Jaka jest jedna z najważniejszych praktycznych umiejętności człowieka w dzisiejszym świecie?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Wiesz jaka jest jedna z najważniejszych praktycznych umiejętności człowieka w dzisiejszym świecie?

 

Bez tej umiejętności osamotniony i głodny syn marnotrawny wylądował między świniami.

 

Został zmiażdżony i poturbowany przez trudności i okoliczności, bo sam się w nie wpakował.

 

Jak do tego doszło?

 

Dlaczego tak pokierował swoim decyzjami, że doprowadził sam siebie do takiego upadku?

 

To nie był jeden moment, jeden nieodpowiedni wybór złej drogi.

 

Złożyło się na to wiele czynników wewnętrznych i okoliczności zewnętrznych.

 

W ostateczności to on sam, przez brak tej jednej z najważniejszych praktycznych umiejętności doprowadził siebie do takiego stanu.

 

Doszedłem do tego odkrycia nie tylko dlatego, że od lat obserwuję ludzi, przypatruję się otoczeniu oraz postępowaniu i działaniu innych ludzi.

 

Przede wszystkim sam osobiście tego doświadczyłem we własnym życiu.

 

Był czas, że tak samo jak syn marnotrawny upadłem na samo dno.

 

Oczywiście nie wyszedłbym z tego bagna bez pomocy Boga.

 

Bez wsparcia Ducha Świętego, nie wybrałbym Jezusa i nie poszedłbym dobrą drogą za Nim.

 

Jednak bez tej jednej kluczowej praktycznej umiejętności, która pomogła mi dobrze wybrać, Bóg byłby bezsilny.

 

Bez mojej osobistej zgody Bóg nic na siłę nie uczyniłby w moim życiu.

 

Nie wyciągnąłby mnie z tego bagna.

 

Bóg z miłości do człowieka dał człowiekowi wolną wolę.

 

Dlatego, że Bóg nas tak bardzo kocha, dał nam wolną wolę, jednak to od nas samych zależy, czy z daru wolnej woli dobrze korzystamy.

 

 

Jaka jest ta kluczowa umiejętność człowieka, która w praktyce pozwala umiejętnie korzystać z danej od Boga wolnej woli?

 

Umiejętność tą od tamtego czasu, czyli już od kilkunastu lat staram się praktycznie codziennie rozwijać i pogłębiać.

 

Tak abym każdego dnia wciąż na nowo wybierał Boga.

 

Abym każdego dnia szedł dobrą drogą za Jezusem jako Jego uczeń.

 

Abym każdym dziełem, wszystkim co czynię, oddawał chałę Bogu.

 

Abym działał jak najwięcej dla pożytku tych konkretnych osób, do którym mnie Jezus posyła.

 

Nie zawsze mi się to udaje.

 

Cały czas i to każdego dnia nie raz na nowo upadam.

 

Jednak nie poddaję się, podnoszę się i wyciągam wnioski z tych doświadczeń i idę dalej.

 

Dzięki tym swoim własnym osobistym upadkom uczę się jak lepiej służyć pomocą innym, którzy doświadczają podobnych trudności.

 

Jak pisze święty Paweł w Liście do Rzymian.

 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

 

Rz 12, 2

 

 

Nie biorę złego przykładu z tego świata, lecz patrzę na Jezusa i z Niego biorę dobry przykład.

 

Staram się każdego dnia rozpoznawać jaka jest Wole Boga.

 

Staram się rozeznawać co jest dobre, co się Bogu podoba i to staram się wybierać.

 

To nie jest ani proste, ani łatwe.

 

Co więcej?

 

Z każdym dniem głębszego poznawania Jezusa.

 

Z każdym kolejnym krokiem chodzenia jako uczeń za Jezusem te codzienne wybory stają się coraz trudniejsze.

 

Dlaczego?

 

Jezus swoim uczniom, każdemu kto na poważnie chce pełnić Wolę Boga stawia coraz większe wyzwania.

 

Nie wystarczy jak przed pierwszą komunią wykuć na pamięć dziesięć przykazań, żeby wyliczyć i zaliczyć teorię.

 

Dorosły dojrzały chrześcijanin ma zdawać każdego dnia egzamin praktyczny z całego nauczania Jezusa.

 

Najważniejsze praktyczne nauki i wskazówki przekazał Jezus swoim uczniom w kazaniu na górze.

 

Ewangelia Mateusza rozdziały od 5 do 7.

 

Przede wszystkim uczeń ma zdać praktyczny egzamin z tego pierwszego, najważniejszego przykazania - Przykazania Miłości.

 

Przez wszystkie lata mojego życia, nie raz dosadnie się o tym przekonałem, jak bardzo trudno zdać ten praktyczny egzamin z przykazania miłości.

 

Będę się tego uczył każdego dnia do końca mojego życia.

 

 

W dzisiejszym świecie, bez tej jednej z najważniejszych praktycznych umiejętności człowiek skazany jest na porażkę.

 

Będzie popełniał błąd za błędem, pogubi się w życiu i nie odnajdzie drogi powrotu do dobrego życia.

 

Wcześniej czy później skończy jak syn marnotrawny, poturbowany, poraniony i osamotniony.

 

Skończy w miejscu, w którym nigdy w życiu nie chciałby się znaleźć.

 

W ciemności, w rozpaczy, w otchłani, gdzie gaśnie ostatnia iskra nadziei.

 

Domyślasz się już o jakiej kluczowej praktycznej umiejętności mówię?

 

 

Tą kluczową umiejętnością, szczególnie w dzisiejszych czasach, w tym pogubionym w ciemności świecie.

 

Dla pogubionych ludzi, którzy nie umieją odróżnić prawej ręki od lewej, czyli nie umieją odróżnić tego co jest dobre, a co złe, co daje życie, a co je niszczy.

 

Każdy uczeń Jezusa, czyli również Ty i ja, mamy być światłem dla innych w tym pogubionym w ciemności świecie.

 

Mamy być świadkami wybierania tego co dobre, tego co daje życie, co rodzi miłość.

 

Mamy być pełnymi Ducha Świętego uczniami Jezusa z głębi serca decydującymi się pełnić każdego dnia Wolę Boga.

 

Tylko jak to zrobić?

 

Jak wybierać to co dobre, co daje życie, co rodzi miłość?

 

Jak w trudnych, najtrudniejszych życiowych doświadczeniach zdecydować tak jak Jezus?

 

Tak jak Jezus, który w Ogrodzie Oliwnym zaparł się siebie, swojej woli i zdecydował się, aby do końca wypełnić Wolę Boga?

 

Jak?

 

Potrzebujesz rozwinąć tą jedną z najważniejszych praktycznych umiejętności.

 

Jaka to umiejętność?

 

Praktyczna umiejętność podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga.

 

 

Dzisiejszy świat wymusza na nas niemal każdego dnia konieczność wybierania i decydowania co i kto jest dla Ciebie najważniejszy.

 

Tempo dzisiejszego życia wymusza konieczność nieustannego codziennego opowiadania się po stronie dobra, pokoju i życia.

 

Codziennie potrzebujemy poprzez swoje osobiste decyzje świadczyć o wiarze, nadziei i miłości.

 

Naszymi osobistymi wyborami świadczymy o Bogu.

 

Kiedy zatracisz tą praktyczną umiejętność decydowania zgodnie z Wolą Boga, nurt tego świata porwie Cię w mgnieniu oka.

 

Ciernie, chwasty, kłamstwa, bożki i idole tego świata potrafią zagłuszyć każde dobro, które próbuje wyrosnąć w Twoim sercu.

 

Nie pozwól na to.

 

Nie daj się stłamsić, zniewolić, wciągnąć w tą otchłań ciemności.

 

Podejmij trud rozwijania tej praktycznej umiejętność podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga,

 

Aby nie skończyć jak ten syn marnotrawny samotny, poraniony, głodny pośród stada świń.

 

 

Powiedz, czy to co piszę, ma sens?

 

Czy pełnienie Woli Boga, dziś, kiedy świat zmierza w zupełnie odwrotnym kierunku ma sens?

 

Czy warto przemieniać swoje myślenie, aby nie pójść w złą stronę za tym co oferuje ten świat?

 

Czy tej praktycznej umiejętność podejmowania osobistych decyzji zgodnych z Wolą Boga warto się uczyć?

 

Czy potrzebujemy ją nieustannie dzień po dniu rozwijać, aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe?

 

 

Najważniejsze pytanie.

 

Czy Ty osobiście chcesz, rozwinąć tą jedna z najważniejszych praktycznych umiejętności człowieka w dzisiejszym świecie?

 

Chcesz nauczyć się podejmować życiowe decyzje zgodne z Wolą Boga?

 

Zapraszam Cię w poniedziałek 17 czerwca o godzinie 20:00 na nasze ostatnie przed wakacjami spotkanie online.

 

Porozmawiamy również na temat rozwijania umiejętności podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga.

 

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego