Na taką odważną, szczerą z serca płynącą odpowiedź czekałem.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci.

Łk 10, 21

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

W naszych rozważaniach i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Jezusa:

 

Kim jestem osobiście dla Ciebie?

 

Na taką odpowiedź jaką otrzymałem dziś o 8:07, czekałem.

 

Nie podaje imienia autorki listu, między innymi z tego powodu, że pod tymi słowami mogłoby się podpisać wiele osób.

 

 

„Długo się zbierałam na odpowiedź, bo tak naprawdę to nie wiem. Twój dzisiejszy list uświadomił mi, że każdego dnia to jest inna odpowiedź bo uzależniam ją od swojego nastroju. A Bóg jest, stały i niezmienny, Jego miłość również. Tylko ja tej miłości nie potrafię ani ogarnąć, ani zrozumieć, ani przyjąć. Często w modlitwach jest wyznawana Bogu miłość, uwielbienie, a ja się wtedy trochę wyłączam bo po prostu nie "czuję tego".

Wracając jednak do pytania to chciałabym aby Jezus był moim Przyjacielem. Chciałabym nawiązać taka relację z Jezusem, w której cieszę się z samego faktu że jest, bez oczekiwań, roszczeń i wyrzutów.”

 

 

Nie wiem jak ty, ale ja często w swoich rozważaniach o Bogu dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to ja nic o Bogu nie wiem.

 

Nawet jak mi się wydaje, że coś odkryłem, to i tak jest to mała kropla w tym oceanie nieskończoności Boga.

 

Dlatego dla mnie tak wielką wartością jest Kościół, wspólnota, nasza społeczność.

 

Bóg każdemu z nas daje poznać siebie w jednej małej części, każdemu w nieco innej.

 

Zbierając te wszystkie nasze tysiące kropli razem, zaczynamy tworzyć już zaczątek jakiejś małej zatoczki w tym oceanie.

 

Kropla do kropli i wspólnie poznajemy Boga coraz lepiej.

 

 

Zacytuję Ci również moją odpowiedź.

 

Niech to będzie dla Ciebie ta jedna mała kropelka w bliższym poznaniu Jezusa.

 

 

 

Bardzo Ci dziękuję, że napisałaś. Czekałem na taką odpowiedź.

 

Prawdopodobnie takie rozterki ma bardzo wiele osób. Jednak trudno jest się przyznać do tego, że się nie wie. A jeszcze trudniej wypowiedzieć to na głos.

 

Taką odwagę, aby stanąć w prawdzie i przyznać się, że się nie wie, daje Duch Święty.

 

Dopóki sami, tylko tak po ludzku, intelektualnie, poszukujemy teoretycznej odpowiedzi, to nie dajemy Bogu dojść do głosu. Żeby usłyszeć tą objawioną odpowiedź od Ojca, potrzeba porzucić swoje wymyślone odpowiedzi.

 

W osobistym poznawaniu i nawiązywaniu bliskiej relacji z Jezusem potrzeba nam dojść do wniosku, do jakiego doszedł w swoim życiu Sokrates „Wiem, że nic nie wiem.”

 

Jezus nas uczy, że tyle wiemy o Bogu, ile sam nam zechce objawić.

 

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział:

 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci.

 

Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. 

 

Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”."

 

Łk 10, 21-22

 

 

Twoje pragnienia.

 

Te płynące z głębi serca, że chcesz nawiązać bliską, osobistą, relację z Jezusem. Aby Jezus był Twoim Przyjacielem.

 

To również są pragnienia, które pochodzą od Boga. Ponieważ to Bóg wlewa w serca tak głębokie pragnienia.

 

Tak o tym pisze w św. Paweł w Liście do Filipian.

 

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.

 

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego.

 

Pośród niego jawicie się jako źródła światła w świecie.

 

Trzymajcie się mocno Słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.

 

A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi;   tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!

 

Flp 2, 13-18

 

 

Zastanawiasz się, czy to Twoje pragnienie, aby Jezus był Twoim przyjacielem jest możliwe do spełniania?

 

Niech odpowie Ci sam Jezus.

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

 

J 15, 15-16

 

 

Na koniec zapytałem autorkę listu i Ciebie również zapytam.

 

Będziesz na naszym spotkaniu online we wtorek 30 maja?

 

Jak Bóg da to na spotkaniu powiem dużo o nawiązywaniu i rozwijaniu tej osobistej, bliskiej relacji z Jezusem.

 

Może to być dla Ciebie dobry początek takiej relacji.

 

 

---

 

 

137 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(15) Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.

 

Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.

 

(16) Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.

 

(17) Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi.

 

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

 

(18) Zaprawdę, powiadam wam:

 

Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

(19) Dalej, zaprawdę, powiadam wam:

 

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie.

 

(20) Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

(21) Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał:

 

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?

 

Czy aż siedem razy?

 

(22) Jezus mu odrzekł:

 

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

 

Ewangelia Mateusza 18, 15-22

 

 

 

Księga Powtórzonego Prawa 22

 

Księga Ezechiela 2

 

Księga Ezechiela 3

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego