Jaki jest pierwszy krok na drodze do pogłębiania wiary?

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

J 6, 29

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 października 2022

 

Odczytałeś we wczorajszym liście ze z Ewangelii Jana, jaką Jezus dał mi odpowiedź na pytanie, które Mu zadałem?

 

Co mam robić, co my wspólnie w naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju mamy robić, jakie dzieła, abyśmy pełnili Wolę Boga?

 

Przeczytaj to Słowo jeszcze raz.

 

Poniżej podzielę się z Tobą, jak ja odczytałem tą odpowiedź.

 

 

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?

 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich:

 

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.

 

Rzekli do Niego:

 

Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?

 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba.

 

Rzekł do nich Jezus:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.

 

Rzekli więc do Niego:

 

Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!

 

Odpowiedział im Jezus:

 

Ja jestem chlebem życia.

 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

 

Powiedziałem wam jednak:

 

Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.

 

Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę,

 

ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

 

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

 

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.

 

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

J 6, 28-40

 

 

Wspólne dzieło naszej Społeczności polega na tym abyśmy wierzyli w Jezusa.

 

Wiara nasza ma być czysta.

 

Niezależnie od tego, czy Jezus ukazuje nam jakieś znaki.

 

Niezależnie, czy Jezus czyni jakieś cuda.

 

Raczej powinniśmy powiedzieć, niezależnie od tego, czy my te znaki i cuda widzimy.

 

Bo Jezus nieustannie daje nam przeróżne znaki i czyni cuda w naszym życiu.

 

 

Jednak taka wiara, wiara w Jezusa, to tylko pierwszy krok na drodze wiary.

 

Te kroki do pogłębienia wiary są trzy.

 

Jednak niektórzy nie wykonują nawet tego pierwszego kroku.

 

Wielu robi ten pierwszy krok, ale się na nim potykają, po czym zaczynają wątpić.

 

Czemu tak robią?

 

Dlatego, że nie widzą znaków, cudów i działania Jezusa w swoim życiu.

 

Inni robią ten krok, ale się na nim zatrzymują, nie chcą iść dalej.

 

 

W którym miejscu tego pierwszego kroku się odnajdujesz?

 

Chcesz pójść dalej, w tej drodze do pogłębienia swojej wiary?

 

Napisz mi.

 

 

Chcesz poznać jakie są te dwa kolejne kroki na drodze wiary?

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego