści i grzechów pada na kolana, na twarz, na ziemię.

 

Żaden człowiek nie zdołałby się z takiego upadku sam podnieść.

 

Jezus przyjmuje te ciężary na siebie i zmiażdżony nimi, dzięki posłuszeństwu Woli Ojca powstaje, a my razem z Nim.

 

 

 

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie.

 

Jak wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi.

 

Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.

 

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?

 

Komu się ramię Pańskie objawiło?  

 

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.

 

Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby [chciano] na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.

 

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic.

 

Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego.

 

Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

 

Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie.

 

Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich.

 

Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.

 

Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich.

 

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje jego losem?

 

Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

 

Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało.

 

Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem.

 

Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego.

 

Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.

 

Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

 

Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.

 

A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

 

Iz 52,13 – 53,12

 

 

--- 

 

 

W naszej drodze Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga dostajemy jeszcze jedno, najpotężniejsze wsparcie płynące prosto z góry od Boga.

 

W sobotę 16 marca o godzinie 15:30 w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji każdego z nas oraz całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Niezależnie od miejsca, w którym będziesz w tym czasie.

 

Zachęcam Cię do duchowego włączenia się w naszą wspólną modlitwę.

 

Niech duchowe owoce tej Eucharystii umacniają Cię w odkrywaniu i pełnieniu Woli Boga każdego dnia.

 

 

---

 

 

Zaloguj się do naszej Strefy BOGA - tu masz łatwy dostęp do wszystkich rozważań do poczytania i posłuchania w nagraniach audio naszych Wielkopostnych Rekolacji o odkrywaniu i pełnieniu Woli Boga.

 

Poczytaj komentarze i refleksje innych uczestników.

Podziel się koniecznie swoimi myślami.

 

 

---

 

 

W najbliższy poniedziałek 18 marca o godzinie 20:00.

To już ostatnie nasze spotkanie online na żywo w tegorocznym Wielkim Poście.

Przyjdź.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego