Ojciec miłosierny czeka na swoje ukochane dziecko 
i wybiega Tobie na spotkanie. 
Świadectwo Basi.

A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.

Łk 15, 32

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

Na trzecim spotkaniu naszych REKOLACJI zgłębialiśmy piękną przypowieść o miłosiernym Ojcu.

 

O tym jak Bóg, kochający Tatuś czeka, a nawet wybiega naprzeciw swojemu ukochanemu dziecku, który do Niego powraca.

 

Posłuchaj o tym, jak bardzo Bóg kocha swoje miłowane dziecko, czyli Ciebie.

 

 

Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.

 

Młodszy z nich rzekł do ojca:

 

„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”.

 

Podzielił więc majątek między nich.

 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek.

 

Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie.

 

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

 

Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem.

 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.

 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

A syn rzekł do niego:

 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług:

 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.

 

Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.

 

Ten mu rzekł:

 

„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.

 

Lecz on odpowiedział ojcu:

 

„Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.

 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

 

Lecz on mu odpowiedział:

 

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy.

 

A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

Łk 15, 11-32

 

 

Ojciec Niebieski kocha Cię, niezależnie od tego jak daleko czy to fizycznie, czy to duchowo od Boga odchodzisz.

 

Jeśli myślisz, że dla kogoś na nawrócenie jest już za późno, to posłuchaj tej historii, którą opowiedział Darek, a nigdy nie zwątpisz w Boże miłosierdzie.

 

Daniel podzielił się kilkoma myślami inspirowanymi obrazem Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”.

 

Natomiast Antoni zwraca uwagę na piękny szczegół jak Ojciec w tej scenie powrotu swojego umiłowanego syna, sam staje się jak dziecko.

 

To jest chyba najlepszy obraz tego, o czym mówi nam Jezus, aby wejść do Królestwa Niebieskiego mamy się stać jak dzieci.

 

 

Posłuchaj świadectwa bliskiej, osobistej relacji jaką ma z Bogiem, Basia.

 

Basia opowiada kilka historii ze swojego życia, o tym jak Bóg jest bardzo blisko obecny w codzienności.

 

Posłuchaj o tym jak ważna w budowaniu osobistej, bliskiej relacji z Bogiem jest systematyczność.

 

O tym jak Bóg odpowiada i na modlitwie i poza nią.

 

Poprzez innych ludzi, W samochodzie, a nawet budzi w nocy.

 

To co Bóg objawia, warto zapisywać i wracać do tych notatek, bo Bóg się wprost upomni.

 

Posłuchaj o tym jak Bóg bardzo często koryguje i daje bardzo trudne Słowa, aby nas ratować.

 

Dowiesz się, jak być przyjacielem Boga?

 

Zobacz jaka jest Twoja tożsamość w Jezusie Chrystusie.

 

Czym jest Od-kupienie?

 

Basia pokazuje piękny obraz, jak każdy z nas wierzących jest chodzącą ambasadą Królestwa Bożego tu na Ziemi.

 

Chociażby dla tej Ambasady Boga warto posłuchać Basi, bo ten obraz zostanie z Toba na bardzo długo.

 

 

---

 

 

(11)  Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.

 

(12)  Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”.

 

Podzielił więc majątek między nich.

 

(13)  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

 

(14)  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek.

 

(15)  Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie.

 

(16)  Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

 

(17)  Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem.

 

(18)  Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; (19)  już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.

 

(20)  Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

(21)  A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

(22)  Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!

 

(23)  Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, (24)  ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

I zaczęli się weselić.

 

(25)  Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu.

 

Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.

 

(26)  Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.

 

(27)  Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

 

(28)  Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.

 

(29)  Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.

 

(30)  Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

 

(31)  Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy.

 

(32)  A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

Ewangelia Łukasza 15, 11-32

 

 

List do Hebrajczyków 7

 

1 Księga Kronik 6

 

Księga Hioba 32

 

Księga Hioba 33

 

268 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Zapraszam Cię do współdziałania w jedności w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Wielkim pragnieniem, nie tylko mojego serca jest to, abyśmy kontynuowali nasze REKOLACYJNE osobiste spotkania na żywo, te online i te stacjonarne.

 

Aby to było możliwe, potrzeba naszego współdziałania razem w jedności całej naszej wspólnoty.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji, dalszej działalności, organizację spotkań i kontynuowanie REKOLACJI.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego