Odpowiedz na to jedno pytanie. To może zaważyć na dalszym Twoim życiu.

Otóż i Ja tobie powiadam:

Ty jesteś Piotr [czyli Skała] 

Mt 16, 18

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 czerwca 2022

Od tego wszystko się zaczęło.

 

Ewangelia, która czytana jest dziś we wszystkich kościołach na całym świecie.

 

Jest tym Słowem Boga, od którego zaczęło się moje nawrócenie i pójście za Jezusem.

 

Szczególnie jedno zdanie, jedno słowo, Jezus wypowiedział osobiście do mnie tamtego pamiętnego dnia.

 

To jedno Słowo spowodowało przewrót kopernikański w moim życiu.

 

Zatrzymał się dla mnie świat, a ja ruszyłem za Jezusem.

 

Do tego momentu centralną osobą mojego życia, wokół której obracało się całe moje życie, byłem ja sam.

 

Nagle, w jednej chwili w samym środku mojego serca, mojego życia stanął Mesjasz, Syn Boga żywego.

 

Wokół Jezusa zaczęły krążyć wszystkie moje myśli, plany i działania.

 

 

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:

 

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

 

A oni odpowiedzieli:

 

Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

 

Jezus zapytał ich:

 

A wy za kogo Mnie uważacie?

 

Odpowiedział Szymon Piotr:

 

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

 

Na to Jezus mu rzekł:

 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.

 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

 

Otóż i Ja tobie powiadam:

 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

 

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Mt 16, 13-19

 

 

 

Prawie 8 miliardów ludzi na świecie, a to do mnie, małego, szarego niczym się szczególnym nie wyróżniającego mężczyzny Jezus przyszedł osobiście.

 

Mało, że przyszedł, powiedział do mnie po imieniu.

 

Zanim dokończę Ci moją historię.

 

Odpowiedz na jedno pytanie.

 

Odpowiedz na to jedno z najważniejszych pytań na świecie.

 

Być może to jest najważniejsze pytanie w całym Twoim życiu.

 

Odpowiedź na to jedno pytanie może zaważyć na dalszym Twoim życiu.

 

 

 

Dziś Jezus zadaje Tobie to pytanie:

 

Za kogo Ty osobiście uważasz Jezusa?

 

 

 

Odpowiedz z serca.

 

Nie jak uważają inni, jak naucza Kościół, jak gdzieś usłyszałeś, jak ktoś Ci powiedział…

 

Odpowiedz z głębi swojego serca.

 

Kim jest dziś osobiście dla Ciebie Jezus?

 

 

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego