Jezus mówi uczniom: Módlcie się

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

21 lutego 2024

Pokój i Radość!

 

 

Dziś nieco rozszerzymy nasze rozważania i zgłębimy kilka Słów tej Ewangelii.

 

Pozostajemy nadal z Jezusem na Górze i zaczniemy wcielać w życie to polecenie Jezusa, które daje swoim uczniom.

 

Módlcie się

 

To druga, po praktyce postu, czyli naszym wyjściu, Wielkopostna praktyka najlepiej według codziennego zwyczaju codziennej modlitwy.

 

My szczególnie zgłębiać modlitwę będziemy w kontekście odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną;

 

towarzyszyli Mu także uczniowie.

 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:

 

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

 

Łk 22, 39-40

 

Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.

 

J 18, 1

 

 

Wielokrotnie czytamy w Ewangeliach takie lub podobne zdanie jak to u Łukasza (Łk 6, 12):

 

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić

 

 

Już w Starym Testamencie czytamy podobnie, a nawet mamy wprost powiedziane czym jest to wyjście na górę.

 

W Księdze wyjścia czytamy (Wj 19, 3)

 

Mojżesz zaś wyszedł na górę, aby spotkać się z Bogiem.

 

PAN zawołał do niego ze szczytu góry.

 

 

Tak zaczyna się opis objawienia się Boga na Górze Synaj i zawarcie przymierza z Narodem Wybranym.

 

Bóg Mojżeszowi na Górze przekazuje tych 10 Słów, 10 obietnic, 10 przykazań, którymi Lud Boży ma się kierować podążając drogą Boga.

 

 

Wychodzimy na górę, aby osobiście spotkać się z Bogiem na modlitwie, aby usłyszeć głos Pana i poznać Jego Wolę.

 

Dochodzimy więc tak naprawdę do pytania o to, jak się modlić.

 

Jak się modlić, aby usłyszeć głos Boga i poznać Jego Wolę?

 

 

Odpowiedź na to ważne i wiele, być może jeszcze istotniejszych pytań znajdziesz na naszych Wielkopostnych Rekolacjach odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

---

 

 

Zachęcam Cię szczególnie do wspólnej modlitwy przez ten wyjątkowy czas Wielkiego Postu.

 

Módl się za dwie osoby ze swojej grupki gdy one również modlą się za Ciebie.

 

TU przeczytasz więcej o trzyosobowych grupkach i od razu możesz dołączyć.

 

To duchowe wsparcie jest niezwykle pomocne w naszej duchowej walce, którą podejmujemy w Wielkopostnych Rekolacjach.

 

Jest już 10 grupek i kolejne dwie osoby oczekują, być może właśnie na Ciebie.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego