Jaki jest los tych, którzy umierają.

Tymi słowami pocieszajcie jedni drugich.

1Tes 4, 18

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

31 października 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Nie chcemy, bracia, byście nie wiedzieli o losie tych, którzy umierają.

 

Nie smućcie się zatem, jak inni, którzy nie mają nadziei.

 

Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem.

 

To wam głosimy jako słowo Pańskie: my, którzy nadal żyjemy pozostawieni do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

 

Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na wezwanie, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej.

 

Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi.

 

Potem my, pozostawieni przy życiu, wraz z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana.

 

I tak zostaniemy z Panem na zawsze.

 

Tymi słowami pocieszajcie jedni drugich.

 

1Tes 4, 13-18

 

 

Dziś i jutro, ja jak i wielu z nas wszystkich, jestem w drodze na groby najbliższych.

 

W tym roku po raz pierwszy w Uroczystość Wszystkich Świętych stanę przy grobie mojego ziemskiego Taty.

 

Zmarł niespełna rok temu.

 

W licznych znakach przed śmiercią, w trakcie odchodzenia, jak również później, Bóg dał mi poznać, że był w tym czasie bardzo blisko i działał z wielką mocą.

 

Objawiła się Chwała Boga, aby wśród znaków i cudów, najpierw doprowadzić mojego Tatę do pojednania z Jezusem.

 

Otworzyło to drogę, którą Bóg przeprowadził Tatę z tego życia doczesnego do życia wiecznego.

 

Pełen nadziei wierzę, że przez to zjednoczenie z Jezusem Bóg przywróci mu życie.

 

 

Być może kiedyś, jeśli dostanę taką łaskę i taka będzie Wola Boga, to podzielę się z Tobą świadectwem pośród jakich wielkich znaków i cudów objawiła się Boża Chwała.

 

Jutro natomiast z samego rana podzielę się z Tobą proroctwem na ten dzień Uroczystości Wszystkich Świętych.

 

Przeczytaj zanim wyruszysz na cmentarze.

 

Zapewniam Cię, że spojrzysz inaczej na całą otaczającą cię rzeczywistość.

 

 

---

 

 

304 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(13)  Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem.

 

(14)  Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.

 

(15)  Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

 

(16)  Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

 

(17)  On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.

 

(18)  A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało.

 

(19)  Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; (20)  jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.

 

(21)  A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela.

 

Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.

 

(22)  Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, (23)  a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.

 

(24)  Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli.

 

(25)  Na to On rzekł do nich: O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!

 

(26)  Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?

 

(27)  I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

 

(28)  Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.

 

(29)  Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

 

Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.

 

(30)  Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.

 

(31)  Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

 

(32)  I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

 

(33)  W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem.

 

Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, (34)  którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.

 

(35)  Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

 Ewangelia Łukasza 24, 13-35

 

 

1 List św. Jana 1

 

2 Księga Kronik 23

 

Mądrość Syracha 27

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Wspaniali darczyńcy naszej fundacji, bez których ani jeden list ze Słowem Boga by nie dotarł do obiorców, ani jeden duchowy kurs rozwoju by nie powstał, ani jedno spotkanie naszej społeczności by się nie odbyło.

 

Czuję się w obowiązku poinformować Was, jaka jest sytuacja w naszej Fundacji.

 

Szczególnie Was naszych wspaniałych darczyńców, którzy regularnie co miesiąc wspieracie wypełnianie naszej misji i realizację naszych dzieł.

 

W październikowej zbiórce na pokrycie miesięcznych kosztów wszystkich podejmowanych przez nas działań brakuje wciąż 4450 zł.

 

Plany w fundacji na jesień mieliśmy ambitne. Między innymi planowaliśmy zrealizować w rozbudowanej formie nowy kurs pogłębiający osobiste relacje z Bogiem, który już od dłuższego czasu zapowiadam.

 

Niestety jednak ze względów finansowych jego realizacja przesunie się o kolejne tygodnie.

 

Pod znakiem zapytanie pozostaje również realizacja już rozpoczętych dzieł, bo nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich comiesięcznych kosztów ich prowadzenia.

 

Nie piszę tego żeby sobie ponarzekać, wręcz przeciwnie.

 

Ufam, że stanięcie w prawdzie pozwoli nam znaleźć dobre rozwiązanie i zrealizować zapowiadane dzieła na chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA.

 

Czy jeszcze na te ostatnie dni października mogę Was prosić o hojne wsparcie realizacji naszej misji i dalszą działalność?

 

 

W podziękowaniu za Twoje wsparcie, przygotowaliśmy nowy, bardzo wyjątkowy zestaw wersetów z Pisma Świętego.

 

Każdy darczyńca w podziękowaniu za wsparcie naszej działalności otrzyma w prezencie zestaw 30 SMSów ze Słowem Boga o MIŁOSIERDZIU

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego