Kto jest Zwycięzcą?

Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

1J 5, 5b

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

26 września 2022

Kto jest tym ZWYCIĘZCĄ, o którym pisałem we wczorajszym liście?

 

Dla kogo są te obietnice, o których również wczoraj pisałem?

 

Wiesz?

 

Pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa to oczywiście.

 

Zwycięzcą jest Jezus.

 

Sam przecież mówi (J 16, 33)

 

Ja zwyciężyłem świat.

 

Jeśli więc zwyciężył, to jest Zwycięzcą.

 

 

Lecz, czy tyko Jezus jest Zwycięzcą?

 

A gdybym Ci powiedział, że tym zwycięzcą jesteś również TY?

 

Uwierzysz?

 

 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził;

 

i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał.

 

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,

 

albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.

 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;

 

tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

 

1J 5,1-5

 

 

Każdy kto z Boga się narodził jest zwycięzcą.

 

Co to znaczy narodzić się z Boga?

 

Narodzić się z Boga to znaczy uwierzyć, że Jezus jest Synem Boga i Zbawicielem Świata.

 

 

Wierzysz, że Jezus jest Synem Boga i Twoim zbawicielem?

 

Jaka jest więc odpowiedź na pytanie:

 

Kto jest Zwycięzcą?

 

 

Zwycięzcą, jest ten kto wierzy.

 

Zwycięzcą, jest ten kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga.

 

Wierzysz, to jesteś zwycięzcą.

 

 

Wiara jest Twoim orężem zwycięstwa.

 

Z Twojej wary płynie dla Ciebie jako Dziecka Boga, moc do przezwyciężania wszelkich przeciwności jakie niesie codzienność.

 

Ufność płynąca z wiary nie pozwala wątpić, że Bóg nieustannie jest z Tobą, czuwa nad Tobą, wspiera Cię każdego dnia i prowadzi do zwycięstwa.

 

 

Zwycięzcą jesteś Ty.

 

Ty, który wobec sprzeciwu i prześladowań ze strony pogańskiego świata zachowujesz wiarę.

 

Ty, który potwierdzasz swoją wiarę czytelnym świadectwem pełnienia Woli Boga.

 

Ty, który trzymasz się mocno swojej wiary, nawet w obliczu śmierci i innych przeciwności, pokus, prześladowań.

 

 

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.

 

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi!

 

Ja zwyciężyłem świat.

 

J 16,33

 

 

Jezus jest Zwycięzcą.

 

Ty razem z Jezusem również jesteś zwycięzcą.

 

Bez Jezusa i bez wiary w Jezusa nie ma zwycięstwa.

 

 

Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie.

 

2Kor 2, 14a

 

 

Jezus mówi "Pójdź za Mną!"

 

Pójdź za Mną Zwycięzcą, abyś i Ty stał się zwycięzcą.

 

Pójdź za Mną, który zwyciężyłem świat, abyś i Ty umiał zwyciężać w swoim życiu wszystkie przeciwności i swoje słabości.

 

 

"Pójdź za Mną!" to najnowszy mój kurs, który jak Bóg da, do końca września merytorycznie już przygotuję.

 

Aby go jednak bezpłatne udostępnić w naszej STREFIE BOGActwa Rozwoju dla Ciebie i całej naszej społeczności potrzebujemy wsparcia na pokrycie kosztów. Więcej na stronie wsparcia.

 

 

Hymn wdzięczności

 

Cóż więc na to powiemy?

 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

 

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?

 

Czyż Bóg, który usprawiedliwia?

 

Któż może wydać wyrok potępienia?

 

Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

 

Jak to jest napisane:

 

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.

 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.

 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Rz 8, 31-39

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego