Idziemy dziś oddać Chwałę Jezusowi i Maryi

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Łk 1, 49

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 sierpnia 2023

 

Błogosławiony jesteś, gdy napełnia Cię Duch Święty.

 

Błogosławiony jesteś, gdy nosisz Boga w swym sercu.

 

Błogosławiony jesteś, gdy idziesz z Jezusem do innych.

 

 

Wtedy rzekła Maryja:

 

Wielbi dusza moja Pana

 

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

 

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;

 

a święte jest Jego imię -  

 

i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.

 

On przejawia moc ramienia swego,

 

rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.

 

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

 

Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.

 

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

 

pomny na miłosierdzie swoje,

 

jak przyobiecał naszym ojcom –

 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Łk 1, 46-56

 

 

---

 

Ostatnie już spotkanie online Wakacyjnych Rekolacji w najbliższy czwartek 17 sierpnia o godz. 20:00

 

W oczekiwaniu na ostatnie już spotkanie online w te wakacje posłuchaj nagrań z poprzednich naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

---

 

 

Napełnieni mocą Ducha Świętego po pielgrzymce wracamy prosto do Krakowa.

 

Aby już w sobotę 26 sierpnia spotykać się z Wami wszystkimi na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jeśli się wybierasz na nasze wspólne spotkanie, a jeszcze nie było Ci dane się zapisać, to dziś jest na to najlepszy moment.

 

Zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

 

---

 

(49)  Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił:

 

Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!

 

(50)  Lecz Jezus, słysząc to, rzekł:

 

Nie bój się! Wierz tylko, a będzie ocalona.

 

(51)  Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem i matką dziecka.

 

(52)  A wszyscy płakali i zawodzili nad nią.

 

Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi.

 

(53)  I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła.

 

(54)  On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: Dziewczynko, wstań!

 

(55)  Duch jej powrócił, i zaraz wstała.

 

Polecił też, aby jej dano jeść.

 

(56)  Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.

 

Ewangelia Łukasza 8, 49-56

 

 

Psalm 92

 

2 Księga Samuela 24

 

Księga Joela 1

 

 

227 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

Błogosławionego dnia

 

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

 

PS

Podejmujemy trud pielgrzymowania dla umocnienia naszego ducha aby po powrocie z jeszcze większą mocą działać i dalej służyć, realizując kolejne wartościowe dzieła na Chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności.

 

Ciebie prosimy, jeśli uznasz to za słuszne, włącz się w działalność naszej fundacji wpłacając darowiznę na pokrycie kosztów kontynuowania aktualnie trwających dzieł (konkretne, aktualnie prowadzone przez nas dzieła znajdziesz wypisane na naszej stronie).

 

Na ten szczególny czas pielgrzymowania z Matką Bożą, przygotowaliśmy w prezencie dla naszych wspaniałych darczyńców Maryjne SMSy ze Słowem Boga.

 

Wesprzyj proszę darowizną nasze wspólne działania, podejmowane dzieła naszej Społeczności i odpierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego