Nowe życie.

Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało,

zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków.

Mt 14, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 maja 2023

Poranek, mega zmęczenie, napięcie, stres.

O jej jak późno, muszę wstawać, czas do pracy, no dalej rusz się, szybko.

Kolejny trudny dzień przed tobą.

 

Otwieram szeroko oczy, rozglądam się po naszym małym mieszkanku i mówię sama do siebie:

Hej, spokojnie, zwolnij, nic nie musisz, już tylko możesz wszystko w tym który Cię umacnia.

 

Boże dałeś mi wolność i jeszcze otoczyłeś naszą rodzinę opieką finansową.

 

Odtajam, zaczyna ze mnie schodzić bardzo powoli stres, nie mam na nic siły, odpoczywam, nie mam siły nawet myśleć.

 

Tak mija godzina za godziną, dzień za dniem.

 

W tym całym odchodzeniu stresu pojawia się nawet choroba, przez którą Bóg również pięknie mnie przeprowadza.

Wiesz dlaczego? Bo tym razem od pierwszej chwili wybrałam bycie z Nim, zaufałam - Boże niech się dzieje Twoja wola. Dopiero w drugiej kolejności zaplanowałam wizytę u lekarza. Kolejny cud w moim życiu. Pewnie do podzielenia się kiedyś.

 

Bóg daje mi czas na spełnienie mojego pragnienia. Nie wiem, który to już kolejny pierwszy raz w ostatnim roku.

Mogę ze spokojem sięgnąć po Pismo Święte i zacząć czytać.

Dużo nie rozumiem, ale czytam, przecież Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych.

 

Bóg otwiera moje oczy i zaczynam zauważać jaka jestem zamknięta, spięta. Ile we mnie jest strachu, agresji, braku wiary, porównywania się, chęci bycia lubianą i docenianą przez innych.

 

To ludziom chciałam się podobać, nie Tobie Boże.

 

 

 

 

(1) W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie.

 

(2) I rzekł do swych dworzan: To Jan Chrzciciel.

 

On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają.

 

(3) Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia, z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa.

 

(4) Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać.

 

(5) Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.

 

(6) Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi.

 

(7) Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi.

 

(8) A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: Daj mi tu - rzekła - na misie głowę Jana Chrzciciela!

 

(9) Zasmucił się król.

 

Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać.

 

(10) Posławszy więc [kata], kazał ściąć Jana w więzieniu.

 

(11) Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.

 

(12) Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

 

(13) Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno.

 

Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.

 

(14) Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum.

 

Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

 

(15) A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna.

 

Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności.

 

(16) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!

 

(17) Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.

 

(18) On rzekł: Przynieście Mi je tutaj.

 

(19) Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.

 

(20) Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków.

 

(21) Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

Ewangelia Mateusza 14, 1-21

 

 

List do Efezjan 3

Księga Powtórzonego Prawa 6

Księga Przysłów 24

Księga Przysłów 25

 

 

125 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

Nie ma lepszego sposobu, aby zawierzyć Bogu swoje życie, swoje sprawy, jak polecić je w intencji na Eucharystii.

 

Dlatego też, co miesiąc oddajemy i polecamy Bogu całą naszą Społeczność BOGActwa Rozwoju na Mszy Świętej.

 

Najbliższa Eucharystia odprawiona zostanie we wtorek 9 maja o godzinie 8:00 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.

 

Eucharystia w intencji naszych przyjaciół, czytelników, uczestników kursów, darczyńców wspierających to dzieło oraz całej naszej Społeczności o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

 

 

„Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali.”

2Kor 12, 9

 

Kasia

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego