Jaka jest pierwsza i najważniejsza decyzja prawdziwej miłości?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

19 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Miłość jest aktem woli.

 

Nie ma miłości bez wolności.

 

Miłość więc jest wolną decyzją wolnego człowieka.

 

Dlatego mówię, że praktyczna umiejętność podejmowania decyzji jest kluczowa dla człowieka w dzisiejszym pogubionym świecie.

 

Miłości, tej prawdziwej głębokiej miłości, nie okazujemy poprzez emocjonalne wyznania, abstrakcyjne teorie czy puste gesty.

 

Prawdziwą miłość okazujemy poprzez konkretne czyny i działania.

 

Każde natomiast działanie zawsze poprzedza podjęcie konkretnej decyzji.

 

Co się zrobi i czy w ogóle się coś zrobi?

 

Wybór jakiego dokonasz w najgłębszym jego wymiarze wypływa z miłości lub z braku miłości?

 

Decydujesz, w jaki sposób i czy w ogóle okażesz miłość.

 

Czy kierujesz się w swoich codziennych decyzjach i życiowych wyborach miłością?

 

 

Jak pisze święty Paweł w Liście do Filipian.

 

Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze.

 

List do Filipian 1, 9-10

 

 

Miłość to relacja.

 

Bliska, osobista, głęboka relacja dwóch osób.

 

Mówi o tym Jezus, zapytany o to jakie jest pierwsze i największe przykazanie.

 

Po pierwsze i najważniejsze to, Twoja piękna relacja miłości z Bogiem.

 

Po drugie, relacja miłości bliźniego i siebie samego.

 

Doszliśmy więc do wniosku, że podejmowanie decyzji wprost wiąże się z najważniejszym przykazaniem.

 

Umiejętność podejmowania decyzji jest realizowaniem w praktyce przykazania miłości.

 

 

Tą umiejętność w sposób doskonały opanował i realizował Jezus.

 

Jezus z miłości podjął decyzję, aby oddać swoje życie na krzyżu.

 

Podjął wolną decyzje, aby do końca wypełnić Wolę Boga.

 

 

Dlatego powtórzę.

 

Praktyczna umiejętność podejmowania decyzji jest kluczowa dla człowieka w dzisiejszym pogubionym świecie.

 

Świecie bez miłości i bliskich relacji.

 

 

W tym najgłębszym wymiarze nasz kurs Wypłyń na głębię, będzie przemieniony i odnowiony.

 

Nie będzie to tylko rozwijanie tej kluczowej umiejętności podejmowania decyzji.

 

Sięgniemy do najgłębszych motywów kierujących naszymi codziennymi decyzjami i życiowymi wyborami.

 

Zwróć uwagę, że dotykamy tu tematów, które przez ostatnie lata wspólnie uznaliśmy za najważniejsze i za najistotniejsze w życiu każdego człowieka.

 

Odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Pogłębianie bliskich, osobistych, pełnych miłości relacji z Bogiem.

 

Wyboru Jezusa na swojego Pana i Nauczyciela oraz stawania się Jego osobistym uczniem.

 

Odkrywania swojej głębokiej tożsamości i godności umiłowanego Dziecka Bożego.

 

Otwierania się na Ducha Świętego, Ducha Prawdy, którzy czyni każdego z nas wolnym człowiekiem.

 

 

Im głębiej rozważam temat podejmowania decyzji, tym bardziej się przekonuję, że to jest jeden z najważniejszych praktycznych tematów jakim potrzeba się zająć.

 

Czy podzielasz moje zadanie?

 

Daj mi znać, napisz w odpowiedzi do mnie.

 

Co Ty osobiście o tym myślisz?

 

 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

 

Trwajcie w miłości mojej!  

 

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 

J 15, 9-17

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego