Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Iwona w komentarzu pod drugą lekcją naszego kursu Odkrywania Ducha Świętego w codzienności między innymi zacytowała Słowa z Ewangelii świętego Jana.

 

"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha."

 

J 3, 8

 

 

Wiatr i Duch w tym zdaniu, to jest to samo greckie słowo „pneuma”.

 

Równie dobrze moglibyśmy to zdanie zapisać tak.

 

Duch wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Wiatru.

 

 

To mi przypomniało jak czasem mówię o mojej żonie.

 

Kasia, szczególnie na urlopie, po umyciu włosów, nie suszy ich suszarką, ale pozwala im samym wyschnąć, tak było również na pielgrzymce.

 

Mówię wtedy, że Kasia jest „wiatrem czesana”.

 

Słowo z Ewangelii Jana nadaje temu mojemu wyrażeniu nowego wymiaru.

 

Mogę również powiedzieć.

 

Kasia jest „Duchem czesana”.

 

 

Druga lekcja naszego kursu, pod którym Iwona, dodała komentarz z tym Słowem, ma tytuł:

 

WŁOSY Ducha Świętego

 

Przypadek…?

 

Znak!

 

Każdy, kto narodzi się z Ducha będzie „Wiatrem czesany”.

 

 

Dołącz do naszego kursu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i bądź „Duchem czesany”.

 

 

Greckie słowo „pneuma” ma kilka znaczeń, które dobrze pokazują złożoność drogi, którą w naszym kursie pokonujemy oraz głębię, którą odkrywamy.

 

Grecko – polski biblijny słownik tak między innymi tłumaczy słowo „pneuma”

 

- Ruch powietrza, łagodny powiew, wiatr.

 

- Dech w nozdrzach bądź ustach.

 

5 lekcja kursu ma tytuł NOS, a 6 lekcja USTA.

 

Przypadek?

 

 W Księdze Rodzaju czytamy (Rdz 2, 7)

 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

 

 

- Duch, czyli istota, esencja życia, która ożywia i porusza ciało.

 

- Duch, to jest sama istota człowieka, posiadająca zdolność poznawania, pragnienia, decydowania i działania.

 

Takiemu Duchowi otworzysz drogę do serca w trakcie naszego kursu.

 

 

Jeszcze jedno znaczenie.

 

- Duch w sensie antropologicznym jest to ta część istoty człowieka, która jest zdolna komunikować się z Bogiem, i przez którą Duch Boży oddziaływuje na człowieka.

 

Gdy duch człowieczy w kimś ożywa, Nowy Testament mówi o „nowym narodzeniu z Ducha Bożego”.

 

Ktoś kogo duch nie został tak ożywiony, nazywany jest „martwym duchowo”.

 

 

 

Otwórz się na Ducha Świętego w Codzienności.

 

Niech Duch Święty ożywia Cię każdego dnia.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

29 sierpnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

J 3, 8

 Każdy, kto narodzi się z Ducha będzie „Wiatrem czesany”.