Moja osobista, bliska, intymna relacja z Jezusem.

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.

Przyjdźcie na ucztę!”

Mt 22, 4

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 maja 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Moja osobista, bliska, intymna relacja z Jezusem.

 

To temat naszego najbliższego spotkania online.

 

 

Kiedy?

 

Już dziś, we wtorek, 30 maja o godzinie 20:00.

 

 

LINK DO POKOJU SPOTKANIA

 

 

Na początek opowiem Ci moje osobiste świadectwo.

 

Jak wygląda i jak przejawia się moja osobista, bliska, intymna relacja z Jezusem.

 

Opowiem Ci jak ja buduję tą moją osobistą relację z Bogiem.

 

Na podstawie moich kilku bliskich spotkań i osobistych rozmów z Jezusem zobaczysz jak wyjątkowa jest to relacja.

 

Nie, nie mam żadnych mistycznych wizji Jezusa :-)

 

Ta relacja przez to, że jest taka zwyczajna, codzienna, a przez to tak piękna i wyjątkowa.

 

Jeżeli do mnie tak słabego i grzesznego człowieka przyszedł Jezus, to prawdziwie nie ma względu na osobę.

 

Jeśli ja taki zwyczajny, przeciętny człowiek nawiązałem głęboką relację z Jezusem, to każdy może.

 

Wystarczy, że z serca zapragniesz tej osobistej, bliskiej, intymnej relacji, a Jezus da Ci się poznać jeszcze bardziej.

 

Pogłębianie relacji z Bogiem to zadanie na całe życie.

 

Dołącz więc do naszego spotkania, może to będzie dla Ciebie początek wchodzenia w jeszcze głębszą, intymną relację z Jezusem.

 

 

 

 

Zastanawiałem się wczoraj od rana, jak jeszcze mogę zobrazować te pełne miłości, głębokie relacje z Bogiem, aby je lepiej zrozumieć i przyjąć do serca.

 

Przyszedł mi namyśl strój weselny.

 

Utkany jest on z kolorowych nici naszych osobistych relacji z innymi ludźmi oraz z relacji z samym sobą.

 

A tym co sprawia, że szata codziennych relacji przemienia się w strój weselny, są te wyjątkowe nici relacji z Bogiem.

 

To ta złota nić relacji z Jezusem nadaje naszemu codziennemu strojowi blasku stroju weselnego.

 

On sprawia, że możemy wejść na ucztę weselną i na niej pozostać na wieczność.

 

 

Taki obraz malował mi się w sercu wczoraj od rana.

 

Natomiast wczoraj w południe przeczytałem Ewangelię, przypadającą na 149 dzień z 365 naszego wspólnego czytania Biblii.

 

Takie „przypadkowe zbiegi okoliczności” to dla mnie znaki potwierdzające działanie Ducha Świętego.

 

To dzięki Duchowi Świętemu ta osobista relacja z Bogiem jest tak niezwykła.

 

Wciąż świeża, codziennie nowa, nieustannie zaskakująca, nieprzewidywalna przez co, tak bardzo piękna.

 

Dołącz do spotkania i zobacz jak tak piękny strój weselny możesz Ty utkać z nici osobistych, bliskich, intymnych relacji z Jezusem.

 

 

(1)  A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach:

 

(2)  Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.

 

(3)  Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

 

(4)  Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:

 

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.

 

Przyjdźcie na ucztę!”

 

(5)  Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, (6)  a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

 

(7)  Na to król uniósł się gniewem.

 

Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

 

(8)  Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.

 

(9)  Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”.

 

(10)  Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych.

 

I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

 

(11)  Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny.

 

(12)  Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał.

 

(13)  Wtedy król rzekł sługom:

 

„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

(14)  Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

 

Ewangelia Mateusza 22, 1-14

 

---

 

150 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(15)  Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by Go podchwycić w mowie.

 

(16)  Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:

 

Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.

 

Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.

 

(17)  Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?

 

(18)  Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy?

 

(19)  Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara.

 

(20)  On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis?

 

(21)  Odpowiedzieli: Cezara.

 

Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

 

(22)  Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

 

(23)  Owego dnia przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go (24)  w ten sposób:

 

Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli ktoś umrze bezdzietnie, niech jego brat pojmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu.

 

(25)  Otóż było u nas siedmiu braci.

 

Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu.

 

(26)  Tak samo drugi i trzeci - aż do siódmego.

 

(27)  W końcu po wszystkich umarła ta kobieta.

 

(28)  Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [za żonę].

 

(29)  Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, bo nie znacie Pism ani mocy Bożej.

 

(30)  Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie.

 

(31)  A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:

 

(32)  Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?

 

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.

 

(33)  A tłumy, słysząc to, zdumiewały się Jego nauką.

 

Ewangelia Mateusza 22, 15-33

 

 

Psalm 45

 

Księga Jozuego 5

 

Księga Ezechiela 17

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego