O wyrzucaniu złych duchów. 
Co się dzieje, gdy złych duch opuści człowieka?

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.

Ga 5, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

Ciekawe, że w naszym rytmie czytania Biblii czytamy dziś w Ewangeliach o wyrzucaniu złych duchów.

 

Zarówno w 5 dniu Tygodnia Biblijnego oraz 117 dniu z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności.

 

Czyżby to była dla nas przestroga przed zbliżającą się wolną od pracy majówką?

 

Co by to nie dać się tym złym duchom, a jak czytamy w Liście do Galatów:

 

Mając życie od Ducha (Świętego), do Ducha się też stosujmy.

 

 

Zresztą, cały ten fragment z Listu do Galatów pięknie wpisuje się w naszą majówkową akcję.

 

Słowo to mówi o wolności, o Duchu i o jedzeniu.

 

Choć nie o zjedzeniu kiełbasek z grilla, a raczej o zakosztowaniu dobrych owoców Ducha.

 

 

Tydzień Biblijny, w którym, poprzez Słowo Boga dbamy o wzrost naszego ducha, kończy się już za 3 dni.

 

Zaraz po jego zakończeniu wpadamy w sam środek wolnego od pracy długiego majowego łykendu.

 

Paweł w swoim Liście przestrzega nas:

 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.

 

Tylko nie [bierzcie] tej wolności jako zachęty do [hołdowania] ciału…

 

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało

 

 

Ciało karmi się kiełbaskami z grilla, a duch karmi się Słowem Boga.

 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.

 

 

Dlatego też nasza specjalna majówkowa akcja nazywa się:

 

Kiełbasa dla brzucha, a Słowo dla ducha. 😊

 

 

 

Teraz przeczytaj te dwie Ewangelie mówiące o wyrzucaniu złych duchów.

 

 

Dobra Nowina na 5 dzień Tygodnia Biblijnego.

 

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

 

(30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce.

 

Zaraz powiedzieli Mu o niej.

 

(31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła.

 

A ona im usługiwała.

 

(32) Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi.

 

(34) Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

 

(35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.

 

(36) Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:

 

Wszyscy Cię szukają.

 

(38) Lecz On rzekł do nich:

 

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.

 

(39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Ewangelia Marka 1, 29-39

 

 

Psalm 5

 

Księga Rodzaju 5

 

Księga Izajasza 5

 

 

 

Dobra Nowina na 117 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(43) Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje.

 

(44) Wtedy mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”; a przyszedłszy, zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym.

 

(45) Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.

 

I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni.

 

Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem.

 

(46) Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać.

 

(47) Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą.

 

(48) Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?

 

(49) I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.

 

(50) Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

 

Ewangelia Mateusza 12, 43-50

 

 

Psalm 29

 

Księga Liczb 32

 

Księga Przysłów 15

 

 

 

Przypominam, że w ramach Tygodnia Biblijnego spotykamy się na żywo, aby wspólnie przeczytać kolejne fragmenty z Pisma Świętego.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGAtwa Rozwoju

 

 

Dni i czasy naszych pozostałych spotkań na żywo ze Słowem Boga w ramach Tygodnia Biblijnego:

 

Czwartek 27 kwietnia – godzina 20:00

 

Piątek 28 kwietnia – godzina 20:00

 

Sobota 29 kwietnia – godzina 10:00

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego