Każdy, kto narodzi się z Ducha będzie „Wiatrem czesany”.

"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

J 3, 8

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 sierpnia 2022

Iwona w komentarzu pod drugą lekcją naszego kursu Odkrywania Ducha Świętego w codzienności między innymi zacytowała Słowa z Ewangelii świętego Jana.

 

"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha."

 

J 3, 8

 

 

Wiatr i Duch w tym zdaniu, to jest to samo greckie słowo „pneuma”.

 

Równie dobrze moglibyśmy to zdanie zapisać tak.

 

Duch wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Wiatru.

 

 

To mi przypomniało jak czasem mówię o mojej żonie.

 

Kasia, szczególnie na urlopie, po umyciu włosów, nie suszy ich suszarką, ale pozwala im samym wyschnąć, tak było również na pielgrzymce.

 

Mówię wtedy, że Kasia jest „wiatrem czesana”.

 

Słowo z Ewangelii Jana nadaje temu mojemu wyrażeniu nowego wymiaru.

 

Mogę również powiedzieć.

 

Kasia jest „Duchem czesana”.

 

 

Druga lekcja naszego kursu, pod którym Iwona, dodała komentarz z tym Słowem, ma tytuł:

 

WŁOSY Ducha Świętego

 

Przypadek…?

 

Znak!

 

Każdy, kto narodzi się z Ducha będzie „Wiatrem czesany”.

 

 

Dołącz do naszego kursu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i bądź „Duchem czesany”.

 

 

Greckie słowo „pneuma” ma kilka znaczeń, które dobrze pokazują złożoność drogi, którą w naszym kursie pokonujemy oraz głębię, którą odkrywamy.

 

Grecko – polski biblijny słownik tak między innymi tłumaczy słowo „pneuma”

 

- Ruch powietrza, łagodny powiew, wiatr.

 

- Dech w nozdrzach bądź ustach.

 

5 lekcja kursu ma tytuł NOS, a 6 lekcja USTA.

 

Przypadek?

 

 W Księdze Rodzaju czytamy (Rdz 2, 7)

 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

 

 

- Duch, czyli istota, esencja życia, która ożywia i porusza ciało.

 

- Duch, to jest sama istota człowieka, posiadająca zdolność poznawania, pragnienia, decydowania i działania.

 

Takiemu Duchowi otworzysz drogę do serca w trakcie naszego kursu.

 

 

Jeszcze jedno znaczenie.

 

- Duch w sensie antropologicznym jest to ta część istoty człowieka, która jest zdolna komunikować się z Bogiem, i przez którą Duch Boży oddziaływuje na człowieka.

 

Gdy duch człowieczy w kimś ożywa, Nowy Testament mówi o „nowym narodzeniu z Ducha Bożego”.

 

Ktoś kogo duch nie został tak ożywiony, nazywany jest „martwym duchowo”.

 

 

 

Otwórz się na Ducha Świętego w Codzienności.

 

Niech Duch Święty ożywia Cię każdego dnia.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego