Jezus zstępuje w głąb ziemi

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

21 marca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

 

Łk 22, 44

 

 

 

Jezus zstępuje z Nieba na Ziemię, aby wypełniała się Wola Boga w Niebie jak i na Ziemi.

 

Wchodzi do Ogrodu Oliwnego i odczuwając smutek i udrękę, w wielkim cierpieniu i trwodze, poprzez swoje pokorne uniżenie i posłuszeństwo Ojcu jeszcze gorliwiej się o to modli.

 

Wstępuje na Górę Oliwną i staje do walki o wypełnienie Woli Boga.

 

Jego pot i krew zstępują w głąb ziemi.

 

 

Kończymy nasze Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga Słowem decydującym, czy Ty osobiście wypełnisz Wolę Abba Ojca.

 

Wierzę. że w trakcie tych kilkudziesięciu dni Wielkiego Postu, któreś Słowo Cię szczególnie poruszyło.

 

Ufam, że któreś zdanie może nawet Tobą wstrząsnęło i na chwilę z tego duchowego snu obudziło.

 

Mam nadzieję, że został Ci w pamięci obraz modlącego się Jezusa.

 

Ufam również, że osobiście próbowałeś aktywnie towarzyszyć w tej modlitwie Jezusowi.

 

Żeby jednak, nie okazało się, że to był czas, który za chwilę przeminie, a my go w większości przespaliśmy, tak jak Ci trzej uczniowie towarzyszący Jezusowi.

 

Aby to wszystko co od Środy Popielcowej, aż do tego newralgicznego momentu rozważaliśmy i zgłębialiśmy nie pozostało tylko pustą teorią.

 

Potrzeba jeszcze tego jednego Słowa, na którym wyrośnie obfity plon i wyda dobry owoc wypełnienia Woli Boga.

 

 

Jezus wyjaśniając uczniom przypowieść o siewcy mówił (Mt 13, 14-16)

 

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

 

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.

 

Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,

 

żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,

 

ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

 

Bo zaprawdę, powiadam wam:

 

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli;

 

i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

 

 

Przez cały Wielki Post towarzyszyliśmy Jezusowi.

 

Szczęśliwe nasze oczy, bo patrzyliśmy na Jezusa i widzieliśmy Jego głęboką i przejmującą modlitwę.

 

Szczęśliwe nasze uszy, bo słuchaliśmy Słowa Boga i zagłębialiśmy się w to Słowo, aby usłyszeć głos Boga objawiający Swoją Wolę.

 

Potrzeba nam jeszcze, aby zmiękło nasze zatwardziałe serce z kamienia.

 

Poprzez to słuchanie Słowa i patrzenie na Jezusa kruszyliśmy każdego dnia to nasze kamienne serce.

 

Ufam, że Słowo Boga skruszyło Twoje serce, użyźniło i nawodniło ziemię Twojego serca.

 

Teraz na tą przygotowaną ziemię Twojego serca, zstępują krople krwi Jezusa.

 

To jest ten najgłębszy wymiar modlitwy Jezusa, który modląc się pada na ziemię.

 

Jezus modląc się pada na ziemię Twojego serca.

 

Kropla po kropli swojej krwi zstępuje w głąb Twojego serca.

 

Przemienia Twoje kamienne serce, które staje się sercem z ciała na wzór serca Jezusowego.

 

Dopiero takie serce jest zdolne wypełniać Wolę Boga, na wzór jak wypełnił Wolę Ojca sam Jezus.

 

 

To się dzieje na głębokim duchowym poziomie.

 

A gdzie i jak to zrealizować w praktyce codzienności?

 

 

W dalszej części znajdziesz odpowiedź.

 

Dołącz do naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Dostęp do wszystkich refleksji otrzymasz w naszej internetowej Strefie BOGActwa Rozwoju

 

 

---

 

 

Zapisz w swoim kalendarzu daty kolejnych spotkań online naszej Społeczności BOGA.

Spotkać będziemy się, co drugi poniedziałek o godz. 20:00:

08 kwietnia i 22 kwietnia

6 maja i 20 maja

3 czerwca i 17 czerwca.

 

Najbardziej jednak raduje mnie spotkanie osobiste w Krakowie.

W sobotę 8 czerwca 2024 odbędzie się drugie ogólnopolskie spotkanie Społeczności Bogactwa Rozwoju.

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego