Jezus smuci się i odczuwa trwogę. 
Przeczytaj jeśli doświadczasz tego samego.

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Mt 26, 41

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 lutego 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów:

 

Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.

 

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

 

Wtedy rzekł do nich:

 

Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.

 

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich.

 

Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie]!  

 

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących.

 

Rzekł więc do Piotra: Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?  

 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

 

Powtórnie odszedł i tak się modlił:

 

Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!  

 

Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich zmorzył sen.

 

Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa.

 

Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich:

 

Śpicie jeszcze i odpoczywacie?

 

A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

Wstańcie, chodźmy!

 

Oto blisko jest mój zdrajca.

 

Mt 26, 36-46

 

 

Jezus smuci się i odczuwa trwogę.

 

Jeśli Ty również często się smucisz, a może nawet odczuwasz trwogę.

 

To znaczy, że Jezus bardzo dobrze Cię rozumie.

 

Jezus w Ogrodzie Getsemani przeżywa najcięższe chwile swojego ziemskiego życia.

 

Ty również wielokrotnie w swoim życiu przeżywasz trudne momenty.

 

Jezus pomimo wszystko trwa przy Ojcu i decyduje się wypełnić Wolę Boga.

 

Podejmuje tą najtrudniejszą w swoim człowieczym życiu decyzję.

 

Jezus poprzez całe to doświadczenie modlitwy w Ogrodzie Getsemani daje nam przepiękną lekcję.

 

Jak w naszym życiu pomimo smutku i trwogi wytrwać przy Bogu i wypełnić Jego Wolę.

 

Jak podjąć pomimo wszystko tą trudną decyzję zgodnie z Wolą Boga.

 

 

Zapisz się na nasze Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Pierwsze spotkanie online, organizacyjne i wprowadzające do Rekolacji w poniedziałek 12 lutego o godzinie 20:00.

 

Oficjalny początek naszych Wielkopostnych Rekolacji w Środę Popielcową.

 

Więcej szczegółów na stronie zapisu >>>

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego