Jakie jest Twoje indywidualne powołanie i osobista życiowa misja?

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Ef 4, 1-2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

16 lutego 2022

Krzew winny i latorośle.

 

Ciało i członki.

 

Jezus i… my.

 

Jezus jest krzewem winnym, my latoroślami.

 

Jezus jest ciałem, my członkami Jego mistycznego ciała.

 

Dzięki duchowym więzom, których źródłem jest Duch Święty tworzymy Ciało Chrystusa.

 

Każdy z nas jest tak samo ważnym członkiem Ciała Jezusa.

 

Nikogo, ani mnie, ani Ciebie nie da się w pełni zastąpić nikim innym.

 

Każdy z nas ma w Ciele Chrystusa ważną misję do wypełnienia.

 

Ja mam swoją, Ty masz swoją ważną, jedyną w swoim rodzaju misję tu na Ziemi do wykonania.

 

Nikt nie jest zdolny jej w pełni za Ciebie zrealizować.

 

To jest Twoje indywidualne, osobiste życiowe powołanie.

 

Jezus Cię wybrał i powołał do tej jedynej, wyjątkowej misji aby Jego Ciało wzrastało i się rozwijało.

 

Abyś wypełnił swoje powołanie i swoją misję, Bóg obdarzył Cię licznym łaskami i darami.

 

Nikt inny takiej kombinacji darów, umiejętności, talentów, osobowości, mądrości, wiedzy i innych życiowych doświadczeń jak Ty nie posiada.

 

To jest Twój unikatowy wkład w budowanie Ciała Chrystusa.

 

Misja, którą masz do wykonania nie jest jakimś tam mało znaczącym zadaniem.

 

Twoje powołanie jest na miarę człowieka doskonałego, na miarę wielkości samego Jezusa.

 

Bóg zaprasza Cię do współpracy i wspólnego budowania Królestwa Niebieskiego we wszystkich sferach życia.

 

Przyjmiesz to powołanie do jakiego zostajesz wezwany?

 

 

 

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

 

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.

 

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

 

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

 

Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.

 

Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?

 

Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.

 

On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

 

[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.

 

Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.

 

Od Niego [poczynając] całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

 

Ef 4, 1-16

 

 

Już dziś zapraszam Cię na kolejne spotkanie online naszej społeczności.

 

Zapisz sobie datę spotkania - wtorek 22 lutego o godzinie 19:30.

 

Rozwiniemy i od praktycznej strony spojrzymy na temat, który dziś i w ostatnich listach zgłębiamy.

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego