Kto jest dobry? To nie jest wybór mniejszego zła, 
bo ono zostaje wypalone w ogniu.

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

Mt 19, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 października 2023

 

Pokój Tobie!

 

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać:

 

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 

Jezus mu rzekł:

 

Czemu nazywasz Mnie dobrym?

 

Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

 

Mk 10, 17-18

 

 

Pozwolisz, że na początek zadam Ci pytanie.

 

Czy usiadłeś w ciszy na godzinę albo przynajmniej na kilkanaście minut, aby spotkać się z Jezusem?

 

Zadałeś Jezusowi to życiowo ważne pytanie?

 

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

 

 

 

Pytam o to nie z ciekawości, lecz z ważniejszego powodu.

 

Być może Ty poświęciłeś swój czas, aby spotkać się, porozmawiać z Jezusem i zadać mu to pytanie.

 

Jednak przeżyłem już prawie pół wieku, poznałem wielu ludzi, ich życiowe historie i z doświadczenia to wiem.

 

Większość, i to znaczna większość osób, które przeczytały wczorajszy list, nie poświęciła nawet chwili na to, aby w ciszy usiąść i usłyszeć odpowiedź na to pytanie.

 

Nie śmiem nawet pomyśleć o tym, aby kogokolwiek z tego powodu oceniać, a wręcz przeciwnie.

 

Jak to ostatnio mówi moja kochana żona.

 

Wczorajszy dzień jest już w Bożym miłosierdziu.

 

I również tak, jak Ci wczoraj napisałem.

 

Nie dlatego masz dziś, czyli wczoraj, usiąść i w ciszy spotkać się z Jezusem dlatego, że dzisiejszego dnia nie będzie.

 

Bo jak widzimy dziś, na nowo wstało słońce, rozpoczął się i trwa nowy wspaniały dzień.

 

Bóg daje nam ten nowy kolejny dzień, aby dziś ponownie dać nam szansę zrobić w swoim życiu coś dobrego.

 

A każde dobro pochodzi od Boga i w Bogu każde dobro ma swój początek.

 

Aby Twoje życie nie opierało się wciąż tylko na wybieraniu mniejszego zła.

 

Lecz abyś z tego Bożego Dobra zaczerpnął coś dobrego dla siebie.

 

Abyś każdego dnia czerpał pełnymi garściami dla swojego życia samo Dobro.

 

Potrzebujesz jednego.

 

Potrzebujesz każdego dnia „podłączyć” się pod to niewyczerpane źródło najwyższego Dobra.

 

W jaki sposób?

 

Wybierz samo Dobro.

 

Wybierz dziś spotkanie z tym, który jest Dobry.

 

Spotkaj się dziś z Jezusem, wcielonym Dobrem i dawcą samego Dobra.

 

 

W Ewangelii Mateusza, ten pewien człowiek, czyli każdy z nas, który przyszedł do Jezusa pyta właśnie o to, co dobrego ma czynić.

 

Zadaj dziś Dobremu Bogu pytanie o Dobro, które Ty masz czynić w swoim życiu.

 

 

A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał:

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

Odpowiedział mu:

 

Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry.

 

Mt 19, 16-17

 

 

Duch Święty, ten powiew życiodajnego wiatru, jak miech w piecu kowala rozpala dziś ten ogień w piecu Twoich życiowych doświadczeń jeszcze mocniej.

 

Dusza Twoja jak żelazo do czerwoności rozgrzane jeszcze goręcej.

 

Oczyszczana przez ogień z tego co złe i słabe jeszcze głębiej.

 

Usiądź dziś i w ciszy spotkaj się i porozmawiaj z Jezusem.

 

Zapytaj Dobrego Jezusa o dobro, które masz czynić.

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

 

A na dobry początek Twojego z Jezusem spotkania i Twojej rozmowy z Bogiem przeczytaj Psalm 25.

 

Mówi on o tym jak Bóg jest Dobry, miłosierny, wyciąga człowieka z ucisku i sideł zła i prowadzi dobrą drogą do szczęścia wiecznego.

 

 

Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

 

mój Boże, Tobie ufam, niech nie doznam zawodu!

 

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

 

Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;

 

niech doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

 

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!

 

Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,

 

i w Tobie mam zawsze nadzieję.

 

Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,

 

na łaski Twoje, co trwają od wieków.

 

Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin,

 

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!

 

Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;

 

rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich wiedzie swą drogą.

 

Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność

 

dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

 

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,

 

odpuść mój grzech, a jest on wielki.

 

Kim jest człowiek, co się boi Pana?

 

Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

 

Dusza jego trwać będzie w szczęściu,

 

a jego potomstwo posiądzie ziemię.

 

Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,

 

i powierza im swoje przymierze.

 

Oczy me zawsze [zwrócone] ku Panu,

 

gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

 

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,

 

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

 

Oddal udręki mojego serca, wyzwól mnie z moich ucisków!

 

Wejrzyj na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!

 

Spójrz na mych nieprzyjaciół:

 

jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.

 

Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,

 

bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

 

Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,

 

bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

 

Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!

 

Ps 25

 

 

---

 

 

285 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(20)  Śledzili Go więc i nasłali na Niego szpiegów.

 

Ci udawali pobożnych i mieli podchwycić Go w mowie, aby Go wydać zwierzchności i władzy namiestnika.

 

(21)  Zapytali Go więc: Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.

 

(22)  Czy wolno nam płacić podatek cezarowi, czy nie?

 

(23)  On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich:

 

(24)  Pokażcie Mi denara.

 

Czyj nosi obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara.

 

(25)  Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

 

(26)  I nie mogli podchwycić Go na słowie wobec ludu.

 

I zadziwieni Jego odpowiedzią, zamilkli.

 

Ewangelia Łukasza 20, 20-26

 

 

1 Księga Kronik 27

 

Mądrość Syracha 4

 

Mądrość Syracha 5

 

 

---

 

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

W opisie zbiórki na stronie również odnoszę się do tej Ewangelii.

 

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii, przypowieści o Dobrym Samarytaninie.

 

Dobrowolnie oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Jednak w tej naszej biedzie głęboko doświadczamy spotkania z Jezusem, Dobrym Samarytaninem i tymi, którzy poszli za Jego Słowem i czynią podobnie.

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców przygotowaliśmy całkiem nowy, bardzo wyjątkowy zestaw wersetów z Pisma Świętego.

 

Dziś każdy darczyńca w podziękowaniu za wsparcie naszej działalności otrzyma w prezencie zestaw 30 SMSów ze Słowem Boga o MIŁOSIERDZIU

 

Miłosierdzie - jedno z najważniejszych wymiarów w osobistej relacji z Bogiem każdego z nas, a nie było jeszcze obecne w naszym codziennym SMSowym dzieleniu się Słowem Boga.

 

Dołącz do grona naszych wspaniałych darczyńców i niech to Słowo Boga o MIŁOSIERDZIU porusza Twoje serce każdego dnia.

 

 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:

Chcę raczej MIŁOSIERDZIA niż ofiary.

Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

 

Mt 9, 13

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego