Jezus przyszedł do Ciebie aby Ci służyć. 
Jak to rozumiesz?

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Mk 10, 45

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 lutego 2023

(35) Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli:

 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.

 

(36) On ich zapytał:

 

Co chcecie, żebym wam uczynił?

 

(37) Rzekli Mu:

 

Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.

 

(38) Jezus im odparł:

 

Nie wiecie, o co prosicie.

 

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?

 

(39) Odpowiedzieli Mu:

 

Możemy.

 

Lecz Jezus rzekł do nich:

 

Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.

 

(40) Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.

 

(41) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.

 

(42) A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

 

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.

 

(43) Nie tak będzie między wami.

 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.

 

(44) A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.

 

(45) Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

 

 

 

Ewangelia Marka 10, 35-45

 

List do Rzymian 5

 

Księga Wyjścia 9

 

Księga Izajasza 55

 

47 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

 

Jezus nie przyszedł do Ciebie abyś mu służył.

 

Jezus przyszedł do Ciebie, żeby służyć Tobie i oddać swoje życie za Ciebie.

 

Dopóki tego dobrze nie zrozumiemy i nie przyjmiemy.

 

To będziemy pełni pychy i w relacji z Jezusem będziemy szukali swojej chwały, wielkości i bycia pierwszymi.

 

Czasem, jak ktoś źle zrozumie te słowa Jezusa przyjmuje niby pokorną postawę:

 

Jestem ostatni, jestem sługą, jestem niewolnikiem.

 

Niestety jest to tylko sztuczne umniejszanie się.

 

Ostatecznie okazuje się fałszywą pokorą i ukrytą pychą.

 

 

 

Jezus przyszedł do Ciebie aby Ci służyć.

 

Jak to rozumiesz?

 

 

 

Pozdrawiam Cię bardzo gorąco

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego