O wyrzucaniu złych duchów. 
Co się dzieje, gdy złych duch opuści człowieka?

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.

Ga 5, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

Ciekawe, że w naszym rytmie czytania Biblii czytamy dziś w Ewangeliach o wyrzucaniu złych duchów.

 

Zarówno w 5 dniu Tygodnia Biblijnego oraz 117 dniu z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności.

 

Czyżby to była dla nas przestroga przed zbliżającą się wolną od pracy majówką?

 

Co by to nie dać się tym złym duchom, a jak czytamy w Liście do Galatów:

 

Mając życie od Ducha (Świętego), do Ducha się też stosujmy.

 

 

Zresztą, cały ten fragment z Listu do Galatów pięknie wpisuje się w naszą majówkową akcję.

 

Słowo to mówi o wolności, o Duchu i o jedzeniu.

 

Choć nie o zjedzeniu kiełbasek z grilla, a raczej o zakosztowaniu dobrych owoców Ducha.

 

 

Tydzień Biblijny, w którym, poprzez Słowo Boga dbamy o wzrost naszego ducha, kończy się już za 3 dni.

 

Zaraz po jego zakończeniu wpadamy w sam środek wolnego od pracy długiego majowego łykendu.

 

Paweł w swoim Liście przestrzega nas:

 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.

 

Tylko nie [bierzcie] tej wolności jako zachęty do [hołdowania] ciału…

 

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało

 

 

Ciało karmi się kiełbaskami z grilla, a duch karmi się Słowem Boga.

 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.

 

 

Dlatego też nasza specjalna majówkowa akcja nazywa się:

 

Kiełbasa dla brzucha, a Słowo dla ducha. 😊

 

 

 

Teraz przeczytaj te dwie Ewangelie mówiące o wyrzucaniu złych duchów.

 

 

Dobra Nowina na 5 dzień Tygodnia Biblijnego.

 

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

 

(30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce.

 

Zaraz powiedzieli Mu o niej.

 

(31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła.

 

A ona im usługiwała.

 

(32) Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi.

 

(34) Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

 

(35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.

 

(36) Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:

 

Wszyscy Cię szukają.

 

(38) Lecz On rzekł do nich:

 

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.

 

(39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Ewangelia Marka 1, 29-39

 

 

Psalm 5

 

Księga Rodzaju 5

 

Księga Izajasza 5

 

 

 

Dobra Nowina na 117 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(43) Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje.

 

(44) Wtedy mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”; a przyszedłszy, zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym.

 

(45) Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.

 

I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni.

 

Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem.

 

(46) Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać.

 

(47) Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą.

 

(48) Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?

 

(49) I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.

 

(50) Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

 

Ewangelia Mateusza 12, 43-50

 

 

Psalm 29

 

Księga Liczb 32

 

Księga Przysłów 15

 

 

 

Przypominam, że w ramach Tygodnia Biblijnego spotykamy się na żywo, aby wspólnie przeczytać kolejne fragmenty z Pisma Świętego.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGAtwa Rozwoju

 

 

Dni i czasy naszych pozostałych spotkań na żywo ze Słowem Boga w ramach Tygodnia Biblijnego:

 

Czwartek 27 kwietnia – godzina 20:00

 

Piątek 28 kwietnia – godzina 20:00

 

Sobota 29 kwietnia – godzina 10:00

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego