Najlepsza szata

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 lipca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go

 

Łk 15, 22

 

 

Po tym jak syn marnotrawny zastanowił się nad sobą, nad swoim życiem.

 

Kiedy doszedł do wniosku, że się totalnie w życiu pogubił.

 

Kiedy uświadomił sobie, że zgrzeszył przeciwko niebu i Ojcu.

 

Kiedy zdecydował się porzucić to grzeszne życie i oddalić się od tego co go oddziela od relacji z Ojcem.

 

W końcu, kiedy zrobił ten krok powrotu do Ojca.

 

Od tego momentu całą inicjatywę przejmuje sam Ojciec.

 

Ojciec okazuje synowi głębokie wzruszenie i bezgraniczne miłosierdzie.

 

Syn wraca w brudnym, podartym, niekompletnym stroju.

 

Co symbolizuje jego brudne i zniszczone życie.

 

Ojciec więc zaczyna od ubrania syna w pierwszą, najlepszą, długą szatę.

 

Syn sam nie jest w stanie tej szaty przyoblec na siebie, ponieważ to jest szata łaski.

 

Tylko Ojciec dzięki swojemu miłosierdzi może tą szatę łaski podarować synowi i w nią go ubrać.

 

Ta najlepsza, długa szata symbolizuje powrót do pełnej godności dziecka.

 

 

 

O białej długiej szacie czytamy również w Apokalipsie świętego Jana.

 

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.

 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

 

I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku.

 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen.

 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.

 

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:

 

Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?  

 

I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz.

 

I rzekł do mnie:

 

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.

 

Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.

 

A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.

 

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasał ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.

 

Ap 7, 9-17

 

 

Długa biała szata symbolizuje triumfalną radość zbawionych.

 

Opłukali swoje życiowe splamione grzechem szaty we krwi Jezusa, który oddał swoje życie na krzyżu.

 

To Ci którzy powracają z ucisku, smutku, ciemności do Boga.

 

Powracają do życia w radości, do tej głębokiej, osobistej relacji z Bogiem.

 

To jest ta szata, bez której nie można wejść na królewską ucztę.

 

 

---

 

 

RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem trwają.

 

Wejdź na naszą internetową STREFĘ BOGActwa Rozwoju i odbierz dostęp do RE(ko)LACJI.

 

W STREFIE BOGA znajdziesz wszystkie wcześniejsze rozważania do poczytania i do posłuchania.

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego